Mennesket bag musikken

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 04 - side 150-150

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Oddvin Mathisen: Bogen om Poul Schierbeck. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. København 1988. Flemming Behrendt: Fra et hjem med klaver. Herman D. Koppels liv og erindringer. Hans Reitzels Forlag. København 1988.


Af Mogens Andersen

Der findes komponistbiografier hvis sigte er at vække interesse for hovedpersonens musik gennem en skildring af hans liv og personlighed. De her foreliggende levnedsskildringer hører ikke til den kategori.

Bogen om Poul Schierbeck henvender sig tydeligt nok til læsere der har et nogenlunde fyldigt indtryk af Schierbecks musik og som ønsker at vide mere om den. Den giver detaljerede oplysninger om de fleste værkers tilblivelse, om omstændigheder ved deres første opførelse, og om hvordan de blev modtaget af pressen og de nærmeststående. Egentlig beskrivelse af musikken er der ikke meget af, endsige fordybelse i den, udover hvad der indeholdes i de omfattende citater fra anmeldelser og breve.

Det er også hovedsagelig denne dokumentation man er henvist til hvis man vil prøve at danne sig et indtryk af Schierbecks personlighed, men det vanskeliggøres af at fremstillingen er strengt kronologisk inddelt år for år. I hvert afsnit nævnes der en række begivenheder i politik og musikliv det pågældende år jævnsides med detaljerede oplysninger om koncertprogrammer som komponisten eller hans hustru, koncert- og operasangerinden Sylvia Schierbeck, har med virket i, foru den spredte oplysninger om komponister og andre kunstnere som de har haft berøring med. Og så naturligvis om Schierbecks kompositoriske virksomhed. Men de mange detaljer, ofte petitesser, om kunstner-parrets dagligliv i hverdag og især til fest slører ofte helhedsindtrykket.

Bogen er derfor bedst egnet som opslagsværk. Den indeholder både en kronologisk, en opusnummereret, en systematisk og en alfabetisk værkfortegnelse, og dens register, der er suppleret med noter om personer og sager, giver indgange til mange enkeltheder om Schierbecks samtidige. Indtrykket af tilbageholdenhed overfor den musikalske subs tans forstærkes af at der ikke er diskografiske oplysninger.

Måske er der ikke stof til en mere udadvendt biografi i Schierbecks liv og personlighed. Til gengæld bliver Koppels udadtil så uproblematiske levnedsløb sat i et perspektiv af almen interesse gennem skildringen af hans komplicerede forhold til det jødiske indvandrermiljø han voksede op i. Og omvendt bliver skildringen af dette miljø levendegjort ved den personlige indfaldsvinkel. Ved at gengive erindringerne i jeg-form og udskille baggrundsoplysninger og illustrationer som indrammede tekster har Behrendt givet fremstillingen et autentisk præg af selvbiografi, samtidig med at han har skabt et afvekslende satsbillede. Og takket være jeg-formen kommer vi Koppels personlighed på nærmere hold end det havde været muligt ved et referat i tredje person.

Medens Koppels egenart som pianist og dens sammenhæng med hans skabende forhold til musikken bliver udmærket belyst vover Behrendt sig ikke ind på det væsentlige spørgsmål om hvordan Koppels personlighed kommer ti! udtryk i hans egen musik. Hvorfor får han for eksempel først tillid ti! sine evner for vokalmusik da han tager gammeltestamentelige tekster op ? -Ligesom i Schierbeck-bogen indskrænker beskrivelser af musikken sig her til enkeltstående citater. Til gengæld er der her foruden register med fyldige noter en værkfortegnelse der inkluderer oplysninger om plade-og kassetteindspilninger.

Jeg ville have troet at der var et godt marked for en bog som Koppel-biografien, men når selv den har krævet økonomisk støtte for at blive udgivet er det klart at det ligger tungt med at få bøger frem der i højere grad beskæftiger sig med det konkret musikalske.

Årgang 63/1988-1989, nr. 04