Vor egen verden

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 01 - side 12-12

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Unsound Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Som den opmærksomme læser allerede vil have bemærket, er det et nyt Dansk Musiktidsskrift, der præsenterer sig med dette nummer l af årgang 63. Formatet er det samme, og den redaktionelle linje følger traditionen. Men udgivere, redaktion, adresse, lay-out og tryk er ændret i sommerens løb.

Baggrunden herfor var det økonomiske sammenbrud, som ramte Dansk Musiktidsskrift og dets udgiver, Det Unge Tonekunstnerselskab, i foråret. En teknisk rigtig investering i et moderne satsanlæg viste sig at være en økonomisk katastrofe, og katastrofen fik lov til at brede sig, så ikke alene tidsskriftet, men også DUT s overlevelse var truet. Det forklarer de drastiske indgreb, en i 11. time sammensat redaktionskomite måtte gribe til.

Den attraktive adresse i Valkendorfsgade og bofællesskabet med Samfundet til udgivelse af dansk Musik og Komponistforeningen måtte opgives. Huslejen var simpelthen for stor. Derfor var DMT henvist til at finde gæstfri venner, og sådanne fandtes i Klerkegade 2 på Musikvidenskabeligt Institut, der tilbød gratis lagerplads og kontorfællesskab foreløbig i tre år. Universitetets generøsitet betød, at DMTs udgifter kunne formindskes med 50.000 kr. om året, og det var en nødvendig forudsætning for at videreføre bladet.

Men det var ikke den eneste forudsætning. Udgifterne til redaktion måtte også skæres ned - så meget at den hidtidige redaktør af DMT, Jesper Beckman, ikke kunne genansættes. I hans sted fungerer medlemmer af redaktionskomiteen - Mogens Andersen, Jens Brincker, Anders Beyer Christensen - nu sammen med Bertel Krarup som ulønnet redaktion, vel vidende at denne ordning kun kan være midlertidig. Professionalisme er et af DMT's mål, og professionalismen skal selvfølgelig omfatte det redaktionelle arbejde. Men kloge af skade foretrækker vi, at der er dækning på lønkontoen.

Professionalismen er imidlertid ikke forsvundet fra bladets spalter. Den tekniske side af produktionen har vi ikke slækket på. Takket være hurtig og storstilet støtte fra Den Berlingske Fond og Sonning Fonden lykkedes det at erhverve DMT's satsanlæg til en realistisk pris ved adskillelsen fra DUT. Ved hjælp af dette anlæg og assistance fra computerfirmaet Uni Mac i Farum og Werk's Offset i Århus er det lykkedes at fastlægge en produktionsplan, som er økonomisk forsvarlig, og redaktionelt endog betyder en forbedring i forhold til tidligere. Med faste udgivelsesdatoer og en foikortet produktionstid kan vi optage læserbreve og mindre indlæg i næstkommende nummer. Andetsteds i dette nummer af DMT vil man kunne læse, hvornår næste nummer udkommer, og hvornår der er deadline for stof.

Dette kan samtidig tages som en opfordring til læserne om at skrive til DMT. Læserbreve, mindre indlæg, større artikler. De sidste skal vi normalt have i god tid, for en kollektiv redaktion er ikke det hurtigste i denne verden. Men de er ikke mindre velkomne af den grund.

Forfatterhonorarerne er stadig små, nærmest symbolske, men med al den goodwill, vi allerede har mødt, regner vi frejdigt med, at det ikke vil afskrække nogen, som har noget vigtigt på hjerte. Og ærlig talt - når vi kan redigere for fornøjelsens skyld, kan forfatterne også skrive i trygt forvisning om, at de gør en god gerning.

Men det er selvfølgelig rart at vide, hvem man er velgørende mod. Derom hersker heller ingen tvivl længere. Efter en periode, hvor redaktionskomiteen også fungerede som bestyrelse for DMT, ejes tidsskriftet nu af en udgiverforening, som foreløbig består af Det Unge Tonekunstnerselskab, Fyns Unge Tonekunstnerselskab og Aarhus Unge Tonekunstnere. DUT, FUT og AUT eller UTerne som de kaldes. Udgiverforeningen garanterer over for Statens Musikråd, at DMT drives på økonomisk forsvarlig vis i overensstemmelse med forudsætningerne for den bevilling, Musikrådet yder til DMT's udgivelse. Mange kokke fordærver maden, og det skal ikke skjules, at der er så mange hænder og huer involveret i DMT's overlevelse, at man kan frygte for resultatet Med en millionfond i ryggen og en lille, højtlønnet redaktion ville mangt og meget være lettere. Men det har DMT ikke, og det får DMT ikke i overskuelig tid. Derfor er vi glade for, at så mange har ønsket at være med til at sikre Dansk Musiktidsskrifts fortsatte beståen, og vi håber på at endnu flere vil slutte op i rækkerne. Som læsere, abonnenter, skribenter, annoncører.

Redaktionen

Årgang 63/1988-1989, nr. 01