Det sejrrige tilbagetog

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 04 - side 145-145

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

»Vore hære trækker sig sejrrigt tilbage. Fjenden vakler frem. «

Den klassiske meddelelse fra værnemagtens overkommando har fået fornyet aktualitet de sidste måneder, hvor kampen om den seriøse musik i Danmarks Radio har stået på.

Det begyndte med introduktionen af kanal 2 den l. januar. Nye sendetider, flere timer til klassisk musik, nye redaktører, en ny stil. Var den mere populær, pop'et, populistisk? Inden man rigtig blev klar over det, brød uvejret løs. Programdirektøren for radioen, Hans Jørgen Skov, foreslog en halvering af sendetiden påp2 om aftenen. Begrundelse: Besparelser på 2,5 millioner om året på de landsdækkende radioprogrammer, og svigtende lyttertal.

Det blev med rette betegnet som et kulturfjendtligt udspil og en over-reaktion på den utilstrækkelige licensforhøjelse, som regeringen havde gennemtvunget i folketinget. Og så var der pludselig ingen grænser for, hvor meget godt der var at sige om musikken på den nye kanal 2.

Hvis Hans Jørgen Skov havde ønsket at kalde den klassiske musiks venner til samling, kunne han ikke have fundet et bedre udspil. Kanalchef Steen Frederiksen og hans mandskab i musikafdelingen fik opbakning fra nær og fjern. Tonekunstnerselskabet lagde ud med et overordentlig veltimed debatmøde mindre end en uge efter, at Hans Jørgen Skov havde præsenteret sit udspil i programkollegiet. Fra panelet anbefalede formanden for folketingeis kulturudvalg, ingerlise Kofoed, radioen at tænke sig grundigt om, før man skar så drastisk ned påkultur-kanaleme som foreslået. Formanden for DR's bestyrelse var til stede blandt tilhørerne, og man kunne næsten se på ham, at den politisk hentydning med en tøjrekølle blev forstået. Kort tid efter lagde kommunikationsministeren sig på linje med Ingerlise Kofoed, og så begyndte musikafdelingens medarbejdere at vejre morgenluft.

Inspireret af den politiske opbakning og mange gode udtalelser i aviserne gik de aktivt ind i sparerunden og kunne forelægge konstruktive forslag til nedskæringer af den klasiske musik, som var mindre katastrofale end Hans Jørgen Skovs oprindelige forslag. Det sejrrige tilbagetog var i fuld gang.

Tirsdag den 7. februar blev slaget så afgjort i DR's bestyrelse. Efter møder i programkollegiet og med medarbejderne, hvor Hans Jørgen Skov fastholdt hovedlinjerne i sit udspil og forpassede chancen for at fremstå som kongerigets mest genialekulturpolitiker, valgte bestyrelsen en løsning, der lignede musikafdelingens og kanalchefens mere, end den lignede programdirektørens. Nedskæringerne blev gennemført på kanal 2's egne præmisser.

Man føler næsten taknemmelighed over for de radio-medarbejdere, der har bevist, at de kan 'nedbygge' den klassiske musik i radioen på en måde, som den musikinteresserede del af befolkningen kan opfatte som en sejr. Hvis de derefter har kræfter og initiativ til at vakle fremad, så DR's udbud af seriøs musik - og tilgiv at vi her ikke mindst tænker på den ny kompositionsmusik - blot tilnærmelsesvis kommer til at ligne Sveriges Radios mere end 100 timer om ugen, vil taknemmeligheden være uforbeholden.

Jens Brincker