Nutida Musik

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 01 - side 9-9

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Lige så længe de fleste af DMTs læsere kan huske, har vi her i Danmark betragtet Sverige som den rige nabo. Måske har det i perioder gået mindre godt for svenskerne, men generelt har de klaret økonomien bedre end danskerne. Og lige nu går det strygende.

Alligevel er det alarmerende beretninger, som kommer over Øresund, når det drejer sig om svensk kulturliv. Fornyligvar operaen truet af nedskæringer, som i størrelsesorden svarede til, at man skulle afskedige Hovkapellet. Og nu har Sveriges Radio meddelt, at det stopper udgivelsen af NUTID A MUSIK

NUTIDA MUSIK - siden udgivelsen af det første nummer i oktober 1957 det største, mest ambitiøse, rigeste og bedst redigerede tidsskrift om ny musik på et nordisk sprog er i så høj grad blevet en del af den skandinaviske musikalske bevidsthed, at man har svært ved at forestille sig savnet af det. Det voksede frem af det programblad, som Sveriges Radio udgav i forbindelse med koncertrækken NUTIDA MUSIK, der begyndte i 1954. Men det blev til meget mere end et programblad. Det blev et nordisk sidestykke til de tyske tidsskrifter MELOS, Die Reihe og Darmstädter Beiträge. Et ind-

holdsrigt og typografisk tiltalende informationsskrift om ny musik med dokumentariske og analytiske artikler, interviews ogforomtaler. Et tids skrift der havde fingeren på pulsen i utallige situationer, og blev retningsgivende for udviklingen.

Måske er det ingen opgave for et radio- og tv-selskab at udgive sådan et tidsskrift. Dengang i 1950'erne, da Olof Rydbeck var svensk radiochef, og Magnus Enhör-ning og Ingvar Lidholm repræsenterede den unge generation i musikafdelingen, blev dette spørgsmål ikke stillet. Radioen påtog sig kulturelle opgaver og støttede ny musik. Med koncertrækken og tidsskriftet NUTID A MUSIK, under Karl-Birger Blomdahls ægide også med oprettelse af elektronmusikstudiet. "Vi satsede stort" mindes et af medlemmerne af den første redaktionskomité, den senere redaktør Bo Wallner, disse år. Og selv om satsningerne med tiden blev mindre spektakulære, format og lay-out mindre ambitiøse, mistede NUTIDA MUSIK ikke sin betydning for svensk musik og internationalt. Det blev ikke alene det blad, hvor nordiske læsere kunne orientere sig om internationale strømninger, men også det mest citerede og oversatte nordiske musiktidsskrift. Med al respekt for den indsats, der gøres af Finnish Musical Quarterly, det norske Ballade og Dansk Musiktidsskrift - NUTIDA MUSIK kan ikke undværes i koret. Det må fortsætte, om så redaktionen skal på kursus hos nogle af de fattige naboer for at lære, hvordan man laver et low budget tidsskrift.

Jens Brincker

Årgang 64/1989-1990, nr. 01