Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 65 (1990-1991) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Jens Brincker, Bertel Krarup, Karl Aage Rasmussen, Søren Møller Sørensen.

Forretningsfører: Sussie Grevsen. Redaktion og ekspedition: Dansk Musiktidsskrift c/o Musikvidenskabeligt Institut Klerkegade 2,1308 København K Tlf. 33 15 07 26. Giro 3 56 36 50. Tryk: Werk's Offset, Sjællandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter otte numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 185,00

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 185,00 (excl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Per Erik Veng, DUT (formand), Svend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K Tlf. 33 91 01 09. FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. TLF. 62 62 13 65. AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Tlf. 86781260. Annoncepriser i DMT arg. 65: 1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. l 1990/91

65. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

____________INDHOLD

Leder

How about letting in some fresh air?

Anders Beyer............................................................................... 2

ARTIKLER

En forunderlig musikhistorie

- et interview med komponisten Bent Lorentzen.

Henning Goldbæk....................................................................... 3

»I only play music I like!«

Portræt af cembalisten Elisabeth Chojnacka.

Anders Beyer............................................................................... 10

Fin de siècle musik.

Ny musik i København, foråret 1990.

Henning Goldbæk....................................................................... 13

10 år med et dansk musikinformationscenter.

MIC-enquete................................................................................ 20

Ny Skandinavisk musik.

Opdagelsesrejse med tysk optik...

Heinz Zietsch.............................................................................. 23

Mikkelborg møder Stockhausen.

Anders Beyer............................................................................... 31

RAPPORTER

Festival i Finland.

Koupio Dance and Music Festival 1990.

Anders Beyer............................................................................... 28

ANMELDELSER

Fra tysk vækkelsesmusik til dansk eventyr.

Alan Tyson.................................................................................. 33

Debat.......................................................................... 36

Register årgang 64 indhæftet på midter siderne.

Næste nummer af DMT udkommer 5. oktober Debatindlæg og mindre artikler skal være redaktionen i hænde senest den 3. september.

Årgang 65/1990-1991, nr. 01