Indhold

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 02 - side 37-37

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion: Mogens Andersen (ansv.), Jens Brincker, Anders Beyer Christensen, Bertel Krarup

Redaktion og ekspedition: Musikvidenskabeligt Ins ti tu t, Klerkegade 2, 1308 København K. Tlf. 01 15 07 26 Lay-out: Uni Mac, Egebakken 5, Postboks 139, 3520 Farum Tryk: Werk's OFFSET, Sjællandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter seks numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 140,00

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140,00 (incl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Steen Pade, DUT, (formand), Svend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade3,1151 København K. Tlf. 01 91 01 09, tirsdag 11-13. Giro 5 0034 74. Formand: Niels Rosing-Schow. Forretningsfører: Bette Thomas FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. Formand: Bertel Krarup. Forretningsfører: Anette Blauenfeldt. TLF. 09 6213 65. Giro l 74 86 02

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: Formand: John Frandsen. H.C. Ander-sensvej 10, 8230 Åbyhøj. Tlf. 06 20 11 60. Forretningsfører: Charlotte Schiøtz Tlf. 05 78 12 60

Nr. 2 1988/89

63. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

____________INDHOLD

Leder

Mogens Andersen................................................................. 38

ARTIKLER

Bruddets æstetik - portræt af Wolfgang Rihm.

Anders Beyer Christensen.................................................... 39

Dømt til at være sig selv. Alfred Schninke........................... 42

Pianisten Herman D. Koppel - et længdesnit

i et personligt repertoire. Flemming B ehr endt..................... 46

Den afbrudte musikantologi. Mogens Andersen.................. 53

Kontrapunkt kommer kraftigt. Jens Brincker...................... 54

Morton Feldman

Erindringer om Morton Feldman. Ivar Frounberg.............. 59

Piano, violin, viola, cello. Steen Pade................................. 61

Buffalo efter Feldman. Jesper Hendie................................ 62

DANSKE NYHEDER

Angel's music. Jens Brincker............................................... 55

Lovesong. Anders Beyer Christensen.................................. 56

Monodrama. Anders Beyer Christensen.............................. 58

RAPPORTER

Rapport fra musikforskerkongres i Åbo. Niels Krabbe....... 6,6

Kongres om nutidsmusikkens position i Norden.

Mogens Andersen................................................................. 68

Musikperception er ikke hvad det har været.

Erik Christensen.................................................................. 69

Kvinder komponerer. Musse Magnussen............................. 71

ANMELDELSER

En liten sang som alla andra. Disputats om den musik,

som alle elsker at hade. Finn Gravesen............................... 73

Lærebog i Jazzimprovisation. Per Enggaard Pedersen....... 75

Poul Schierbecks magiske orkester. Jens Brincker............. 76