Indhold

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 06 - side 201-201

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Forsidebillede:

"Madison Music" (1976), Jørgen Lekfelt.

Redaktion: Mogens Andersen (ansv.), Anders Beyer, Jens Brincker, Bertel Krarup

Kontor: Sussie Grevsen Redaktion og ekspedition: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K.

Tlf. 33 15 07 26. Giro 3 56 36 50. Tryk: Werk's OFFSET, Sjællandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter seks numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 140,00

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140,00 (incl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Per Erik Veng, DUT (formand), Svend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade3,1151 København K. Tlf. 01 91 01 09, tirsdag 11-13. Giro 5 00 34 74. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Bette Thomas FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. Formand: Bertel Krarup. Forretningsfører: Anette Blauenfeldt. TLF. 09 62 13 65. Giro l 74 86 02

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: Formand: Hanne Stav ad, c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Forretningsfører: Charlotte Schiøtz Tlf. 05 78 12 60

Nr. 6 1988/89

63. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

INTUITIV MUSIK

At forstå livets dybder - et interview med Markus Stockhausen.

Anders Beyer........................................................................................... 203

Hinsides improvisation.

Jakob Levins e n....................................................................................... 207

Intuitiv musik og grafisk notation som universitets discipliner.

Carl Bergstrøm-Nielsen.......................................................................... 208

DANSK MUSIK

Hvad angår "Konge, Dame og Es" (os?)

Per Nørgård............................................................................................ 214

Per Nørgård i fugleperspektiv.

Jens Brincker.......................................................................................... 216

Helle Nacht - en præsentation af Per Nørgårds violinkoncert.

Svend Hvidtfelt Nielsen........................................................................... 217

Kan man høre tiden?

Karl Aage Rasmussen............................................................................. 221

Alman - Adieu - Angel's Music.

Bent Sørensen........................................................................................ 223

OPERA FOR IVÆRKSÆTTERE

Dansk nutidsopera 1940-1989.

Mogens Andersen................................................................................... 226

Opera i plagestalden.

Jens Brincker.......................................................................................... 229

Surprise-party som tv-opera.

Jens Brincker.......................................................................................... 230

På vej mod et paradigmeskift for ny musikdramatik.

Jørgen!. Jensen...................................................................................... 232

Koncertkalender.................................................................. 235