Så er det læsernes tur

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 01 - side 2-2

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Efter en kort sejlads under bekvemmelighedsflag er dmt atter i havn. Den 24. juni blev der stiftet en udgiverforening som en fællesforening med Det Unge Tonekunstnerselskab, Århus Unge Tonekunstnere og Fyns Unge Tonekunstnerselskab som medlemmer.

Udgiverforeningens opgave bliver indtil videre kun at stå som garant for at de 150.000 musiklovskroner som Statens Musikråd har givet tilsagn om til hver af de tre næste årgange bliver anvendt i overensstemmelse med målsætningen.

Til at overvåge det har udgiverforeningen opfordret den hidtidige redaktions medlemmer til at gå ind i en redaktionskomite sammen med en repræsentant for hver af UT-foreningerne.

Redaktion og redaktionskomité etableres efter sommerferien.

Men det er ikke kun tidsskriftets formelle videreførelse der er sikret. Forinden var det lykkedes interimsbe-styrelsen at sikre det økonomiske grundlag. Foruden Statens Musikråds bevillingstilsagn blev der opnået støtte fra Berlingske Fond og fra Sonning-Fonden til brug for markedsføringskampagne og overtagelse af edb-udstyr, og Københavns Universitet godkendte at Musikvidenskabeligt Institut stiller lokale vederlagsfrit til rådighed.

Alligevel har redaktionen fundet det nødvendigt at afskaffe al honorering for redaktions- og produktionsarbejde indtil videre. Som det kan læses andetsteds i bladet vil det også være nødvendigt at være tilbageholdende med honorarer for artikler udefra, men det er på den anden side vigtigt at udvide kredsen af skrivende bidragydere.

Og vigtigere endnu: kredsen af læsere. Lad os ikke bebrejde dem vi allerede har at de er for få. Men tilgiv en omskrivning af en gammel købmands-talemåde: Er du tilfreds så skaf nye abonnenter - er du utilfreds så send os et læserbrev.

Mogens Andersen

Årgang 63/1988-1989, nr. 01