Musikkurser på Åbent Universitet

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 07 - side 274-274

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Åbent Universitet tilbyder fire kurser i musikhistorie i undervisningsåret 1990/91. Pris for efterårssemestre 1990: 950 kr. Deltagerbetalingen for 1991 er endnu ikke fastlagt.

September 1990 begynder:

Grundkursus i musikhistorie (København)

Grundkurset varer et semester og er 1. modul af grunduddannelsen i musikvidenskab. Det giver et overblik over den europæiske musikkulturs historie fra ca. år 1000 til vore dage med særlig vægt på musikkens socialhistorie.

Lørdagsseminarer i København. Fagbeskrivelse og tilmeldingsblanket rekvireres fra Åbent Universitet, Københavns Universitet, tlf.: 31 54 22 11

Wienerklassik (København)

Kurset varer et semester og fortsætter grundkurset i musikhistorie. Detgiver mulighed for et mere dybtgående arbejde med musikken fra Haydn til Beethoven og de fire store instrumentale genrer: Sonate, kvartet, koncert og symfoni, der anskues i genrehistorisk og socialhistorisk sammenhæng.

Lørdagsseminarer i København. Fagbeskrivelse og tilmeldingsblanket rekvireres fra Åbent Universitet, Københavns Universitet, tlf.: 31 54 22 11

Tilmelding til efterår skurserne senest 1. august.

Januar 1991 begynder: Romantisk opera (København)

Kurset varer et semester og fortsætter grundkursus i musikhistorie. Det behandler fransk, italiensk og tysk opera i det 19. århundrede med hovedvægt på operaens funktion som formidler af tidens tanker og de førende komponisters forsøg på at udtrykke dem. Lørdagsseminarer i København. Fagbeskrivelse og tilmeldingsblanket rekvireres fra Åbent Universitet, Københavns Universitet, tlf: 31 54 22 11

Musikhistorie ( Jysk Åbent Universitet)

Kurset varer to semestre og er det første årsstudium af fire, som tilsammen giver en særlig tilrettelagt grunduddannelse i musikhistorie og musikkundskab. Kurset behandler den europæisk musik frem til år 1600. Elementære forudsætninger i klaverspil og hj ørelære er en forudsætning.

Weekendseminarer og ugekursus i Jylland. Fagbeskrivelse og tilmeldingsblanket rekvireres fra Jysk Åbent Universitet, tlf.: 86 13 67 11.

Tilmelding til forårskurserne senest 1. december.