Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 65 (1990-1991) nr. 04 - side 109-109

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Jens Brincker, Bertel Krarup, Karl Aage Rasmussen, Søren Møller Sørensen.

Forretningsfører: Sussie Grevsen. Redaktion og ekspedition: DMT, c/o Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K Tlf. 33 15 07 26. Fax: 33 91 81 39. Giro 3 56 36 50. Tryk: Werk's Offset. ISSN 0106-5629.Årgangen omfatter otte numre. Løssalg: kr. 30,00 pr. nr.Årsabonnenient (incl. moms): kr. 185,00. Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 185,00 (exd. postage).

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K Tlf. 33 91 01 09. FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. TLF. 62 62 13 65. AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Tlf. 86 11 83 27. NUT - Nordjyllands Unge Tonekunstnere: v/ Curt Jensen. Ves-terbæk 6, 9310 Vodskov. Tlf. 98 29 6167.

Annoncepriser i DMT arg. 65: 1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 4 1990/91* 65. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

__________INDHOLD

Leder

En maskine, der ændrer vores opfattelse af os selv.

Søren Møller Sørensen................................................................ 110

ARTIKLER

Pelle Gudmundsen-Holmgreens ""Concerto Grosso"".

Morten Michelsen....................................................................... 111

Fra en landsbytosses optegnelser.

Pelle Gudmundsen-Holmgreen.................................................. 115

ELEKTRON- OG COMPUTERMUSIK

Elektron- og computermusik - en historisk skitse.

Søren Møller Sørensen................................................................ 117

Ligetis revolution

- om György Ligetis elektroniske værk ""Artikulation"".

Bent Lorentzen............................................................................ 120

Deus ex machina

Om computere, mennesker, havet og musik.

Wayne Siegel............................................................................... 123

Spejlet i spejlet - scener fra et computer-samliv.

Karl Aage Rasmussen................................................................ 128

Om Anton Webern - en improvisation.

Niccolo Castiglioni..................................................................... 132

RAPPORTER

UNM T90 (Ung Nordisk Musik i Helsinki).

Morten Michelsen....................................................................... 134

NUT-festival.

Peder Kaj Pedersen..................................................................... 136

Danmark i Skåne (""Nutida Musikdagar"" i Malmø).

Søren Møller Sørensen................................................................ 137

ANMELDELSER

Festskrift Søren Sørensen.

Niels Krabbe............................................................................... 139

Et præg af tilfældighed (Gads operaleksikon).

Jens Brincker.............................................................................. 140

DEBAT........................................................................................ 140

»Musik kender ingen grænser« (musikmesse i Frankfurt)...... 141

Tidsskriftsoversigt...................................................................... 142

Koncertkalender......................................................................... 144

Modtaget fra forlagene............................................................... 144