Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 65 (1990-1991) nr. 07 - side 217-217

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Bertel Krarup, Karl Aage Rasmussen, Søren Møller Sørensen.

Forretningsfører: Sussie Grevsen. Redaktion og ekspedition:

DMT, c/o Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K. Tlf. 33 15 07 26. Fax: 33 91 81 39. Giro 3 56 36 50.

Tryk: Werk s Offset.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter otte numre. Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (ind. moms): kr. 185,00. Annual subscription

(outside Denmark): Dkr. 185,00 (excl. postage).

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. 33 91 01 09.

FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. TLF. 62 62 13 65.

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26,8210 Århus V. Tlf. 86 11 83 27.

NUT - Nordjyllands Unge Tonekunstnere: Vesterbæk 16, 9310 Vodskov. Tlf. 98 29 61 67.

Annoncepriser i DMT arg. 65:

1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 7 199ÍV91 • 65. årgang Eftertrykkunmedkildeangivelse

----------------INDHOLD

LEDER

Modernisme med mere.

Anders Beyer............................................................................... 218

ARTIKLER

Ungarn og den magtbeskyttede inderlighed.

Peter Filtenborg.......................................................................... 219

Mellem håb og fortvivlelse

Et møde med den russiske komponist Alfred Schnittke.

Anders Beyer............................................................................... 226

Tæthed, intensitet og sammenhæng

- om den tyske komponist Dieter Schnebel.

Jørgen Lekfeldt og Ivan Vincze.................................................. 229

Uden hænder.

Sven Erik Werner....................................................................... 234

Fire spor i den musikalske modernisme.

Erik Christensen......................................................................... 237

Danske festivaler for ny musik

NUMUS festival, Lerchenborg Workshop

og Ebeltoft Festival.

Anders Beyer............................................................................... 240

DEBAT

Hvorfor spiller Danmarks Radio ikke ny musik på P3.

Bjarne Ruby................................................................................ 244

TIDSSKRIFTER......................................................................... 251

KONCERTKALENDER............................................................. 252

Dansk Musiktidsskrift nr. 8 udkommer 1.6.1991

Debatindlæg og mindre artikler skal være redaktionen i hænde senest 1. maj.