Venlig hilsen til Werner

Af
| DMT Årgang 65 (1990-1991) nr. 02 - side 63-63

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DMTs enquete om MIC er kommet til at strække sig over to numre. Det skyldes, at et af indlæggene i nr.l, 90/91, havde en sådan karakter, at der ikke kunne svares på det før efter en drøftelse i MIC's bestyrelse. Man kunne nemlig opleve, at et af MIC's bestyrelsesmedlemmer, Dansk Komponistforenings repræsentant Sven Erik Werner, rettede en sønderlemmende kritik mod fødselaren. Ja, mere end det: Werner betragtede MIC som afgået ved døden. 10 års fødselaren er et foretagende »ingen rigtig tror på«, og Werner skriver to gange i løbet af spalten, at opmærksomheden nu må koncentreres om delingen af boet.

For en fuldstændigheds skyld nævner jeg, at ingen af Werners kolleger i MIC bestyrelsen var orienteret om artiklen, hvis indhold er af en ganske anderledes fundamental karakter end de småkritiske indlæg Werner regelmæssigt har bidraget med ved bestyrelsesmøder gennem nu 7 år. Der er tale om et massivt brud på almindelig anstændighed i bestyrelsessamarbejde, hvilket MIC's bestyrelse da også påpegede på et møde den 29. august.

Der er også tale om en ret betragtelig grad af hykleri, når Werner dadler Statens Musikråd for slingrende kurs over for MIC. Institutionen har altså eksisteret i 10 år. I de syv af disse år har Werner selv siddet i Statens Musikråd (ganske som undertegnede) og vi har siddet i MIC's bestyrelse i samme periode. Jeg skulle hilse og sige, at Sven Erik Werner ikke i den pågældende periode har bidraget til tryghed i MIC's forhold. løvrigt har kursen ikke været slingrende. Grundproblemet - hvor Werner og jeg er enige - er, at Musikrådet søsatte MIC med en uopfyldelig formålsparagraf og næsten ingen penge.

Siden har vi gennemført en vækst i MIC's årlige bevilling fra 800.000, da Knud Ketting tiltrådte som leder, til nu 2.3 millioner.

Vi har også ændret MIC's forinålparagraf for ret nylig. Og her gør Werner sig skyldig i forfalskning af de faktiske forløb.

Det er direkte forkert, når han skriver, at de rytmiske organisationer stod af over for MIC på grund af træthed for et par år siden.

MIC blev mødt med massiv modstand fra de rytmiske organisationer i 1980. Gradvist er denne modstand ændret til forståelse af, at der kan laves et fornuftigt samarbejde, og det var netop i lyset af dette, at vi lavede vedtægterne om, og fratog MIC et postuleret informationsmo-nopol for i stedet at gøre det til et centrum for generel information på alle områder og med en forpligtelse til at samarbejde og henvise til de steder, der havde information i dybden om rytmisk musik - eksempelvis Det danske Jazzcenter.

Når talen er om kompositionsmusikken, er MIC derimod stedet, hvor også ekspertisen er til stede. For det er rigtigt som Werner skriver, at »det netop var komponistforeningens behov, der skabte MIC«.

Enhver nøgtern gennemgang af, hvad MIC faktisk laver, viser, at det også er dette behov, MIC først ogfrem-mest dækker.

Ulykkeligvis har Komponistforeningens repræsentant i bestyrelsen bidt sig fasti en så negativ indstilling til MIC i almindelighed og institutionens daglige ledelse i særdeleshed, at det virker bremsende på bestræbelserne for at gøre MIC til en endnu bedre fungerende institution og direkte ødelægger arbejdsglæden for MIC's dygtige og professionelle, men kvantitativt beskedne stab af medarbejdere.

Spørgsmålet er, om ikke de 138 medlemmer af Dansk Komponistforening var tjent med en beslutning om, at man vil tage anledning i MIC's fødselsdag til at gå ind og arbejde konstruktivt. Hvis man skal tro på Sven Erik Werner, kan Komponistforeningen jo umuligt tabe noget ved det.

Oprydningsudsalg

Køb gamle årgange af Dansk Musiktidsskrift

Vi har ryddet op i DMT's lager og har fundet alle de gamle numre frem. Du kan nu købe hele årgange afbladet fra 1920'erne og frem til slutningen af 1980'erne for 50 kr. pr. årgang plus porto!

Se DMT's adresse og telefon side 37, i kolofonen.