Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 04 - side 109-109

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Forside: Fraktal fra: "The Beauty of Fractals", Peitgen & Richter.

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Jens Brincker, Bertel Krarup, Karl Aage Rasmussen. Forretningsfører: Sussie Grevsen. Redaktion og ekspedition: Dansk Musiktidsskrift c/o Musikvidenskabeligt Institut Klerkegade 2,1308 København K Tlf. 33 15 07 26. Giro 3 56 36 50. Tryk: Werk's Offset, Sjællandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter otte numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 175,00

Annual subscription (outside Deri-mark): Dkr. 175,00 (incl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Per Erik Veng, DUT(formand), Svend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K Tlf. 01 91 01 09. FUT • Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. TLF. 09 62 13 65. AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Tlf. 05 78 12 60. Annoncepriser i DMT arg» 64: 1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 4 1989/90

64. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

____________INDHOLD

Leder

Rejse ind i uendeligheden...

Anders Beyer............................................................................... 110

ARTIKLER

FRAKTALER

Fraktaler - del og helhed. Sider af uendelighedens væsen. Carsten Cramon.......................................................................... 111

Tankens billeder. Tre satser om den evige fraktal.

Karl Aage Rasmussen................................................................ 115

Grænsestridigheder

- fraktale træk hos J.S. Bach?

Per Nørgård................................................................................ 125

Konservatorierne og den ny musik (I).

Bertel Krarup.............................................................................. 128

"Den brudte stoflighed" hos Mahler

- kritiske bemærkninger til en nyudgivelse.

Niels Rosing-Schow.................................................................... 132

RAPPORTER

Fem finske modernister.

Rapport fra Musikhøst festival i Odense 12.-15. okt. 1989.

Anders Beyer............................................................................... 136

Ung Nordisk Musik

- værksted for unge musikere og komponister.

Anders Beyer............................................................................... 139

ANMELDELSER

Kender vi Mahler? (Om Adornos Mahlerbog).

Søren Schou................................................................................ 140

Debat.......................................................................... 142

Koncertkalender........................................................ 144

DMT's venner............................................................ 114