Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 06 - side 181-181

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Jens Brincker, Bertel Krarup, Karl Aage Rasmussen. Forretningsfører: Sussie Grevsen. Redaktion og ekspedition: Dansk Musiktidsskrift c/o Musikvidenskabeligt Institut Klerkegade 2, 1308 København K Tlf. 33 15 07 26. Giro 3 56 36 50. Tryk: Werk's Offset, Sjællandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter otte numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 175,00

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 175,00 (incl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Per Erik Veng, DUT (forman d), S vend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT • Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K Tlf. 33 91 01 09. FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. TLF. 62 62 13 65. AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Tlf. 86781260. Annoncepriser i DMT arg. 64: 1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 6 1989/90

64. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

____________INDHOLD

Leder

Musikliv i nød og i lyst.

Bertel Krarup.............................................................................. 182

ARTIKLER

Musikrådet og bolledejen

- interview med Finn Egeland.

Søren Kassebeer.......................................................................... 183

WITOLD LUTOSLAWSKI

Fornyelse via tilbageblik.- Bemærkninger og analytiske

kommentarer til Lutoslawskis 3. Symfoni.

Bertel Krarup.............................................................................. 186

Om orkesterværket Mi-Parti

- interview med Witold Lutoslawski.

Tadeusz Kaczynski..................................................................... 193

Mere om Lutoslawskis Mi-Parti.

Per Erland Rasmussen............................................................... 196

Lutoslawski i London, Århus og Warszawa.

Tage Nielsen............................................................................... 201

Chain 2, dialog for violin og orkester.

Per Erland Rasmussen............................................................... 204

Troldmandens lærling kan selv

- Steen Pade overtager NUMUS-festivalen.

Anders Beyer............................................................................... 208

ANMELDELSER

Analytisk harmonilære af Jørgen Jersild.

Per Erland Rasmussen............................................................... 211

DEBAT....................................................................... 213

TIDSSKRIFTSOVERSIGT....................................... 214

KONCERTKALENDER............................................ 216

DMT's VENNER........................................................ 203

Næste nummer af Dansk Musiktidsskrift udkommer 10. april Debatindlæg og mindre artikler skal være redaktionen i hænde senest den 15. marts.