Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 02 - side 37-37

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Jens Brincker, Bertel Krarup, Karl Aage Rasmussen. Forretningsfører: Sussie Grevsen. Redaktion og ekspedition: Dansk Musiktidsskrift, Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K Tlf. 33 15 07 26. Giro 3 56 36 50. Tryk: Werk's Offset, Sjællandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter otte numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 175,00

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 175,00 (incl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Per Erik Veng, DUT(formand), Svend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. 01 91 01 09, tirsdag 11 -13. Giro 5 00 34 74. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Bette Thomas. FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. Formand: Bertel Krarup. Forretningsfører: Anette Blauenfeldt. TLF. 09 62 13 65. Giro l 74 86 02 AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: Formand: Hanne Stavad, c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Forretningsfører: Charlotte Schiøtz. Tlf. 05 78 12 60

Nr. 2 1989/90

64. årgang

Eftertryk kun med kildeangivel se

____________INDHOLD

Leder

Æstetik og kritik.

Anders Beyer............................................................................... 38

ARTIKLER

ÆSTETIK OG KRITIK

Musikkritikkens mulighed.

Søren Møller Sørensen.............................................................. 39

Kritik og fagkundskab.

Jens Brincker............................................................................. 44

Æstetik og moralsk ansvar.

Carl Gunner Åhlén.................................................................... 48

Portræt af en pladedirektør.

- interview med Mogens Wenzel Andreasen.

Anders Beyer............................................................................... 53

Introduktion til Paavo Heininen

- symfoniker, pianist, musikdramatiker.

Jens Brincker.............................................................................. 59

NUT-festival i Ålborg.

Curt Jensen og Knud Riishøjgård............................................. 63

RAPPORTER

Rapport fra Århus Computermusik Festival.

Per Erland Rasmussen............................................................... 64

Rapport fra Gaudeamus/ISCM festivalen

Amsterdam 4. -10. september 1989.

Anders Beyer............................................................................... 67

ANMELDELSER

Musikpædagogik.Forskning og udvikling i Norden, 3.

Niels Rosing-Schow.................................................................... 69

REDAKTIONELT

Koncertkalender......................................................................... 72