Indhold

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 05 - side 157-157

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Forsidebillede:

Ivar Frounberg og partiturside fra "Hvad

sang Sirenerne, mens Odysseus sejlede forbi"

Redaktion: Mogens Andersen (ansv.), Anders Beyer, Jens Brincker, Bertel Krarup

Kontor: Sussie Grevsen Redaktion og ekspedition: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K. Tlf. 01 15 07 26. (Fra 16. maj: 33 15 07 26). Giro 3 56 36 50. Tryk: Werk's OFFSET, SjæUandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter seks numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 140 Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140 (incl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Per Erik Veng, DUT (formand), Svend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT. DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade3,1151 København K. Tlf. 01 91 01 09, tirsdag 11-13. Giro 5 00 34 74. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Bette Thomas. FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116, 5100 Odense C. Formand: Bertel Krarup. Forretningsfører: Anette Blauenfeldt. Tlf. 09 62 13 65. Giro l 74 86 02. AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: Formand: Hanne Stavad, c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Forretningsfører Charlotte Schiøtz Tlf. 05 78 12 60.

Nr. 5 1988/89

63. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

____________INDHOLD

Leder

Mellem frygt og håb.

Jens Brincker................................................................................ 158

ARTIKLER

En stærk profil - om Tage Nielsen som komponist.

Erling Kullberg....................................................................................... 159

Det finske musikmirakel.

Jens Brincker.......................................................................................... 165

Psyke, soma, stemme.

Anne Rosing-Schow................................................................................ 170

Bæstet kan ånde - portrætsamtale med Jens E. Christensen.

Jakob Levinsen....................................................................................... 174

At høre Nørholm.

Mogens Andersen................................................................................... 176

Enquete om det nye statslige pladeselskab............................................. 180

Vi kan meget mere end vi tror. Om Ivar Frounbergs værk "Hvad sang

Sirenerne, mens Odysseus sejlede forbi".

Jakob Levinsen....................................................................................... 184

Pianisten David Bürge.

Bertel Krarup.......................................................................................... 190

RAPPORTER

Rapport fra Helsinki Biennale.

Anders Beyer........................................................................................... 194

ANMELDELSER

Tage Nielsen på CD.

Anders Beyer........................................................................................... 197

Toimii og "Kraft".

Jens Brincker.......................................................................................... 198

DEBAT

Kommentar til Jens Brinckers anmeldelse af Weberbog.

Peter Weincke......................................................................................... 199

Hvordan man spiller 'rent'.

Ulrik Krabbe........................................................................................... 199