Fra vor egen verden

Af
| DMT Årgang 65 (1990-1991) nr. 05 - side 179-179

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Den opmærksomme læser, som også tygger sig igennem kolofonen, har allerede bemærket det - Dansk Musiktidsskrifts udgiverforening er blevet udvidet med endnu et medlem: Nordjyllands Unge Tonekunstnere, i daglig tale kaldet NUT. Nordjyderne har igennem en årrække manifesteret sig som dygtige ny musik-formidlere og er helt naturligt kommet med i udgiverforeningen. Det betyder, at firkløveret DUT, FUT, AUT og NUT nu står bag DMT og repræsenterer en geografisk spredning, der giver bladet mulighed for at komme i nærkontakt med alle vigtige ny musik-miljøer i landet.

Færdigredigeringen af dette nummer markerer også en ændring i det redaktionelle team. Jens Brincker har på grund af andet arbejde ønsket at udtræde af redaktionen. Brincker blev af DUT for ca. 3 år siden bedt om at indtræde i en 'redningskomité', som skulle føre DMT gennem en kritisk periode efter den lykkelige skilsmisse med DUT. Takket være støtte fra Den Berlingske Fond, Sonning Fonden, samt en bemærkelsesværdig generøsitet fra Musikvidenskabeligt Instituts side, som frit stillede redaktionslokale og lager til rådighed, kom vi igennem en turbulent periode. Som erfaren administrator og bladmand var Jens Brincker s arbejde afgørende for at sikre den økonomi og redaktionelle stabilitet, som var nødvendig for videreførelsen af tidsskriftet. Herfra skal udtrykkes en varm tak for en stor indsats.

Dette nummer af DMT skulle gerne - hvis teknikken ellers er med os - fremvise en forbedring af satsbilledet, idet tidsskriftet fremover produceres via fotosats, det vil sige med bogtrykskvalitet.

red.