Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 07 - side 217-217

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Jens Brincker, Bertel Krarup, Karl Aage Rasmussen. Forretningsfører: Sussie Grevsen. Redaktion og ekspedition: Dansk Musiktidsskrift c/o Musikvidenskabeligt Institut Klerkegade 2,1308 København K Tlf. 33 15 07 26. Giro 3 56 36 50. Tryk: Werk's Offset, Sjællandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter otte numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 175,00

Annual subscription(outside Denmark): Dkr. 175,00 (incl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Per Erik Veng, DUT(formand), Svend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. 33 91 01 09. FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. TLF. 62 62 13 65. AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26,8210 Århus V. Tlf. 86 78 12 60. Annoncepriser i DMT arg. 64: 1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 7 1989/90

64. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

____________INDHOLD

Leder

Den kommunikative adfærd.

Anders Beyer............................................................................... 218

ARTIKLER

Balancen mellem emotionerne og fornuften

- samtale med komponisten Vagn Holmboe.

Anders Beyer............................................................................... 219

GYÖRGY LIGETI

Noget uudsigelig sørgeligt

- en musik om noget som er bagved.

Karl Aage Rasmussen................................................................ 224

Ligeti i Darmstadt.

Søren Møller Sørensen................................................................ 227

Ligeti-dokumenter - et rapsodisk vue. Ove Nordwall.............................................................................. 234

Rondeau

- enmands-teater.

György Ligeti............................................................................... 238

Stiliseret emotion

Samtale med György Ligeti.

Denys Bouliane........................................................................... 242

ANMELDELSER

Et subjektivt FORTISSIMO!

Ivar Frounberg............................................................................ 250

Modtaget fra forlagene............................................................... 251

Koncertkalender......................................................................... 252

Festivaloversigt.......................................................................... 252

Næste nummer af Dansk Musiktidsskrift udkommer 1. juni Debatindlæg og mindre artikler skal være redaktionen i hænde senest den 1. maj.