Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 65 (1990-1991) nr. 08 - side 253-253

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Bertel Krarup, Karl Aage Rasmussen, Søren Møller Sørensen.

Forretningsfører: Sussie Grevsen.

Redaktion og ekspedition:

DMT, c/o Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K. Tlf. 33 15 07 26. Fax: 33 91 81 39. Giro 3 56 36 50.

Tryk: Werk s Offset.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter otte numre. Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (ind. moms): kr. 185,00. Annual subscription

(outside Denmark): Dkr. 185,00 (exd. postage).

Udgiver:

Foreningen Dansk Musiktidsskrift.

DUT - Det Unge Tonekunstner-selskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. 33 91 01 09.

FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. TLF. 62 62 13 65.

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: q/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Tlf. 86 11 83 27.

NUT - Nordjyllands Unge Tonekunstnere: Vesterbæk 16, 9310 Vodskov. Tlf. 98 29 61 67.

Annoncepriser i DMT arg. 65:

1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 8 199ÍV91 • 65. årgang

Eftertrykfainmedkildeangivelse

------------ INDHOLD

LEDER

Partiturmusikkens trendsetter.

Anders Beyer...................................................................... 254

ARTIKLER

Musikkens evolution.

Karlheinz Stockhausen..................................................... 255

Den udgrænsede avantgarde

- interview med Karlheinz Stockhausen.

Gisela Gronemeyer............................................................ 259

Stockhausens paradigme

- en oversigt over Karlheinz Stockhausens teorier.

Alcedo Coenen.................................................................... 268

Et dansk syn på Stockhausens musik.

Anders Brødsgaard........................................................... 276

Karlheinz Stockhausens ""Mantra"" for 2 pianister. Christoph von Blumröder................................................. 280

ANMELDELSER

Stockhausens ""Mantra""

i dansk-amerikansk indspilning.

Bertel Krarup..................................................................... 284

Tag tre dirigenter - betal for en!

(Om Da Capo-udgivelser).

Jens Brincker..................................................................... 285

Danske komponister i tekst og billeder.

(Om WH-udgivelse).

Anders Beyer...................................................................... 287

Dansk Musiktidsskrift

Nr. l i den nye årgang udkommer 15.8.1991

Debatindlæg og mindre artikler skal være redaktionen i hænde senest 1. juli.

Årgang 65/1990-1991, nr. 08