ANMELDELSER

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 05 - side 197-197

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Tage Nielsen på CD - Værker af Tage Nielsen med div. solister og ensembler. Point PCD 5089.


Af Anders Beyer

Med denne nye CD fra Samfundet til udgivelse af Dansk Musik, foreligger en længe ventet og savnet udgivelse. Under udgivelse fra SUDM er iøvrigt endnu en CD med musik af Nielsen (orkesterværket "II giardino magico", PCD 5083). Den ydre anledning til udgivelsen er komponistens 60 års fødselsdag, men hvis der ikke er tale om en pligtudgivelse, må den egentlige anledning vel være at musikken i sig selv er bæredygtig nok til at kalde på en udgivelse, som antager karakter af et portræt.

Af værker fra Nielsens ikke omfangsrige produktion, finder man følgende i CD-udgivelsen: "Passacaglia" (1981) for orkester, "Tre karakterstykker og en epilog" (1972-74) for klaver, "Tre operafragmenter" (1986) for 12 instrumenter og percussion, "Paesaggi" (1985) for to klaverer, "Three black madrigals" (1978) for kor a capella.

Tage Nielsen skriver ikke lange værker; orkesterværket "Passacaglia" på godt 15 minutter, er indtil dato komponistens længste værk. Her fremstår den tonalt funderede musik som én lang fanta-seren over en faldende kvart, som giver musikken dens elegiske karakter. Ydermere forstærkes det espressive indtryk af en kompositionsfremgangs-måde, som giver mindelser til Mahlers sidste værker og Bergs "Wozzeck" og violinkoncerten. Det er efter min mening et af Tage Nielsens bedste værker. Det er instrumenteret således, at alle musikalske bevægelser står knivskarpt, man hører alle detaljer, også i udgaven med Radiosymfoniorkestret og Lamberto Gardelli. Det er et værk som teknisk griber tilbage i musikhistorien, men peger frem i kraft af et ægte, personligt udtryk.

De "Tre karakterstykker og en epilog" forklaver spænder musikalsk lige fra korte, motivgentagelser i nyenkelt tonesprog til virtuos romantisk klaverbehandling. Det er små men svære karakterstykker, som Amalie Malling tolker forbilledligt. SUDM har udgivet disse stykker før på kasette-bånd (Louisianakoncert 1981) med Erik Kaitoft ved klaveret, og pladeselskabet Paula (Prod. nr. 13,1982) står også for en lp-udgivelse med karakterstykkerne. Men med den aktuelle nyudgivelse, der er en studieproduktion, som giver mulighed for en kælen ved detaljerne, sammenholdt med en langt bedre lydteknik, er der opnået et resultat som er en forbedring i forhold til de tidligere indspilninger af værket.

At Kaitoft også kan, viser han sammen med Frode Sten-gaard i "Paesaggi" for to klaverer. Det er, som titlen antyder, fra komponistens side tænkt som en række 'musiklandska-bet. De seks satser, som er blevet til under Nielsens ophold i Rom, udmaler korte stemningsbilleder af vidt forskellig karakter. De bliver spillet af to pianister, som kender hinanden gennem mange års samarbejde. Deres fortrolighed med hinandens færdigheder og ikke mindst årtiers erfaring med at opføre ny musik, giver musikken den gnist og spænstighed, som partituret foreskriver.

Under sit ophold i Rom har Tage Nielsen arbejdet med en opera baseret på Nabokovs roman "Latter i mørket". Fra dette projekt foreligger "3 Operafragmenter", indspillet af Esbjerg Ensemble (som iøvrigt opfører dem ved DUT-koncer-ten på Louisiana den 28. maj). Og det gør de godt. Under ledelse af Flemming Vistisen bliver den allusionsfyldte musik levende og samtidig meget præcist formuleret.

De tre madrigaler med tekst af Sylvia Plath klæder efter min mening ikke udgivelsen. Disse korstykker er skrevet til et amatørkor og Nielsen har øjensynlig måttet bevæge sig inden for begrænsede rammer hvad angår sværhedsgrad. Værket fremstår helt ufarlig og uden skarpe kanter. Intet i teksten lægger efter min mening op til den sats: Musikken går op snarere end at noget går op for den. Udførelsen af Da Camera koret mangler også klanglig egalitet og smidighed især i de homofone passager. Det rokker dog ikke ved CD'ens kvaliteter som helhed. Det er en væsentlig udgivelse, som tegner billedet af en komponist, som har skrevet få men vedkommende værker.