Indhold

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 04 - side 117-117

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Forside:

(Per Morten Abrahamsen: Hommage à Hans

Abrahamsen, 1989)

Redaktion: Mogens Andersen (ansv.), Anders Beyer, Jens Brincker, Bertel Krarup

Redaktion og ekspedition: Musikvidenskabe ligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K. Tlf. 01 15 07 26. Giro 3 56 36 50.

Tryk: Werk's OFFSET, Sjællandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter seks numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 140,00

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140,00 (incl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Per Erik Veng, DUT (formand), Svend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab : Valkendorfsgade 3,1151 København K. Tlf. 01 91 01 09, tirsdag 11-13. Giro 5 00 34 74. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Bette Thomas

FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. Formand: Bertel Krarup. Forretningsfører: Anette Blauenfeldt. TLF. 09 6213 65. Giro l 74 86 02

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: Formand: Hanne Stavad. c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26. 8210 Århus V. Forretningsfører: Charlotte Schiøtz Tlf. 05 78 12 60

Nr. 4 1988/89

63. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

Leder

Den ny musik og publikumsmiseren

Bertel Krarup............................................................................... 118

ARTIKLER

LYT DANSK:

Den danske klang. Jean Christensen...................................................... 119

Denny musiks formidling. Anders Beyer.............................................. 121

Triptykon i Århus. Anders Beyer............................................................ 121

Kejserens ny musik. Maja Wiberg......................................................... 122

Fra klaverstudie til horntrio.

Anne Katrine Lunden og Anne Lise von Moos....................................... 124

10 år med korsang - portræt af vokalgruppen Års Nova.

Anders Beyer........................................................................................... 130

Fra punk til mink. Magnus Lindberg om "Kraft".

Mogens Andersen................................................................................... 135

At høre Nørholm. I: om 5. og 7. symfoni.

Mogens Andersen................................................................................... 137

"Hvad sang Sirenerne, mens Odysseus sejlede forbi"

Anders Beyer........................................................................................... 144

KOMMENTAR:

Det sejrrige tilbagetog. Jens Brincker.................................................... 145

ANMELDELSER

Forfatterens egen anmeldelse af "Wagner - forsøg på en tolkning".

Th. W. Adorno......................................................................................... 147

Det hele er forkert. Villy Sørensen......................................................... 148

Mennesket bag musikken. Mogens Andersen........................................ 150

Man skal høre så meget. Edith Lorentzen............................................... 150

To portrætter på plade. Jens Brincker.................................................... 151

Sonanza-ensembletpåCD. Bertel Krarup............................................. 153

Mere Års Nova på CD. Mogens Helmer Petersen................................. 154

DEBAT

Mystificering musikperception.

Anker Fjeld Simonsen............................................................................. 155

En reddende kritik. Henning Goldbæk................................................... 156