Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 65 (1990-1991) nr. 02 - side 37-37

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Jens Brincker, Bertel Krarup, Karl Aage Rasmussen, Søren Møller Sørensen.

Forretningsfører: Sussie Grevsen. Redaktion og ekspedition: DMT, c/o Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K Tlf. 33 15 07 26. Fax: 33 91 81 39. Giro 3 56 36 50. Tryk: Werk's Offset, Sjællandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter otte numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 185,00

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 185,00 (excl. postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Per Erik Veng, DUT (forman d), S vend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K Tlf 33 91 01 09. FUT - Fyns Unge Tonekunstner-selskab:Postbox 1116,5100 Odense C. TLF. 62 62 13 65. AUT • Aarhus Unge Tonekunstnere: c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Tlf. 86118327. Annoncepriser i DMT arg. 65: 1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 2 1990/91* 65. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

__________INDHOLD

Leder

Ud af isolationen?

Søren Møller Sørensen................................................................ 38

ARTIKLER

Peter Maxwell Davies - en introduktion.

Svend Christiansen.................................................................... 39

»Vi kan godt være her begge to«

Interview med Mogens Wenzel Andreasen og Nils Winther.

Anders Beyer............................................................................... 44

Niels Viggo Bentzon og Det Tempererede Klaver.

Bertel Krarup.............................................................................. 50

Efterårets tilbud: ny musik i stort omfang.

Trine Boje Mortensen................................................................. 56

10 år med et dansk musikinformationscenter (II)

Undren.

Knud Ketting.............................................................................. 61

Venlig hilsen til Werner.

Finn Slumstrup.......................................................................... 63

RAPPORTER

Darmstadt 1990.

Søren Møller Sørensen................................................................ 64

Lerchenborg Workshop 1990.

Anders Beyer............................................................................... 67

Oprydningsudsalg - køb gamle årgange af DMT...................... 63

DMT's venner - læsernes kontaktpersoner............................... 69

Tidsskriftsoversigt...................................................................... 70

Koncertkalender......................................................................... 72

Næste nummer af DMT udkommer 6.11.90 Debatindlæg og mindre artikler skal være redaktionen i hænde senest den 10. oktober.