Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 65 (1990-1991) nr. 06 - side 181-181

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Bertel Krarup, Karl Aage Rasmussen, Søren Møller Sørensen. Forretningsfører: Sussie Grevsen. Redaktion og ekspedition: DMT, c/o Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K. Tlf. 33 15 07 26. Fax: 33 91 81 39. Giro 3 56 36 50. Tryk: Werk's Offset. ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter otte numre. Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 185,00. Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 185,00 (excl. postage).

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfrgade 3, 1151 København K. Tlf. 33 91 01 09. FUT - Fyns Unge Tonekunstner-selskab: Postbox 1116,5100 Odense C. TLF. 62 62 13 65. AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Tlf. 86 11 83 27. NUT - Nordjyllands Unge Tonekunstnere: v/Curt Kollavik Jensen. Vesterbæk 16,9310 Vodskov. Tlf. 98 29 61 67.

Annoncepriser i DMT arg. 65: 1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 6199QÆ1 • 65. årgang

Eftertrykkunmed kildeangivelse

___ __ INDHOLD

LEDER

National egenart.

Søren Møller Sørensen............................................................... 182

ARTIKLER

Kristi syv ord på korset.

Tristan Murail............................................................................ 183

Modernistiske temaer

Et musikhistorisk essay i anledning af Louisianas

udstilling ""Wien 1900. Kunst & Design"".

Søren Møller Sørensen............................................................... 187

Kærlighed og død og hvad deraf fulgte

Tanker omkring nogle værker af Schönberg.

Jan Maegaard............................................................................ 192

LIN Ensemble: »Ny musik så hatten passer«.

Bertel Krarup.............................................................................. 196

Musikken i Sovjet idag

- en introduktion.

Gerard Mc Burney....................................................................... 199

RAPPORTER

Musikhøst 1990

- rapport fra FUT's festival for ny musik.

Trine Boje Mortensen................................................................. 212

ANMELDELSER

Die Wienerschule und das Hakenkreuz

(Studien zur Wertungsforschung 22).

Jan Maegaard............................................................................ 213

TIDSSKRIFTER......................................................................... 214

KONCERTKALENDER............................................................. 216

Dansk Musiktidsskrift nr. 7 udkommer 15.4.1991

Debatindlæg og mindre artikler skal være redaktionen i hænde senest 15. marts.