Æstetik og kritik

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 02 - side 38-38

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk Musiktidsskrift lavede et temanummer om musikkritik tilbage i 1960?erne (3/1966) med indlæg af Poul Nielsen, Ernst Krenek, Witold Lutoslawski, Peter Brask og Per Nørgård. Dengang behandlede man problemer vedrørende værkkritik, metode og dagbladskritik.

Når vi igen bringer emnet op, er det dels for give debatten omkring musikkritiken et æstetikhistorisk perspektiv, dels for at videreføre diskussionen ud fra de erfaringer, som er indhentet siden 60'erne. I artiklen "Musikkritikkens mulighed" ridser Søren Møller Sørensen musikkritikkens historie op og han diskuterer kritikerens problem, som det tager sig ud på baggrund af autonomi-æstetikkens forestillinger om det sluttede kunstværk. En af artiklens pointer er, at der i den æstetik, der ved første øjekast synes at gøre situationen helt umulig og uden udveje, trods alt er holdepunkter for en frugtbar diskussion af problemstillingen. Artiklen skaber et historisk rum for og leder frem til to dagbladskritikeres overvejelser vedrørende musikæstetik og kritikervirksomhed: Jens Brinckers "Kritik og fagkundskab" og Carl-Gunnar Ahléns "Æstetik og moralsk ansvar". Det er tre artikler, som diskuterer spørgsmål, der ofte giver anledning til debat: Hvad skal vi med musikkritikken overhovedet? - Hvad kan man forlange af faglig specialviden hos en kritiker? -I hvilket omfang har en kritiker et moralsk ansvar?

Det er naturligvis ikke alle facetter af emnet, som bliver fanget ind af disse synsvinkler, men det er heller ikke vores ambition. Håbet er, at vi med de valgte betragtningsmåder kan tilskynde til en bredere diskussion af emnet, som kan belyse og perspektivere debatten om musikkritik og - æstetik. Ikke mindst lokalt: Er den danske musikkritik til gavn eller til skade for dansk musik. Hvis den er til skade, hvad skal vi så med den? Hvis den skal kunne bruges til noget, hvordan skal den da se ud?

Vi har bedt Peter Brask om at genlæse sit bidrag fra DMT 3/1966 og sammenligne med iagttagelser gjort i 1989. Og på baggrund af dette blads tre artikler om emnet, har vi bedt Dansk Musiktidsskrifts nye medredaktør, Karl Aage Rasmussen, om at kommentere spørgsmålet æstetik og kritik. Disse artikler bringer vi i DMT nr. 3.

Rapporterne fra DIEM-festivalen i Århus og Gaudeamus/ISCM-festivalen i Amsterdam, som bringes i dette nummer, knytter også an til bladets feature om æstetik og kritik, idet rapportørerne vurderer dagbladenes og musiktidsskrifternes dækning af begivenhederne.

Anders Beyer