Indhold

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Jens Brincker, Bertel Krarup. Forretningsfører: Sussie Grevsen. Redaktion og ekspedition: Klerkegade 2,1308 København K Tlf. 33 15 07 26. Giro 3 56 36 50. Trylc Werk's Offset, Sjællandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter otte numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 175,00

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 175,00 (incl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Per Erik Veng, DUT (formand), S vend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. 0191 01 09, tirsdag 11 -13. Giro 5 00 34 74. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Bette Thomas. FUT • Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. Formand: Bertel Krarup. Forretningsfører: Anette Blauenfeldt. TLF. 09 62 13 65. Giro l 74 86 02 AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: Formand: Hanne Stavad, c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Forretningsfører: Charlotte Schiøtz. Tlf. 05 78 12 60

Nr. 11989/90

64. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

____________INDHOLD

Leder

Det går ufattelig godt?

Anders Beyer............................................................................... 2

ARTIKLER

En ny verden af klange - interview rned Magnus Lindberg. Anders Beyer............................................................................... 3

Piu Forte! - en kortfattet introduktion til sætteori i musik.

Ivar Frounberg............................................................................ 10

Esbjerg Ensemble. Portræt af en gammel kending...

Bertel Krarup.............................................................................. 12

FERNEYHOUGH OG DET KOMPLEKSE:

Det drejer sig ganske enkelt om kompleksitet.

Paul Griffiths........................................................................ 16

Om Paul Griffiths' portræt af Brian Ferneyhough

- en personlig kommentar.

Niels Marthinsen.................................................................. 17

Musikhøst 1989.

Per Erland Rasmussen............................................................... 20

Carl Dahlhaus 1928-89 - forskeren med focus på samtiden. Jan Maegaard............................................................................ 23

RAPPORTER

Savonlinna, Nordens Salzburg.

Jens Brincker.............................................................................. 25

Så vågnede Tornerose.

Jakob Levinsen........................................................................... 27

Nye perspektiver for dansk opera.

Anders Beyer............................................................................... 30

ANMELDELSER

Niels Viggo Bentzon: Sonater for saxofon og klaver.

Bertel Krarup.............................................................................. 33

Musikpædagigik. Forskning og udvikling i Norden (1).

Niels Rosing-Schow.................................................................... 34

REDAKTIONELT

Koncertkalender......................................................................... 36

Kommentar: NUTIDA MUSIK

Jens Brincker.............................................................................. 9

Register for årgang 63 er hæftet ind på midtersiderne.

Årgang 64/1989-1990, nr. 01