Efter NUMUS

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 07 - side 271-271

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Ny musik-festivaler på Lerchenborg og i Ebeltoft


Af Anders Beyer

Jubilæumssæson på Lerchenborg

Det er i år 25 år siden Lerchenborg åbnede dørene for et musikpublikum. Det markerer arrangøren ved at invitere kunstnere fra forskellige lande, som i årenes løb har medvirket ved musikdagene. Det er blevet til en kraftigt udvidet festival (28. juli -12. august), som kan præsentere en lang række kunstnere, ensembler og komponister fra forskellige lande. Traditionen tro gives også plads til de unge talenter, som her får lov at prøve kræfter med ny og gammel musik.

Lerchenborg Musikdage har tidligere samarbejdet med musikere og komponister fra bl.a. Frankrig, Holland, Polen, England og Japan. Netop disse lande er centralt placeret i år i forbindelse med musikdagenes workshop. »Men for ikke blot at blive tilbageskuende men for også at følge med i udviklingen i de pågældende lande, har Lerchenborg Musikdage, for på samme tid at kunne bevare en kontinuitet, bedt de tidligere komponister om at vælge en ny ung deltagende komponist til at repræsentere deres land ved Lerchenborg workshop«, som der står at læse i pressemedelelsen. Syv unge komponister er det blevet til: Gérard Pesson (Frankrig), Jan Rokus van Roosendael (Holland), Jaro-slaw Kapuscinski (Polen), Simon Holt (England), Ma-moru Fujieda (Japan), Bent Sørensen (Danmark), Ivar Frounberg (Danmark).

Som samlende musikpersonlighed har man inviteret den italienske komponist Niccolo Castiglioni og komponisten Henryk Górecki fra Polen.

Udover et spændende program med uropførelser, rundbordssamtaler og komponistintroduktioner, får gæstekomponisterne lejlighed til at kommentere egne værker i forbindelse med seminarer. Der er i forbindelse med workshoppen arrangeret informationsmateriale om komponisterne: partiturer, bånd, video og biografisk dokumentation. (Læs mere om det spændende program i Lerchenborg-annoncen side 270).

Under alle omstændigheder skal nytænkning og initiativ hilses velkommen. Og det bærer festivalen i E-beltoft præg af; som en kanon gennem hele forløbet, er der hver dag tårnfanfare fra Ebeltoft Kirketårn, Klokkespil foran Det Gamle Rådhus og elektronmusik på Glasmuseet.

I den utraditionelle programlægning er der lagt vægt på aktiviteter, som fornyer rammerne for musikudfoldelse: fregatten Jylland søsættes som koncertsted med messingmusik, sang og signalkanoner. Ebeltoft Brandstation lægges hus til en slagtøjskoncert, mimere danser på et stillads til nykomponeret musik for malmklokker, i Tinghulen i Mols Bjerge spiller Ny dansk Saxofonkvartet. Og Festivalen, der sætter fucus på estisk musik, præsenterer ikke mindre end 12 uropførelser plus en række førsteopførelser i Danmark. (Se iøvrigt festival-folderen, som er hæftet ind på midtersiderne)

Ny musik i nye omgivelser

Ny musik-festival i Ebeltoft kunne godt lyde som titlen på en molbo-historie. Det er det ikke. At festivalen i E-beltoft ( 1.-4. august) er ment alvorligt, kan man læse i et spændende og varieret program, som den kunstneriske leder Bent Lorentzen har lagt. Og vigtige grunde til placere festivalen i Ebeltoft skal være, at der ikke er en i forvejen og at der er smukt. (Redaktøren jubler og ser en stor ny musik-festival i Snogebæk på Bornholm indenfor mulighedernes grænse).