Debat - »Musik kender ingen grænser«

Af
| DMT Årgang 65 (1990-1991) nr. 04 - side 140-140

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musikmesse i Frankfurt, marts '91


Af Sussie Grevsen

Med disse ord blev et pressemøde i Frankfurt indledt den 7. november. Ca. 60 repræsentanter fra hele verden deltog i et informationsmøde om Musikmesse Frankfurt 1991. Dette musikindustriens udstillingsvindue har virkelig etableret sig som en økonomisk stærk faktor og er et eksempel på, at økonomisk ekspansion er mulig ogfor-ventet. 11980 (ved den første messe) deltog 550 udstillere på 37.000 m2; i 1991 forventer man ca. 1.000 udstillere fordelt på 80.000 m2. De 400 vil komme fra Tyskland, og de 600 fra omkring 35 forskellige lande. Man regner med ca. 55.000 besøgende. Alene entreindtægten må påregnes at ligge på 6 - 6,5 mill.kr.

I det nu forenede Tyskland forskes der meget grundigt i, hvilke konsekvenser sammenlægningen vil få bl. a. for den del af musikindustrien, der fremstiller instrumenter. Det tidligere Østtyskland er kendt for at producere og sælge klaverer og flygler til en anden og langt lavere pris end det tidligere Vesttyskland. Med overskriften ""Det europæiske indre marked og genforeningen - nye chancer og risici for den tyske musik-instrument industri"" blev adskillige grafer, kurver, søjler osv. fremlagt, og prisniveauer og kvalitet blev vurderet.

Det er åbenlyst, at man med åbningen af de europæiske økonomiske grænser i 92 forventer en større konkurrence indbyrdes mellem de forskellige firmaer, men -med den velkendte tese som grundlag ""Ingen grænser for vækst"" - er optimismen alligevel stor, daman ser dette som en mulighed for at kunne sælge til et større marked.

I forbindelse med musikmessen uddeles Frankfurter Musikpreis på 25.000 DM. I 1991 vil komponisten Ari-bert Reimann modtage denne pris. Han har i løbet af de sidste 5 år modtaget en række inden- og udenlandske priser for sit arbejde som komponist, og denne pristildeling ligger pænt i forlængelse af dette.

Musikmessen finder sted fra lørdag den 2. til onsdag den 6. marts 1991.1 weekenden er der almindelig offentlig adgang, og mandag til onsdag er der adgang for de professionelle forhandlere. Der vil blive udstillet i 3 haller. En Tiano Salon' med klaverer og flygler, historiske tasteinstrumenter; en afdeling med keyboards, synthesizere, computere og software; en afdeling med eletriske guitarer og basser; en afdeling med akustiske strengeinstrumenter, træ- ogmessingblæsere, slagtøj ogmusikforlag; og som noget nyt også en afdeling med lyd og lys med demonstration af laser-shows. Derudover vil der i løbet af weekenden være forskellige kulturelle indslag såsom koncerter med både akustisk og elektrisk musik, workshops og seminarer. Den bedste producent af tenorbasuner og koncertguitarer vil blive belønnet, den mest kreative MIDI-guitarist vil blive kåret, rockmusikere vil få mulighed for at optræde, Mozart vil få sit hjørne, der vil være forevisning af musikalske hjælpemidler til integration af handicappede i musiksammenhænge, kort sagt: Musikmessen i Frankfurt vil være et grænseløst udbud i musikindustriens supermarked.