Leder

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 02 - side 38-38

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Sæsonens ny musik-aktiviteter er kommet i gang, det område af musiklivet som dmt stiller skarpt på.

På den ene side finder vi de rendyrket nutidige programnier hos AUT, DUT, FUT og NUT, ved en del af radiokoncerterne, og i dette efterår desuden under Komponistforeningens musikdage i København, tilsammen et stort og afvekslende tilbud til de særligt interesserede. Og på den anden side ses det blandt andet af Komponistforeningens LYT DANSK-folder der i disse måneder er indlagt i tidsskriftet, at der også i det øvrige koncertliv opføres en hel del nyere musik.

Begge sider er af vital betydning for den musikkulturelle udvikling. Hvor vigtigt det kan være for komponisterne at alle retninger inden for nutidsmusikken bliver præsenteret i levende opførelser bliver man mindet om ved læsningen af Alfred Schnittkes artikel i dette nummer, og man kan læse mere om det i rapporten fra den nordiske komponistkongres. Og hvad de udøvende musikere angår viser deres behov for at sætte dyrkelsen af det klas siske repertoire i nyt perspektiv sig derved at solister og ensembler her i landet beredvilligt indstuderer nye værker i deres fritid, for at opføre dem til en betaling der er symbolsk i forhold til indsatsen.

Det behov for fornyelse som de skabende og de udøvende musikere har til fælles kan imidlertid ikke opfyldes inden for rammerne af det traditionelle koncertliv, domineret som det er af gentagelser inden for et begrænset repertoire. Fornyelsen sker her for langsomt til at der kan skabes grobund for den musikkulturelle videreudvikling. Derfor er det nødvendigt at der sikres selvstændige udfoldelsesmuligheder for nutidsmusikken.

Men selvom den ny musiks eksistens dermed bliver uafhængig af publikumstilslutningen gælder det naturligvis stadig om den når ud til alle interesserede. Og selvom det traditionelle koncertliv ikke er frodigt nok som grobund for den skabende musik må der også fortsat arbejdes på fornyelse i dette område af musiklivet, der tiltrækker den største del af både publikum og ressourcer. Ikke for den ny musiks skyld men for at traditionen selv kan overleve.

Ny musik-aktiviteterne og det traditionelle koncertliv må heller ikke isoleres fra hinanden. Det er vigtigt for dem begge at der foregår en vekselvirkning mellem de to områder. Men for at den vekselvirkning kan holdes i gang må det accepteres at de selvstændige områder der har hvert sin nødvendige funktion i vor tids musikliv.

Mogens Andersen