Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 03 - side 73-73

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Jens Brincker, Bertel Krarup, Karl Aage Rasmussen. Forretningsfører: Sussie Grevsen. Redaktion og ekspedition: Dansk Musiktidsskrifb c/o Musikvidenskabeligt Institut Klerkegade 2,1308 København K Tlf. 33 15 07 26. Giro 3 56 36 50. Tryk: Werks Offset, Sjællandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter otte numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 175,00

Annual subscription (outsi de Denmark): Dkr. 175,00 (incl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Per Erik Veng, DUT(formand), Svend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT - Det Unge Tonekunstner-selskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K Tlf. 01 91 01 09. FUT - Fyns Unge Tonekunstner-selskab: Postbox 1116,5100 Odense C. TLF. 09 62 13 65. AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Tlf. 05781260. Annoncepriser i DMT arg. 64: 1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 3 numre: 10 %, 6 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 3 1989/90

64. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

INDHOLD

Leder

Spanking.

Jens Brincker.............................................................................. 74

ARTIKLER

Den lille forskel

- portræt af komponisten Anders Nordentoft.

Svend Hvidtfelt Nielsen.............................................................. 75

Kritik af kritikken.

Karl Aage Rasmussen................................................................ 80

Reprise?

Peter Brask.................................................................................. 82

Universiteterne og den ny musik.

Trine Boje Mortensen og Morten Michelsen.............................. 87

Der ewige Berg.

- om komponisten Gunnar Berg.

Jens Rossel.................................................................................. 90

»Giacinto Scelsi: det er mig«.

Reinhard Oehlschlägel............................................................... 92

RAPPORTER

Rejsebrev fra U.S.A.

Jesper Hendze............................................................................. 94

Ud af ghetto'en - rapport fra Den nordiske komponistkongres og Nordlyd-festivalen i Oslo. Jens Brincker.............................................................................. 98

Polens nye toner

- rapport fra Warszawa-efteråret 1989.

Anders Beyer............................................................................... 100

ANMELDELSER

Ib Nørholm: Chamber Music I.

Jørgen L Jensen.......................................................................... 103

Karlheinz Stockhausen: Texte zur Musik bd. 5 og 6.

Jakob Levinsen........................................................................... 105

Debat.............................................................. loe

Koncertkalender............................................ Los