Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 07 - side 253-253

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion: Anders Beyer (ansv.),

Jens Brincker, Bertel Krarup, Karl

Aage Rasmussen.

Forretningsfører: Sussie Grevsen.

Redaktion og ekspedition:

Dansk Musiktidsskrift

c/o Musikvidenskabeligt Institut

Klerkegade 2,1308 København K

Tlf. 3315 07 26. Telefax: 33 918139.

Giro 3 56 36 50.

Tryk: Werk's Offset, Århus

ISSN 0106-5629

Årgangen omfatter otte numre

Løssalg: kr. 30,00 pr. nr.

Årsabonnement (incl. moms):

kr. 175,00

Annual subscription (outsi de Den-

mark): Dkr. 175,00 (incl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Per Erik Veng, DUT(formand), Svend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT • Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K Tlf. 33 91 01 09. FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. TLF. 62 62 13 65. AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26,8210 Århus V. Tlf. 86 78 12 60. Annoncepriser i DMT arg. 64: 1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 8 1989/90

64. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

____________INDHOLD

Leder

Fremtidsmusik.

Anders Beyer............................................................................... 254

ARTIKLER

Komponist og computer.

Ivar Frounberg............................................................................ 255

Musik på computer.

- værktøj eller blændværk?

Karsten Tanggaard.................................................................... 260

Ny musik og konservatorierne.

Den elektroakustiske musik på DKDM.

Ivar Frounberg............................................................................ 264

NUMUS festivalen 1990.

Paul Griffiths.............................................................................. 266

NUMUS-enquete........................................................................ 268

Efter NUMUS.

Ny musik-festivaler i Ebeltoft og på Lerchenborg.

Anders Beyer............................................................................... 271

Ny musik på Fyn.

Ole Lauritzen.............................................................................. 272

Lutoslawski i Odense.

Bertel Krarup.............................................................................. 275

Omkring et Carl Nielsen symposium

på Musikvidenskabeligt Institut i København.

Niels Krabbe............................................................................... 278

ANMELDELSER

En musikhistorie i splid med sig selv.

Jens Brincker.............................................................................. 282

Minimalismens græsrødder.

Jakob Levinsen........................................................................... 284

DEBAT........................................................................................ 285

TIDSSKRIFTER......................................................................... 287

Første nummer af DMT årgang 65 udkommer 15. august

Debatindlæg og mindre artikler skal være redaktionen i hænde

senest den 1. juli. HUSK: Abonnement for den nye årgang (185 kr.) skal

indbetales på giro 3 56 36 50 senest 20. august.