Mellem frygt og håb

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 05 - side 158-158

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Det er ikke optimistisk læsning, bestyrelsen for "Selskabet til udgivelse af dansk musik på fonogram og videogram" kan hente i dette nummer af Dansk Musiktidsskrift. DMT's enquete "I skyggen af BIS", hvor ti repræsentanter for musiklivet - komponister, producenter, administratorer, formidlere, kritikere - skriver om de håb og den frygt, det nye pladeselskab giver anledning til, viser entydigt, at kompetencefordelingen mellem bestyrelse og direktør giver anledning til berettiget bekymring. "Et udvalg på lerfødder", "vennerne spiller for vennerne af vennerne", kasket-og kompetenceproblemer er nogle af de advarsler, som enqueten bringer. Selv når man sætter parantes om udslagene af personlig bitterhed, politiske fordomme og rutineret pessimisme, er det tankevækkende, hvor konkret frygten for det nye pladeselskabs fremtid kommer frem.

Heldigvis er der også håb. Som en rød tråd går det gennem de fleste enquete-svar, at den kommende direktør kan give pladeselskabet dynamik, uafhængighed og professionalisme, hvis hun eller han har visioner, styrke og integritet. Og får lov til at udfolde dem.

Det sidste lægger vedtægternes § 11 ikke op til i udpræget grad. Bestyrelsen skal blande sig i alt - ikke blot repertoiret men også kunstnere, tekstforfattere, design, teknisk kvalitet... Hvis dét bliver realiteten, kan man kigge i vejviseren efter en dynamisk og uafhængig direktør, der ad modum Robert von Bahr kan skabe det danske BIS, som mange håber på.

Hvor galt det går, vil man få et fingerpeg om gennem det stil-lingsopslag, som den nye bestyrelse - gætter vi - har på dagsordenen efter punktet: "Valg af formand". H vis det signalerer, at bestyrelsen ikke agter at udnytte sin ret til at blande sig, er der håb om en dansk Robert von Bahr eller noget endnu bedre blandt ansøgerne. Og håb for det nye pladeselskab. Hvis det ikke lykkes at kalde de rette ansøgere frem, er der kun ét håb tilbage: At bestyrelsen lader være med at besætte stillingen og udformer et nyt stillingsopslag, som er troværdigt og attraktivt.

Også hvis det nødvendiggør ændringer af vedtægterne og en ny kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktør.

Jens Brincker