Efterårets tilbud: ny musik i stort omfang

Af
| DMT Årgang 65 (1990-1991) nr. 02 - side 56-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Efteråret er igen fyldt med ny musik koncerter. Den ny musik er på programmet i de Unge Tonekunstnerforeningers efterårssæson, Komponistbiennalen i København fra den 10.-14. oktober, Ung Nordisk Musik (UNM) 30.9- 7.10. i Helsinki. Og hvis man lægger Danmarks Radios efterårsprogram i bunken af arrangementer, kan koncertkalenderen hurtigt blive fyldt. Det er ikke længere sådan, at man kan klage over det manglende udbud af ny musik i koncertbilledet; hvis man skal gå til alle de koncerter, der bliver nævnt her plus alle dem, der enten er beskrevet andetsteds i bladet, eller ikke har fundet vej til spalterne, får man for alvor travlt.

Man kan glæde sig over kvantiteten: se bare nedenstående oversigt over nogle af de vigtigste ny musik begivenheder i efteråret.

FUT

En af de tilbagevendende begivenheder i løbet af efteråret er Fyns Unge Tonekunstneres Musikhøst. Musikhøst 1990 (22.-25. nov.) koncentrerer sig om to danske komponister: Franz Syberg og Poul Ruders. Per Erland Rasmussen fra FUT siger til DMT at sammenkoblingen af de to danske komponister ved Musikhøst nærmest er en tilfældighed, og han understreger, at de intet har med hinanden at gøre: »Musikhøst 1990 tegner et midtvejs-portræt af Poul Ruders og graver i Franz Sybergs efterladte værker«. Ruders nyder stadig større opmærksomhed både i ind-og udland. Hans ""1. symfoni"" blev urop-ført 3.9 i London. Ved Musikhøst tilvejebringer FUT en enestående mulighed for at kunne høre Ruders' værker i en større, samlet helhed. På den måde kan FUT bidrage til forståelsen af hans værker fra midten af 60'erne til idag. Der vil blive spillet 24 af komponistens værker i de 3 dage Musikhøst varer. Bl.a. bliver Ruders' cellokoncert ""Polydrama"" opført første gang i Danmark, og der bliver også en uropførelse af et værk for to klaverer og slagtøj, ""De Profundis"".

Helt så mange værker kommer man ikke til at høre af Franz Syberg. Det bliver til genopførelser af 7 af hams værker. Men det må siges at være det første forsøg på at kaste nyt lys over denne oversete danske mellemkrigs-komponist.

Musikken bliver fremfør-t af både danske og udenlandske musikere. Bl.a. medvirker Års Nova, Kontra Kvartetten, Gert Sørensen, Odense Symfoniorkester og det svenske Kammarensemble N med Ansgar Krook som dirigent.

NUT

Nordjyllands Unge Tonekunstnere har inviteret den engelske komponist Peter Maxwell Davies til Aalborg, som hovednavn i deres efterårssæson. Han skal dirigere egne værker, bl.a. violinkoncerten og ""An Orkney Wedding, With Sunrise"". Se også introduktionen til Maxwell Da-vies andetsteds i bladet.

AUT

Århus Unge Tonekunstnere har 5 koncerter i løbet af efteråret. (Desværre er det kun de 4 af dem vi kan nå at få med i DMT). Søndag d. 14.10 spiller ensemblet Sax'n Drums. Det består af Grethe Nielsen, slagtøj og Per Egholm, Saxofon. I programmet er der både soloværker for de respektive instrumenter, og duoer for altsax og alskens slagtøj. Per Egholm spiller Berios ""Sequenza"" for altsaxofon og Lorentzens ""Round"" og Grethe Nielsen spiller Holtens ""Valseværk"" for vibrafon. Resten af værkerne er: en uropførelse af Niels Marthinsen, ""Burst"" for saxofon og slagtøj, og værker af Akire Yuyama, Robert Lemay og Jacques Castarede. Koncerten foregår på Konservatoriet i Århus, kl. 16.00.

Næste koncert er med Kronos Kvartetten (28. okt). Kvartetten skal i Århus spille et værk af Wayne Siegel, hans 2. strygekvartet for live-electronics og kvartet. På programmet er der værker af Peter Sculthorpe, ""Jabiru Dreaming3', Steve Reich, ""Different Trains""for strygekvartet og bånd, John Zorn, ""Cat O'Nine Tails"" og af to komponister med eksotisk klingende navne: Justinian Ta-musuza, ""Mu Kkubo Ery'Olusaalaba"" og Hamza El Din, ""Escalay - The Water Wheel"" (bearbejdet af Tohru Ueda). I AUTs programfolder bliver Kronos Kvartetten beskrevet som en kvartet, der er kendt for deres blændende spil, deres engagement i vor tids musik og for deres utraditionelle optræden. Koncerten foregår i Musikhuset.

Lørdag 10.11 kan man høre frugterne af samarbejdet mellem Det svenske slagtøjsensemble Kroumata og Det Jyske Kammerkor. På programmet er to uropførelser: Nørgårds ""Mens Regnen Falder"" og et nyt korværk af Bo Holten. Derudover vil Kroumata-ensemblet spille et større slagtøjsværk. Koncerten foregår i Musikhusets lille sal.

AUT afslutter sæsonen med en solokoncert. Det er den engelske basunist Nicolas Collins, der er hovedpersonen. Han er både komponist, performer og basunist, og han har selv komponeret musikken på aftenens program.

KU.T.'s festival for ny musik

MUSIKHØST 1990

22.-25. NOVEMBER I ODENSE

POUL RUDERS • FRANZ SYBERG

Programoversigt:

Koncertsteder: Odense Koncerthus, Brandts Klædefabrik, Set. Knuds Kirke, Set. Hans Kirke, Det fynske Musikkonservatorium

22/11 kl. 20: Orkesterkoncert l

Odense Symfoniorkester/Tamás Veto

Solist: Morten Zeuthen

Ruders: Cappriccio pian' e forte,1978

Ruders: Polydrama, cellokoncert i én sats, 1988

(1. gang i Danmark)

Syberg: Symfoni, 1939

23/11 kl. 14: Seminar l

23/11 kl. 16: Kammerkoncert l

Kontra kvartetten Syberg: Strygekvartet, 1930 Ruders: 3. strygekvartet ""Motet"", 1979 Ruders: Bravourstudier for cello, 1976 Ruders: 2. strygekvartet, 1979

23/11 kl. 20: Kirkekoncert i Domkirken

Ulrik Spang-Hanssen, orgel

Ars Nova/Bö Holten

Ruders: Dronning Dagmars Død.

Arrangement for blandet kor (uropførelse)

Syberg: Chaconne for orgel, 1933

Ockeghem: Missa prolationum, ca. 1490 (1. gang i DK?)

Ruders: Requiem for orgel, 1968

Ruders: Tre motetter, 1981/85/88

24/11 kl. 11: Seminar 2

24/11 kl. 13: Klavermusik af Ruders

Amalie Malling og komponisten Tre breve fra den ukendte soldat, 1967 Dantesonate, klaversonate nr. l, 1970 13 postludier, 1989

24/11 kl. 16: Kammerkoncert 2

Gert Sørensen, slagtøj. Jens Schou, klarinet. Helge Slaatto, violin. Svend Winsløv, cello. Erik Kaitoft, klaver. Ruders: Cha cha cha, 1981

Ruders: Vox in Rama for klarinet, violin og klaver, 1983 Ruders: Alarm, 1983 Ruders: Tattoo for Three, 1984 Ruders: Toward the Precipice, 1989

24/11 kl. 20: Kammerkoncert 3

Kammarensemble N (Stockholm)/Ansgar Krook

Lutoslawski: Chain 1,1983

Ruders: Variations for violin, 1989

Syberg: Blæserkvintet, 1940

Ruders: Throne for klarinet og klaver, 1988

Ruders: Four Compositions, 1980

24/11 kl. 22.30: Jazzkoncert

Thomas Clausens Trio

25/11 kl. 12: Seminar 3

25/11 kl. 13: Kammerkoncert 4

Liisa Pohjola og José Ribera, klaverer. Jesper Hendze,

slagtøj.

Ruders: Manhattan Abstraction, vers. for to klaverer, 1982

Ruders: De Profundis, uropførelse

25/11 kl. 15: Kammerkoncert 5

Kammarensemble N (Stockholm)/Ansgar Krook

Solist: Love Derwinger

Eliasson: Intermezzi, 1988

Ruders: Dramaphonia, klaverkoncert, 1987

Syberg: Kvintet for fløjte, klarinet og stryge trio, 1931

Ruders: Four Dances in One Movement, 1983

25/11 kl. 19.30: Orkesterkoncert 2

Odense Symfoniorkester/Tamás Veto

Solister: Rebecca Hirsch, violin. Ulrik Spang-Hanssen,

orgel. Niels Thomsen, klarinet.

Ruders: Violinkoncert nr. l, 1981

Syberg: Præludium, intermezzo & fugato for orgel, 1934

Ruders: Koncert for klarinet og dobbeltorkester, 1986

Ret til ændringer forbeholdes.

Kunstnerisk ledelse: Poul Ruders, Per Erland Rasmussen, Bertel Krarup. På gensyn i Odense 22.-25. november!

Han siger om sin musik, at han spiller instrumenter, som ingen stemme har, instrumenter hvis musikalske funktion er en bearbejdning og genoplivning af eksisterende lyd. Koncerten foregår i Husets Musikteater.

DUT

Udover koncerterne med Markus Stockhausen og Palle Mikkelborg i midten af oktober, som man kunne læse om i sidste nummer af DMT, afholder DUT 4 koncerter i november måned. De kommer alle til at foregå i Pumpehuset, Studiestræde 52 i København. På den ene eller anden måde bliver de alle præget af musikteatret og med focus på solisten. Det er lige før man kunne sætte overskriften 'Eneren' på DUT-sæsonen i efteråret.

Eneren i den første koncert (4.11) er den unge svenske basunist Christian Lindberg. Han skal opføre kendte trombone tour-de-forcestykker som Berios ""Sequenza"" for basun, Mauricio Kagels ""Atem"", John Cages ""Solo for Sliding Trombone"" og Xenakis' ""Keren"". Resten af pro-gramet er rent nordisk. Det byder på en uropførelse af Bent Sørensen, ""The Bells of Vineta"", og en præsentation af tre svenske komponister: Anders Hillborg, Anders Eli-asson og Jan Sandström. Jan Sandströms værk ""A Short Ride on a Motorbike"" er oprindelig en solo-koncert for trombone og orkester med et tydeligt program: koncerten er en rejsebeskrivelse af en motorcykeltur igennem fantastiske landskaber, fyldt med anderledes hændelser. I København bliver det opført i en soloversion.

I alle de værker Christian Lindberg spiller ved koncerten, er der et stærkt islæt af musikteater, og det bliver der også de følgende 3 søndage i november. Søndag d. 11.11 kan man opleve cembalofænomenet Elisabeth Chojnacka. I sidste nummer af DMT kunne man læse et portræt af den fantastiske musiker, der har udstråling og mod nok til at lade det performance-agtige gå op i en helhed med den ofte komplicerede og spændende musik hun spiller. Chojnacka er en kraftfuld og engageret musiker, der giver et indtryk af, at hun går 100% ind for de værker hun spiller. Det faktum, at mange af værkerne er skrevet til hende viser også, at hendes indstilling til musik bliver respekteret af komponister over hele verden. På koncerten uropfører Chojnacka endnu et værk, der er dediceret til hende, nemlig et nyt cembaloværk af Per Nørgård: ""Gemini Rising7'.

Udover den danske uropførelse spiller hun værker fra det meste af Europa: Christobal Halffter fra Spanien, lannis Xenakis fra Grækenland, Louis Andriessen fra Holland, Gy örgy Ligeti fra Ungarn, Luc Ferrari fra Frankrig og Krzysztof Knittel fra Polen. Andriessens ""Ouverture pour Orphée"", Ferraris ""Programme Commun"" og Knittels ""Histoire III"" bliver alle opført for første gang i Danmark.

Søndag den 18.11 er György Ligeti igen på programmet. For første gang bliver hans musikteaterstykke ""Rondeau"" opført på dansk. Enmandsteaterstykket blev oversat for et halvt års tid siden af Christian Høeg Jacobsen og Mariann Bromenne (trykt i DMT nr. 7, 1989/90), og stykket skal opføres af Torben Jetsmark. Man kan kalde ""Rondeau"" for et stykke absurd-musikteater. Skue-

spilleren er alene på scenen med en båndoptager og i løbet af stykket bliver dialogen mellem båndoptager og skuespiller mere og mere dramatisk; et blodigt drama leveret med en stor portion distance!

Skuespiller: »Jeg optræder. Jeg er skuespiller. Nu har jeg optrådt... Nu må det på en eller anden måde gå videre... Der burde ske noget... En handling, en story må da begynde. Eller hvad?«

Sådan begynder skuespillerens problematiske dialog, med ham selv og den nådesløse båndoptager.

Resten af programmet bliver lagt i hænderne på Erik Kaitoft. To stykker af Mauricio Kagel: ""M.M.51"" og ""Recitativ og Arie"" for syngende cembalist og Karl Aage Rasmussens ""Strain"" kan man høre og ikke mindst se d. 18. november i Pumpehuset. Koncertens uropførelse bliver et nyt værk af Andy Pape.

Ved den sidste koncert i DUTs efterårssæson er der også en 'ener'; det er ikke en solist eller musiker, men et værk. Det eneste værk på programmet er nemlig Steve Reichs ""Drumming"". Værket, der er skrevet for 13 musikere, er inspireret af afrikanske rytmer. De 13 udøvende musikere er på scenen i 11/2 time når værket opføres for første gang i Danmark. ""Drumming"", der er skrevet i de tidlige 70'ere, er en klassiker indenfor slagtøjsrepertoi-ret, men på grund af længden og tyngden i værket er det altså aldrig blevet opført i sin helhed i Danmark. Erik Jacobsen fra Den Danske Slagtøjsgruppe fortæller, at idéen med at spille ""Drumming"" har været på tale før, men det var først da DUT bragte den konkrete mulighed på banen, at det hele blev til virkelighed. Udfordringen blev omgående grebet af Den Danske Slagtøjsgruppe, der i dagens anledning er blevet udvidet med 5 fem slagtøjsspillere, 3 sangere og en fløjtenist.

Ny biennale

For første gang skal vi i år være vidne til komponistforeningens biennale. Koncerterne er spredt ud over hele København og nogle af dem er lavet i samarbejde med Danmarks Radio. Programmerne er meget forskelligartede og det er spillestederne også: f.eks. Krasnapolsky café, Rådhuspladsen og Statens Museum for Kunst. Det skal nok være medvirkende til, at et større og mere blandet publikum end vi normalt ser til arrangementer af lignende art, finder vej til koncerterne. Den store åbning kommer til at foregå på Københavns Rådhus, og bagefter er der lovet overraskelsesmusik på Rådhuspladsen. I Krasnapolsky spiller Per Salo sammen med Den Ny Danske Saxofonkvartet og der kan man også høre Morgenmads-musik. En gennemgående feature på Krasnapolsky bliver Duo Most/Kunz på fløjte og guitar. På Statens Museum for Kunst vil der være tre kort-operaer af Svend Hvidtfelt Nielsen,Lars Klitog Niels Rosing-Schow, og der kommer der også til at foregå en Marathon-kon-cert med Kontra Kvartetten og Live-electronics. I Pumpehuset bliver der også opera; denne gang af Andy Pape og Mogens Winkel-Holm. Endnu mere opera kommer der i Det Kongelige Teaters øvesal A, hvor Erik Højsgaards ""Don Juan returning from the War"" bliver opført. Symfonikoncerter bliver der også plads til. Både med Radiosymfoniorkesteret og med Sjællands Symfoniorkester. Sjællænderne spiller værker af Andy Pape og Vagn Holmboe i Christianskirken. Se datoer og tidspunkter i koncertkalenderen.

Danmarks Radio

DR's efterårsprogram 1990 er spændende læsning for ny musik lyttere. Udover 1990-tals koncerterne er også torsdagskoncerterne og Radiokorskoncerterne fyldt med ny musik.

Symfonien har en fremtrædende plads på efterårets koncertprogrammer. Poul Ruders' ""1. symfoni"", med undertitlen ""Himmelhoch jauchzend - zum Tode betrübt"", får sin første opførelse i Danmark. Ruders karakteriserer selv symfonien som en opsummering af de sidste 20 års kompositoriske udvikling. Trompetisten Markus Stock-hausen opfører ved samme koncert Haydns trompetkoncert.

Svend Erik Tarp får ur-opført sin ""8 symfoni"", et tre kvarter langt værk for kor og orkester, og Per Nørgårds 5. Symfoni får ligeledes sin uropførelse i slutningen af efteråret. Det sker ved en koncert, der nok er værd at lægge mærke til. Overskriften på koncerten er ""3 gange 5"", for udover uropførelsen af Nørgårds 5. symfoni, bliver de to 125-års jubilarer Carl Nielsens og Jean Sibelius' 5. symfonier opført ved samme lejlighed. Koncerten, der bliver spillet 2 gange, bliver dirigeret af Esa- Pek-ka Salonen.

Tre danske symfonier, de to af dem uropførelser og den sidste en førsteopførelse i Danmark er bestemt ikke hverdagskost på bare én efterårssæson.

Men der er mange andre

uropførelser i DR. Den fabelagtige, amerikanske Kronos Kvartet uropfører tre danske værker: Henrik Colding-Jørgensens ""Nuup Kangerlua"", Pelle Gudmundsen-Holmgreens ""Concerto Grosso"" for strygekvartet og orkester og et nyt værk af Wayne Siegel for live-electronics og strygekvartet. Den utraditionelle strygekvartet spiller også værker af Kaija Saariaho, Michel Tabachnik og Debussy. Radiokammerkoret står for to uropførelser af Ib Nørholm og Niels Rosing-Schow. Ib Nørholms værk ""Guds hus' bjerg"" er for kor, soli, slagtøj, orgel og basuner. Det bliver uropført i Grundtvigskirken i København. ""Guds hus' bjerg"" bliver opført igen to dage efter sammen med uropførelsen af Rosing-Schows ""5 kærlighedsdigte"".

Leif Segerstam, Radiosymfoniorkesterets chefdiri-

gent får uropført strygekvartetten 'Thoughts 1990"" af Kontrakvartetten, der ved samme koncert spiller tíVoces Intimae"" af Sibelius. I det hele taget er der mange koncerter med ny musik, hvor Carl Nielsen- og Sibeliusvær-ker er på programmet: en god perspektivering af de mange nordiske ny musik-værker.

Der er flere koncerter med ny musik i Danmarks Radio i løbet af efteråret, se i koncertkalenderen i DMT.

UNM

Danske musikere og komponister spiller og får opført værker inden for landets grænser, men også i resten af Skandinavien er de repræsenteret. Ikke mindst ved Ung Nordisk Musik-festivalen i Helsinki. I år finder UNM sted 30.9 - 7.10. De danske værker, der bliver opført i Helsinki er: Lasse Laursens ""Kammerkoncert"", Michael

Nyvangs ""Oprindelse II"", Niels Marthinsens ""Hornkoncert"", Flemming Chr. Hansens ""Ala mémoire de Dali"", Bo Andersens ""3 pezzi breve"", Martin Palsmars ""4 Motetter"", Klaus Ib Jørgensens ""Höhe des Sommers"", Lars Klits ""Kitch"" og Hans Peter Stubbe-Teglbjærgs ""Kpo"". Alle 8 værker er udvalgt af UNM-juryen, og sammen med værkerne fra Island, Finland, Sverige og Norge dannerde et program, som varer en uge. Der er også seminarer og work-shops, bl.a. med den inviterede gæstekomponist Franco Donatoni. UNM finder sted i et af de nordiske lande hvert år. I år er det Finland og næste år er det Danmarks tur til at sætte rammerne om den nordiske festival for musik af unge komponister, spillet af unge musikere.

NY MUSIK I PUMPEHUSET

DUT EFTERÅR 1990

13. oktober kl 21:

Mikkelborg møder Stockhausen

Palle Mikkelborg • Markus Stockhausen Simon Stockhausen • Jo Thönes • Gert Sørensen

Fire søndage i november

4. november kl. 20

Christian Lindberg (basun)

Anders Hillborg: Kulturgärning (1990) *

lannis Xenakis: Keren (1986)

Maricio Kagel: Atem

Anders Eliasson: Disegno (1985)

Luciano Berio: Sequenza for solobasun (1966)

Bent Sørensen: The Bells of Vineta (1990)**

John Cage: Solo for sliding trombone (1958)

Jan Sandström: A short Ride on a

Motorbike (1990) *

11. november kl. 20

Elisabeth Chojnacka (cembalo)

lannis Xenakis: Khoaï (1976)

Louis Andriessen: Ouverture pour Orphée (1982)*

György Ligeti: Hungarian Rock (1978)

Christobal Halffter: Adieu (1978) *

Per Nørgård: Gemini Rising (1990) **

Luc Ferrari: Programme commun *

Krzysztof Knittel: Histoire III (1990) *

18. november kl. 20

Erik Kaitoft (klaver/cembalo)

Torben Jetsmark (skuespiller)

Maricio Kagel: M.M. 51 (1976) (Kaitoft)

Karl Aage Rasmussen: Strain (1984), (Kaitoft)

György Ligeti: Rondeau (1984),

(dansk version) for enmandsteater * (Jetsmark)

Andy Pape: Variations on Nearer my God to

thee (1990) ** (Kaitoft)

Maricio Kagel: Recitativarie (1971/72) (Kaitoft)

for syngende cembalist (Kaitoft)

25. november kl. 20

Den Danske Slagtøj sgruppe

Steve Reich: Drumming (197D* Medvirkende: Erik Jacobsen, Tom Nybye, Gert Sørensen, Freddy Andersen, Magnus Ohlsson, Ivan Hansen, Frans Hansen, Christian Schiöler, Bo Holten, Henriette Bonde-Hansen, Mette Greiffenberg, Peter Bondesen.

Ret til ændringer forbeholdes

* : førsteopførelse i Danmark **: uropførelse

Kunstnerisk ledelse: Anders Beyer • DUT-med-lemmerhar gratis adgang til koncerterne • Billetter sæl ges ved indgangen • Yderligere information: Det Unge Tonekunstnerselskab (DUT), Valken-dorfsgade 3,1151 København K. Tlf. 33 91 01 09.