Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 65 (1990-1991) nr. 01 - side 19-19

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

64. årgang 1989/90

Redaktion:

Anders Beyer (ansv.) Jens Brincker Bertel Kramp Karl Aage Rasmussen

Annoncer og layout:

Dansk Musiktidsskrift

c/o Musikvidenskabeligt Institut

Klerkegade 2

1308 København K

Tlf. +45 33 15 07 26

Telefax +45 33 91 81 39

Tryk:

Werks Offset Sjællandsgade 6-8 8000 Århus C

Udgiver:

Foreningen Dansk Musiktidsskrift: Det Unge Tonekunstnerselskab Fyns Unge Tonekunstnere Aarhus Unge Tonekunstnere

DMT REGISTER 64. ÅRGANG 1989/90

Nr. Is. 1-36

Nr. 2s. 37-72 Tema: Æstetik og musik

Nr. 3 s. 73 -108

Nr. 4 s. 109 - 144 Tema: Fraktaler

Nr. 5 s. 145 -180

Nr. 6 s. 181 - 216 Tema: Witold Lutoslawski

Nr. 7 s. 217 - 252 Tema: György Ligeti

Nr. 8 s. 253 - 288

Enkelte komponister/værker

Danske komponister

Beyer, Anders: Balancen mellem emotionerne og fornuften

- samtale med komponisten Vagn Holmboe (med værkliste op. 137-182)..................................................... 219

Hvidtfelt Nielsen, Svend: Den lille forskel.

Portræt af komponisten Anders Nordentoft (med værkliste).......................................................................... 75

Krabbe, Niels: Omkring et Carl Nielsen symposium på Musikvidenskabeligt Institut i København.......... 278

Rossel, Jens: Der ewige Berg (om Gunnar Berg)........................................................................................... 90

Ruders, Poul: Dramatrilogien. En værkstedsbeskrivelse: Rum, temperatur og indhold............................. 172

Udenlandske komponister

Witold Lutoslawski. 3 koncerter i Odense 21., 23. & 24.3.1990 ... Programhæfte indsat ml. s. 198 og 199

Beyer, Anders: En ny verden af klange - interview med Magnus Lindberg................................................. 3

Bouliane, Denys: Stiliseret emotion. Samtale med György Ligeti

(oversat af Malene Olsen, Karen Møller og Carsten Smith Nielsen)............................................................... 242

Brincker, Jens: Savonlinna, Nordens Salzburg

(specielt om uropførelsen af Paavo Heininens opera ""Kniven"")....................................................................... 25

- : Introduktion til Paavo Heininen - symfoniker, pianist, musikdramatiker................................................. 59

- : Jeg vil se mærkerne fra mejslen (om Harrison Birtwistle)......................................................................... 177

Globokar, Vinko: Om det individuelle eller det kollektive

(oversat af Niels Rosing-Schow og Christine Canal-Frau)............................................................................... 150

Griffiths, Paul: Brian Ferneyhough og det komplekse:

Det drejer sig ganske enkelt om kompleksitet (oversat af Niels Krabbe)........................................................ 16

Kaczynski, Tadeusz: Om orkesterværet Mi-parti - interview med Witold Lutoslawski

(oversat af Per Erland Rasmussen).................................................................................................................. 193

Krarup JBertel: Fornyelse via tilbageblik - eller:

Modernismen og den genoplivede tradition - en troværdig formæling? (vedr. Lutoslawskis 3. symfoni)....... 186

Ligeti, György: Rondeau (enmands-teater). Til Lukas Ligeti

(oversat af Christian Høeg Jacobsen og Mariann Bromenne)......................................................................... 238

Marthinsen, Niels: Om Paul Griffiths' portræt af Brian Ferneyhough - en personlig kommentar............. 17

Møller Sørensen, Søren: Ligeti i Darmstadt................................................................................................ 227

Nielsen, Tage: Lutoslawski i London, Århus og Warszawa........................................................................... 201

Nordwall, Ove: Ligeti-dokumenter - et rapsodisk vue (oversat af Eva Hvidt).............................................. 234

Nørgård, Per: Grænsestridigheder - fraktále træk hos J.S.Bach.................................................................. 125

Oehlschlägel, Reinhard: ""Giacinto Scelsi: det er mig"" (oversat af Søren Møller Sørensen)........................ 92

- : Ghost-komponisternes oprør (vedr. komponisten Giacinto Scelsi; oversat af Søren Møller Sørensen)....... 151

Rasmussen, Karl Aage: Noget uudsigelig sørgeligt - en musik om noget som er bagved (om Ligeti)......... 225

Rasmussen, Per Erland: Mere om Lutoslawskis Mi-parti........................................................................... 196

- : Chain 2, dialog for violin og orkester (af Lutoslawski)................................................................................ 204

Rosing-Schow, Niels: ""Den brudte stoflighed"" hos Mahler - kritiske bemærkninger til en nyudgivelse .... 132

- : lannis Xenakis' ""Jonchaies""......................................................................................................................... 166

Enkelte udøvere/ensembler

Krarup, Bertel: Esbjerg Ensemble.

Portræt af en gammel kending, struttende afliv - og på tærsklen til en skillevej(?)......................................12+36

Musik og musikliv i enkelte områder/perioder

(Se også under Rapporter nf.) Numus-enquete................................................................................................ 268

Beyer, Anders: Portræt af en pladedirektør - interview med Mogens Wenzel Andreasen........................... 53

- : Troldmandens lærling kan selv. Steen Pade overtager Numus-festivalen................................................. 208

- : Efter Numus. Ny musik-festivaler på Lerchenborg og i Ebeltoft................................................................ 271

Brincker, Jens: Savonlinna, Nordens Salzburg............................................................................................ 25

Chlopecki, Andrzej: Efter Lutoslawski, efter Penderecki

- om den nye generation af polske komponister (oversat af Teresa Waskowska)........................................... 154

Hendze, Jesper: Rejsebrev fra U.S.A............................................................................................................. 92

Jensen, Curt & Knud Riishøjgård: NUT-festival for ny musik i Aalborg 2-5/11 1989.............................. 63

Kassebeer, Søren: Musikrådet og bolledejen - interview med Finn Egeland............................................... 183

Lauritzen,Ole: Ny musik på Fyn................................................................................................................... 272

Rasmussen, Per Erland: Musikhøst 1989 (12. -15. okt, med fokus på ny finsk musik)............................ 20

Musikteori/forskning

Frounberg, Ivar: piu forte! - en kortfattet indføring i sætteori i musik........................................................ 10

Maegaard, Jan: Carl Dahlhaus 1928-89. Forskeren med fokus-på samtiden............................................... 23

Nørgård, Per: Grænsestridigheder - fraktále træk hos J.S.Bach.................................................................. 125

Rasmussen, Karl Aage: Tankens billeder. Tre satser om den evige fraktál................................................ 115

Rosing-Schow, Niels: ""Den brudte stoflighed"" hos Mahler

- kritiske bemærkninger til en nyudgivelse..................................................................................................... 132

Musiktindervisning/inusikkritik

Boje Mortensen, Trine & Morten Michelsen: Universiteterne og den ny musik

- en kort situationsrapport fra de musikvidenskabelige institutter i Danmark.............................................. 87

Brask, Peter: Reprise? (om en måneds københavnske musikkritik)............................................................. 82

Brincker, Jens: Kritik og fagkundskab......................................................................................................... 44

Frounberg, Ivar: Ny musik og konservatorierne.

Den elektro-akustiske musik på Det kg L danske Musikkonservatorium....................................................... 264

Krarup, Bertel: Konservatorierne og den ny musik (I)................................................................................. 128

- : Konservatorierne og den ny musik (II)........................................................................................................ 156

Møller Sørensen, Søren: Musikkritikkens mulighed

- et spørgsmål om det autonome værk og bevægelserne henover dets grænser.............................................. 39

Rasmussen, Karl Aage: Kritik af kritikken.................................................................................................. 80

Ahlén, Carl-Gunnar: Æstetik og moralsk ansvar (om musikkritik; oversat af Anders Beyer).................... 48

Andre emner

Cramon, Carsten: Fraktaler- del og helhed. Sider af uendelighedens væsen............................................. 111

Frounberg, Ivar: Komponist og computer..................................................................................................... 255

Tanggaard, Karsten: Musik på computer - værktøj eller blændværk?........................................................ 260

Rapporter

Beyer, Anders: Nye perspektiver for dansk opera.

Vellykket musikdramatisk workshop på Lerchenborg Musikdage 1989........................................................ 30

- : Rapport fra ISCM/Gaudeamus festivalen, Amsterdam 4. -10.9.1989........................................................ 67

- : Polens nye toner. Rapport fra Warszawa-efteråret 15. -24.9.1989............................................................. 100

- : Fem finske modernister. Rapport fra Musikhøst festival i Odense 12. -15.10.1989................................... 136

- : Ung Nordisk Musik - værksted for unge komponister og musikere (Stockholm, okt. 1989)....................... 139

Boje Mortensen, Trine: Ny Musik i København efteråret '89...................................................................... 160

Brincker, Jens: Ud af ghetto'en.

Rapport fra Den nordiske komponistkongres og Nordlyd-festivalen i Oslo.................................................... 98

Griffiths, Paul: Numus-festivalen 1990 (oversat af Niels Krabbe)............................................................... 266

Krabbe, Niels: Omkring et Carl Nielsen symposium

på Musikvidenskabeligt Institut i København................................................................................................. 278

Krarup, Bertel: Mellem afslappet imødekommenhed og kompromisløs stræben.

En slags rapport fra fællesorkesterseminaret i Odense i marts måned med en utrættelig

og generøs Lutoslawski.................................................................................................................................... 275

Levinsen, Jakob: Så vågnede Tornerose (om DUT-festival på Louisiana maj 1989)................................... 27

Pedersen, Peder Kaj: Verden i Nordjylland. N.U.T.-festival i Aalborg 2. - 5.11.1989................................. 164

Rasmussen, Per Erland: Rapport fra Århus Computermusik Festival 29.8. - 2.9.1989............................. 64

Debat

Beyer, Anders: Svar til Jakob Levinsen........................................................................................................ 107

-: Svar til Finn Egeland Hansen...................................................................................................................... 286

Egeland Hansen, Finn: Om at kommunikere med redaktør Beyer............................................................. 286

Feldbæk^Eva: Tanker om bestillinger af orgelmusik i almindelighed

og om Gudmundsen-Holmgreens ""Octupus"" i særdeleshed............................................................................. 213

Frounberg, Ivar: Svar til Carsten Høyer...................................................................................................... 285

Hanke, Peter: Professionelle kor - en dansk umulighed?.............................................................................. 142

Høyer, Carsten: Et objektivt pianissimo....................................................................................................... 285

Ketting, Knud: Vedr. Musikkritik-debat i DMT nr. 3................................................................................... 143

Levinsen, Jakob: Haves: kritikerdebat - ønskes: substans........................................................................... 106

Rasmussen, Per Erland: Svar til Jakob Levinsen....................................................................................... 107

Vestergaard, Evan-Th.: Om provincialisme................................................................................................. 213

Bøger

Brincker, Jens: En musikhistorie i splid med sig selv (Gads Musikhistorie. Gads Forlag 1990)................ 282

(Frounberg, Ivar:) Et subjektivt fortissimo! (Musikalsk analyse efter Forte-metoden.

Fire essays. Red.: Jan Maegaard. Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet 1988)................. 250

Levinsen, Jakob: Karlheinz Stockhausen: Texte zur Musik bd. 5-6.

Du Mont Buchverlag, Köln 1977-84)................................................................................................................. 105

- : Minimalmusikkens græsrødder (Tom Johnson: The Voice of New Music. New York City 1972-82.

Het Apollohuis, Eindhoven 1989)..................................................................................................................... 284

Rasmussen, Per Erland: Jørgen Jersild: Analytisk harmonilære (Ed. Egtved 1989)................................. 211

Rosing-Schow, Niels: Musikpædagogik. Forskning og udvikling i Norden, 1:

Musik - oplevelse, analyse og formidling. Red.: Frede V. Nielsen og Orla Vinther

(Ed.: Egtved 1988)............................................................................................................................................ 34

- : Musikpædagogik. Forskning og udvikling i Norden, 3: Musikkonservatorierne og det fagligt-pædagogiske udviklingsarbejde. Red.: Orla Vinther

(Ed. Egtved 1989)............................................................................................................................................. 69

Schou, Søren: Kender vi Mahler? (Theodor W. Adorno: Mahler - en musikalsk fysiognomik.

Oversat af Anders Beyer og Henning Goldbæk. Forlaget KLIM).................................................................... 140

Tidsskrifter

Brincker, Jens: Nutida Musik (kommentar)................................................................................................. 9

Krabbe, Niels: Tværstand - musikrådets nye blad........................................................................................ 179

- : Tidsskriftsoversigter s. 214,287

Plader

Jensen, Jørgen L: Ib Nørholm: Chamber Music I (Kontrapunkt 32019)..................................................... 103

Krarup, Bertel: N.V. Bentzon: Sonater for saxofon og klaver (Kontrapunkt 32017).................................... 33

Diverse (redaktionelt stof, koncertoversigter m.m.)

Beyer, Anders: Det går ufattelig godt (leder)................................................................................................ 2

- : Æstetik og kritik (leder)............................................................................................................................... 38

- : Rejse ind i uendeligheden (leder)................................................................................................................. 110

-: Stokastiske udfald (leder)............................................................................................................................. 146

- : Den kommunikative adfærd (leder)............................................................................................................. 218

- : Fremtidsmusik (leder).................................................................................................................................. 254

Brincker, Jens: Spanking (leder)................................................................................................................... 74

Krarup, Bertel: Musikliv i nød og lyst (leder)................................................................................................ 182

Ny musikaktiviteter (oversigter) s. 36, 72,108,144, upag. side efter s. 180,216, 252 Modtaget fra forlagene s. 251

Årgang 65/1990-1991, nr. 01