DMT's Venner

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 04 - side 114-114

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

At det i disse tider er svært at få tidsskrifter til at hænge sammen økonomisk, kan man konstatere både i Danmark og i udlandet. En del tidsskrifter har inden for det sidste år måttet drej e nøglen om. På den baggrund er det betryggende for DMT, at bladet får flere og flere læsere og skribenter. Og der er mange gode grunde - ud over de økonomiske - til at vi gerne vil udvide Dansk Musiktidsskrifts læserkreds. En af dem er, at vi med flere læsere og abonnenter har mulighed for at lave et bedre blad - bredere orienteret og med flere sider.

Vi vil f.eks gerne ud til flere musikere og studerende. DMT har nu kontaktpersoner, som er tilknyttet de forskellige orkestre og uddannelsesinstitutioner. Det giver mulighed for en tættere kommunikation med udøvende kunstnere og studerende. Kontaktpersonen - eller vennen - gør opmærksom på DMT's eksistens gennem oplysning om tidsskriftet på opslagstavler, uddeler frieksemplarer til interesserede etc.

DMT's venner er: Niels Rosing-Schow, docent (Det kgl. danske Musikkonservatorium), Mette Stig Nielsen, docent (Det fynske Musikkonservatoriiini),Jørgen Mortensen, docent (Vestjysk Musikkonservatorium), Rolf Ruggaard, docent (Nordjysk Musikonservatorium), Frederik Gislinge, musiker, docent (Esbjerg Ensemble/Vestjysk Symfoniorkester), Steen Pade, Musikchef (Aarhus Symfoniorkester), Sussie Grevsen, stud. mag. (Musikvidenskabeligt Institut, Kbh.), Peder Kaj Pedersen, lektor (Aalborg Universitetscenter), Erling Kull-berg, lektor (Musikvidenskabeligt Institut, Århus), Inger Sørensen, bibliotekar (Lærerhøj skolen).

Der mangler et par navne - i de kommende numre vil vi oplyse herom

red.