Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 66 (1991-1992) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Forside: skærmudskrift fra Macintosh-computer af Wayne Siegels værk ""Music for Wind"".

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Bertel Krarup, Michael Nyvang, Søren Møller Sørensen.

Forretningsfører: Sussie Grevsen.

Redaktion og ekspedition:

DMT, c/o Musikvidenskabeligt Institut,

Klerkegade 2,1308 København K. Tlf.

33150726.

Fax: 33 91 81 39. Giro 3 56 36 50.

Tryk: Werk's Offset.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter

otte numre. Løssalg: kr. 30,00 pr. nr.

Årsabonnement (incl. moms):

kr. 185,00. Annual subscription

(outside Denmark): Dkr. 185,00 (excl.

postage).

Udgiver:

Foreningen Dansk Musiktidsskrift.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. 33 91 01 09.

FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. TLF. 62 62 13 65.

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere:

c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26,8210 Århus V. Tlf. 86 11 83 27.

NUT - Nordjyllands Unge Tonekunstnere: Bispensgade16,3.th. 9000 Ålborg. Tlf. 98 16 98 08.

Annoncepriser i DMT arg. 66:

1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 1 1991/92 -66. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

INDHOLD

LEDER

Klangens udforskning.

Anders Beyer............................................................................... 2

ARTIKLER

Spektralmusik.

Julian Anderson........................................................................... 3

At give sine tanker musikalsk form - interview med den finske komponist og cembalist Jukka Tiensuu. Anders Beyer............................................................................... 10

Et åndehul i Århus

- portræt af Århus Sinfonietta.

Morten Lambertsen...................................................................... 15

Den mindre komma kendte Nielsen. Tanker efter

lytning af syv timer og fjorten minutter Nielsen-sange.

Poul Borum.................................................................................. 20

ANMELDELSER

Jörgen Jersilds klavermusik i ny CD-indspilning.

Bertel Krarup................................................................................ 29

Tre orgelværker af Per Nørgård.

Anders Beyer............................................................................... 29

RAPPORTER

Professionelle græsrødder

- rapport fra Numus festivalen 1991.

Jakob Wivel................................................................................. 30

Frugtbar forvirring på slottet.

Lerchenborg Workshop 1. - 4. august 1991

Hans Mathiasen........................................................................... 31

KOMMENTAR: 12 milliarder fluer kan ikke tage fejl.

Michael Nyvang........................................................................... 28

DEBAT........................................................................................ 35

TIDSSKRIFTSOVERSIGT........................................................ 36

REGISTER ÅRGANG 90/91 ER INDHÆFTET PÅ MIDTERSIDERNE

Dansk Musiktidsskrift Nr. 2 udkommer 1.10.1991

Debatindlæg og mindre artikler skal være redaktionen i hænde senest 1. sep.