Dansk musiktidsskrift - 63.årgang

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 01 - side 19-19

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

63. årgang

1988/89

Redaktion:

Mogens Andersen (ansv.) Anders Beyer Jens Brincker Bertel Krarup

Annoncer og layout:

Dansk Musiktidsskrift

Klerkegade 2

l308 København K.

Tryk:

Werks Offset Sjællandsgade 6-8 8000 Århus C.

Udgiver:

Foreningen Dansk Musiktidsskrift: Det Unge Tonekunstnerselskab Fyns Unge Tonekunstnere Aarhus Unge Tonekunstnere

DMT REGISTER 63. ÅRGANG 1988/89

Nr. Is. 1-36

Nr. 2 s. 37-76

Nr. 3 s. 77- 116

Nr. 4 s. 117-156

Nr. 5 s. 157 - 200

Nr. 6 s. 201 - 236

Enkelte komponister/værker Danske komponister

Andersen, Mogens: At høre Nørholm, I: Om 5. og 7. symfoni................................................................ 137

- : At høre Nørholm. En samtale med komponisten (med diskografi)....................................................... 176

Bentzon, Niels Viggo: Min relation til de kunstneriske udtryksmedier.................................................... 81

Beyer, Anders: Lovesong (af Svend Hvidtfelt Nielsen; i anledning af uropførelse 24.11.1988)............. 56

- : Monodrama (af Poul Ruders; i anledning af uropførelse 5.12.1988).................................................... 58

- : "Hvad sang Sirenerne, mens Odysseus sejlede forbi" (om Ivar Frounbergs nye orkesterværk)........... 144

Brask, Peter: Mennesket, musikken og metoderne. Portrætsamtale med komponisten og professoren

Jan Maegaard......................................................................................................................................... 89

Brincker, Jens: Angel's Music (af Bent Sørensen; i anledning af uropførelse 16.11.1988).................... 55

Hvidtfelt Nielsen, Svend: Helle Nacht - en præsentation af Per Nørgårds violinkoncert........................ 217

Krarup, Bertel: Bentzon netop nu - "...den normsprængende enklave...". Et interview med Niels

Viggo Bentzon.......................................................................................................................................- 16

Kullberg, Erling: En stærk profil - Om Tage Nielsen som komponist..................................................... 159

Levinsen, Jacob: Vi kan meget mere end vi tror (samtale med Ivar Founberg)....................................... 184

Lunden, Anne Katrine og Anne Lise von Moos: Fra klaverstudie til horntrio. Hans Abrahamsens

kompositionsteknik................................................................................................................................ 124

Nørgård, Per: Hvad angår "Konge, Dame og Es" (os?). Samspil i 6 satser for harpe og 13 instrumenter 214

Steensen, Steen Chr.: På toppen af et isbjerg (om Niels Viggo Bentzon på "Musikhøst 1988")............ 79

Sørensen, Bent: Alman - Adieu - Angel's Musik..................................................................................... 223

Udenlandske komponister

Abrahamsen, Hans: Objekt og illusion I: Hans Abrahamsen om Ligeti (uddrag af en radiosamtale

med Mogens Andersen)......................................................................................................................... 82

Andersen, Mogens: Fra punk til mink. Magnus Lindberg om "Kraft"..................................................... 135

Beyer, Anders: Bruddets æstetik - portræt af Wolfgang Rihm................................................................. 39

Brincker, Jens: Møde med Sofia Gubajdulina.......................................................................................... 26

- : Surprise-party som tv-opera (Atli Sveinssons tv-opera "Vikivaki")..................................................... 230

Frounberg, Ivar: Erindringer om Morton Feldman.................................................................................. 59

Levinsen, Jacob: I sandhedens tjeneste. Stockhausens "Montag aus Licht" uropført i Milano............... 3

- : Når billederne tager magten. Philip Glass' opera "Einstein on the Beach" i Achim Freyers

ny tyske version...................................................................................................................................... 96

Ligeti, György: Objekt og illusion II: György Ligeti: Om min klaverkoncert......................................... 85

Pade, Steen: Piano, violin, viola, cello (af Morton Feldman)................................................................... 61

Schnittke, Alfred: Dømt til at være sig selv (uddrag af interview ved Erik Stahl)................................... 42

Enkelte udøvere f grupper afudøvere

Behrendt, Flemming: Pianisten Herman D. Koppel - et længdesnit i et personligt repertoire

(med koncertoversigt)............................................................................................................................ 46

Beyer, Anders: 10 år med korsang - portræt af vokalgruppen Års Nova................................................. 130

- : At forstå livets dybder - et interview med Markus Stockhausen........................................................... 203

Krarup, Bertel: Pianisten David Bürge - udøvende vismand og grænseoverskridende musikformidler. 190

Levinsen, Jacob: Bæstet kan ånde - (portrætsamtale med organisten Jens E. Christensen)..................... 174

Steensen, Steen Chr.: Femten år med fire troldmænd - portræt af Kontra Kvartetten............................. 7

Enkelte genrer

Andersen, Mogens: Opera for iværksættere............................................................................................. 226

- : Dansk Nutidsopera 1940-1989. Fornyelse, kontinuitet, bredde............................................................. 226

Brincker, Jens: Opera i plagestalden (om 5 nye operaer på Lerchenborg Musikdage 1989)................... 229

Jensen, Jørgen L: På vej mod et paradigmeskift for ny musikdramatik................................................... 232

Pihl, Niels: En dans på roser (i anledning af Musikdramatisk Teaters uropførelse i januar

1989 af Arne Mellnäs' opera)................................................................................................................ 102

Musik og musikliv i enkelte områder l perioder

I skyggen af BIS - Enquete om det nye statslige pladeselskab................................................................... 180

Andersen, Mogens: Den afbrudte musikantologi..................................................................................... 53

Brincker, Jens: De mægtige tre fra Moskva - Edison Denisov, Sofia Gubajdulina,

Alfred Schnittke - på plade....................................-................................................................................ 28

- : Det finske musikmirakel........................................................................................................................ 165

Hendze, Jesper: Buffalo efter Feldman.................................................................................................... 62

Werner, Sven Erik: - efter postmodernismen? Hvordan opfatter nordiske komponister deres

placering i musikhistorisk sammenhæng?............................................................................................. 100

Musikfdosofilundervisninglformidling

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Intuitiv musik og grafisk notation

som universitetsdicipliner - om nogle færdighedsfag ved Musikterapistudiet på Aalborg

Universitetscenter................................................................................................................................... 208

Beyer, Anders: Den ny musiks formidling (samtale med slagtøjsspilleren Gert Sørensen)..................... 121

- : Triptykon i Århus (om animationsprojekt med Pelle Gudmundsen-Holmgreen).................................. 121

Rasmussen, Karl Aage: Kan man høre tiden?.......................................................................................... 221

Wiberg, Maja: Kejserens ny musik? (om Niels Viggo Bentzon på Fåborg Gymnasium)........................ 122

Stemmelidelser

Rosing-Sdiow, Anne: Psyke, soma, stemme (om funktionelle Stemmelidelser)...................................... 170

Rapporter

Andersen, Mogens: Kongres om nutidsmusikkens position i Norden...................................................... 68

Beyer, Anders: Japansk musik på Lerchenborg slot. Rapport fra Lerchenborg Musikdage 1988............ 13

-: Rapport fra Helsinki Biennalen 13.-22.3.1989.................................................................................... 194

Brincker, Jens: Efter ballet (om DUT's koncerter i GI. Dok).................................................................. 98

Christensen, Erik: Musikperception er ikke hvad det har været (Musikperceptionssymposiet i

Lund 21.-28.8.1988)............................................................................................................................. 69

Christensen, Jean: Lyt dansk - Den danske klang (Rapport fra Komponistforeningens 75-års

jubilæumsmusikdage)............................................................................................................................ 119

Krabbe, Niels: Rapport fra musikforskerkongres i Åbo........................................................................... 66

Krarup, Bertel: Rapport fra de Nordiske Musikdage i Stockholm 24.9. - 1.10.1988.............................. 104

Magnussen, Musse: Kvinder komponerer, dirigerer og musicerer

(om Nordens kvindelige Symfoniorkesters koncert i Oslo 5.8.1988).................................................... 71

Pedersen, Peder Kaj: NUT-festival i Ålborg 3. - 6.11.1988.................................................................... 107

Rasmussen, Karl Aage: sten er grå? Rapport fra ISCM Festival i Hong Kong 22. - 29.10.1988........... 106

Siegel, Wayne: Rapport fra International Computer Conference, Köln 19. - 25.9.1988.......................... 110

Debat

Fjeld Simonsen, Anker: Mystificering - musikperception (vedr. musikperceptionssymposiet i Lund).. 155

Deckert, Hans Erik: Vedrørende Erik Christensens rapport fra Musikperceptionssymposiet i Lund..... 114

Goldbæk, Henning: En reddende kritik (vedr. Villy Sørensens anmeldelse af Adornos Wagnerbog).... 156

Krabbe, Ulrik: Hvordan spiller man "rent" (kommentar til perceptionsdebatten)................................... 199

Ruders, Poul: Svar på Anders Beyers foromtale af "Monodrama" i DMT nr. 2...................................... 114

Weincke, Peter: Kommentar til Jens Brinckers anmeldelse af Weber-bog i DMT nr. 3.......................... 199

Bøger

Adorno, Theodor W.: Forfatterens egen anmeldelse af "Wagner - forsøg på en tolkning"

(bogen nyoversat af Henning Goldbæk og Arno V. Nielsen, 1988)...................................................... 147

Andersen, Mogens: Mennesket bag musikken (Oddvon Mathisen: Bogen om Poul Schierbeck, Kbh. 1988 og Flemming Behrendt: Fra et hjem med klaver. Herman D. Koppels liv og erindringer,

Kbh. 1988)............................................................................................................................................. 150

Brincker, Jens: Weber og Jægerbruden (Peter Weincke: Carl Maria von Weber. Komponist,

dirigent, musikkritiker...Kbh. 1988)....................................................................................................... 112

Enggaard Pedersen, Per: Lærebog i Jazzimprovisation af Jens Westergård Madsen (1987)................. 75

Gravesen, Finn: En liten sang som alla andra. Disputats om den musik, som alle elsker at hade

(af Alf Björnberg).................................................................................................................................. 73

Levinsen, Jacob: Ny Stockhausen-biografi (Michael Kurtz: Stockhausen. Eine Biographie)................. 32

Lorentzen, Edith: Man skal høre så meget... (Musikaliten i focus - en bog om lærere

og undervisning. Red. af Hanne Tofte Jespersen).................................................................................. 150

Sørensen, Villy: Det hele er forkert (Th. W. Adorno: Wagner - forsøg på en tolkning, 1988)................ 148

Plader

Beyer, Anders: Tage Nielsen på CD......................................................................................................... 197

Brincker, Jens: De mægtige tre fra Moskva - Edison Denisov, Sofia Gubajdulina,

Alfred Schnittke - på plade.................................................................................................................... 28

- : Kontrapunkt kommer kraftigt................................................................................................................ 54

- : Poul Schierbecks magiske orkester........................................................................................................ 76

- : Luhlaus Lulu på CD............................................................................................................................... 113

- : To portrætter på plade (værker af Poul Ruders og danske værker spillet af Den fynske Trio)............. 151

- : Toimii og "Kraft" (Magnus Lindberg)................................................................................................... 198

- : Per Nørgård i fugleperspektiv (Kontrakvartettens indspilning af strygekvartetterne)........................... 216

Krarup, Bertel: Sonanza-ensemblet på CD.............................................................................................. 153

Levinsen, Jacob: Hinsides improvisation (Marcus Stockhausen/Gary Peacock/Zoro Babel/ -*"

Fabricio Ottaviucci: "Cosi lontano...quasi dentro" på EMC)................................................................ 207

Pedersen, Mogens Helmer: Års nova på CD........................................................................................... 33

-: Mere Års Nova på CD............................................................................................................................ 154

Diverse (redaktionelt stof, noter m.m.)

Andersen, Mogens: Så er det læsernes tur (Leder)................................................................................... 2

-: Leder....................................................................................................................................................... 38

- : Numus-pause (Leder)............................................................................................................................. 78

- og Jens Brincker: En årgang gik (Leder).............................................................................................. 202

AUT, DUT, FUT koncertoversigter 10,..................................................................................................... 145

Brincker, Jens: Ny profil for DUT........................................................................................................... 11

- : Det sejrrige tilbagetog (kommentar vedr. den seriøse musik i DR)....................................................... 145

- : Mellem frygt og håb (Leder vedr. Selskabet til udgivelse af af dansk musik på fonogram...).............. 158

Dansk Tonekunstnerforening (note)........................................................................................................... 36

Komponistforeningen markerer sit jubilæum............................................................................................. 25

Krarup, Bertel: Den ny musik og publikumsmiseren (eller: Hvorfor altid i sæk og aske?)(Leder)........ 118

Ny musik-aktiviteter efter 1. maj 1989....................................................................................................... 235

Redaktionen: Vor egen verden................................................................................................................. 12

Årgang 64/1989-1990, nr. 01