Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 65 (1990-1991) nr. 05 - side 145-145

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Jens Brincker, Bertel Krarup, Karl Aage Rasmussen, Søren Møller Sørensen.

Forretningsfører: Sussie Grevsen. Redaktion og ekspedition: DMT, Q/O Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K. Tlf. 33 15 07 26. Fax: 33 91 81 39. Giro 3 56 36 50. Tryk: Werk's Offset. ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter otte numre. Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Arsabonnement (ind. moms): kr. 185,00. Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 185,00 (excl. postage).

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. 33 91 01 09. FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. TLF. 62 62 13 65. AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Tlf. 86 11 83 27. NUT - Nordjyllands Unge Tonekunstnere: v/Curt Kollavik Jensen. Vesterbæk 16,9310 Vodskov. Tlf. 98 29 61 67.

Annoncepriser i DMT arg. 65: 1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 5 199QÆ1- 65. årgang

Eftertrykkunmedkildeangivelse

----------------INDHOLD

Leder

Nørholms musikalske prosa.

Anders Beyer............................................................................... 146

ARTIKLER

TEMA: IB NØRHOLM

Hvordan være en anstændig reaktionær?

Ib Nørholm.................................................................................. 147

Ib Nørholm portræt.

Jens Brincker.............................................................................. 149

Ib Nørholms 8. Symfoni ""Tro og længsel""

En kort præsentation.

Per Erland Rasmussen............................................................... 154

Borum om Nørholm.

Poul Borum................................................................................. 160

Ib Nørholms opera.

Agnete Hytten.............................................................................. 163

Mine tidlige læreår hos Ib Nørholm

- en imaginær skåltale.

Steen Pade................................................................................... 168

Modernisme, avantgarde, symfoniens værkkritik

Ny musik i København efteråret '90.

Henning Goldbæk....................................................................... 170

Musikken i Tjekkoslovakiet efter revolutionen.

Olga Frederiksen........................................................................ 174

Animation

- en levende formidling af ny musik.

Trine Boje Mortensen og Jakob Wivel....................................... 177

Fra vor egen verden................................................................... 179

Dansk Musiktidsskrift nr. 6 udkommer 1.3.1991

Debatindlæg og mindre artikler skal være redaktionen i hænde senest 1. februar.