Indhold

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 03 - side 77-77

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Forsidebillede

(Gunnar Aagaard Andersen: Sort billedflade,

der efter tredeling er foldet op. 1964)

Redaktion:Mogens Andersen(ansv.), Anders Beyer, Jens Brincker, Bertel Krarup

Redaktion og ekspedition: Mu-sikvidenskabeligtlns ti tu t, Klerkegade 2, 1308 København K. Tlf. 01 15 07 26. Giro 3 56 36 50.

Lay-out: Uni Mac, Egebakken 5, Postboks 139, 3520 Farum Tryk: Werk's OFFSET, Sjællandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter seks numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 140,00

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140,00 (incl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Per Erik Veng, DUT (formand), Svend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3,1151 København K. Tlf. 01 91 01 09, tirsdag 11-13. Giro 5 00 34 74. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Bette Thomas

FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. Formand: Bertel Krarup. Forretningsfører: Anette Blauenfeldt. TLF. 09 6213 65. Giro l 74 86 02

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: Formand: John Frandsen. H.C. Ander-sensvej 10, 8230 Åbyhøj. Tlf. 06 20 11 60. Forretningsfører: Charlotte Schiøtz Tlf. 05 78 12 60

Nr. 3 1988/89

63. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

____________INDHOLD

Leder

Numus-pause. Mogens Andersen................................................. 78

ARTIKLER

På toppen af et isbjerg. Steen Chr. Steensen.......................................... 79

Min relation til de kunstneriske udtryksmedier.

Niels Viggo Bention............................................................................... 81

OBJEKT OG ILLUSION.

I. Hans Abrahamsen om Ligeti. Rans Abrahamsen............................... 82

II.György Ligeti: Om min klaverkoncert. György Ligeti....................... 85

Mennesket, musikken og metoderne

- portrætsamtale median Maegaard. Peter Brask.................................. 89

Når billederne tager magten. Jakob Levinsen......................................... 96

Efter ballet. Jens Brincker...................................................................... 98

-efter postmodernismen? Sven Erik Werner........................................... 100

En dans på roser. Niels Pihl.................................................................... 102

RAPPORTER

Rapport fra de Nordiske Musikdage. Bertel Krarup.............................. 104

Østen er grå? Rapport fra ISCM Festival.

Karl Aage Rasmussen............................................................................. 106

Rapport fra NUT-festival.

Peder Kaj Pedersen................................................................................ 107

Rapport fra International Computerfestival.

Wayne Siegel........................................................................................... 110

ANMELDELSER

Weber og Jægerbruden. Jens Brincker ................................................... 1 12

Kuhlaus Lulu på CD. Jens Brincker ....................................................... 1 13

DEBAT

Svar på Anders Beyers foromtale af "Monodrama".

Poul Ruders ............................................................................................ 114

Vedrørende Erik Christensens rapport fra Musiksymposiet

i Lund. Hans Erik Deckert ...................................................................... 1 14