Opera for iværksættere

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 06 - side 226-226

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Med en ukuelighed som ukrudt spirer nye musikdramatiske initiativer frem, hver gang det begynder at se ud, som om de musikdramatiske former er faldet til ro inden for rammerne af det populært traditionelle og det traditionelt populære repertoire. Medens de etablerede balletensembler søger fornyelse ved at koreografere koncertlitteraturens evergreens, giver eksperimenterende danseteatergrupper plads for ny komponeret musik. Medens de etablerede operascener søger fornyelse ved stadig mere udspekulerede iscenesættelser af anerkendte mesterværker, banes der nye veje for instrumentalteater og nutidig opera. Netop da alt tegnede til at Den jyske Opera indtil videre ville være opslugt af Wagner-projekter og at Det kgl. Teater for en tid havde gjort tilstrækkeligt for ny dansk opera med opsætningen af Per Nørgårds "Siddharta", meldte Jesper Liitzhøft sig med et tilbud om at skaffe tilskud til en kammeroperaforestilling. Med Mogens Winkel Holms "Sonate for fire operasangere" og Andy Papes "Houdini den Store" gjorde forestillingen en sådan lykke, at den nu er blevet indarbejdet i Det kongelige Teaters turnérepertoire.

Det Kongelige var også for en kort tid vært for et gæstespil af Den jyske Opera med Karl Aage Rasmussens 'klaverteater'forestilling "Vores Hoffmann" samtidig med at hans mimiske sangspil "Hvorfor blir det nat mor?" blev opført af gruppen Hotel Pro Formå både i København og i Århus.

Selvom genoptagelsen af Musikdramatisk Teaters virksomhed først på året skete med en svensk uropførelse, Arne Mellnäs' "En dans på roser" der omtaltes i DMTnr. 3, og selvom det danske ved James Wilsons "Grinning at the Devil" der gik i Riddersalen kun er librettisten Elsa Gress og hendes hovedperson Karen Blixen, så kan også disse initiativer noteres i denne sammenhæng.

Og samtidig med at Poul Borum - ny dansk operas Metastasio - nu har samlet en gruppe unge forfattere og komponister om et operaprojekt, der omtales andetsteds i bladet, er Nordjysk Ung Tonekunst gået i gang med at opbygge en musikteater-aktivitet til tilknytning til NUT-festivalen. Allerede under sidste års NUT-festival var der musikdramatiske indslag: Erik Werners kammeropera "Forvandlingsbilleder" blev opført, og af Martin Knakkergaard uropførtes "Pinocchio", et stykke for mime og guitar, der forskaffede opfordring til at arbejde videre med det musikdramatiske. Det gør han med en komposition hvor musikken skal skabe billeder til en tekst, der fremføres af skuespillere. Også Mogens Christensen og Erik Bach har musikdramatiske planer. Hvor meget der realiseres allerede i år afhænger af, hvor mange penge det lykkes at fremskaffe. Men det står fast at hovedpersonen ved sidste års NUT-festival, Olav Anton Thommessen, vil blive præsenteret med kammeroperaen "Hertugindens slør".

Mogens Andersen