Dansk Musiktidsskrift - Register 65. årgang 1990/91

Af
| DMT Årgang 66 (1991-1992) nr. 01 - side 19-19

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

REGISTER

65. årgang 1990/91

Dansk Musiktidsskrift

c/o Musikvidenskabeligt Institut

Klerkegade 2

1308 København K

Tlf.+4533150726

Telefax +45 33 91 81 39

Udgiver:

Foreningen Dansk Musiktidsskrift: Det Unge Tonekunstnerselskab Fyns Unge Tonekunstnere Nordjyllands Unge Tonekunstnere Aarhus Unge Tonekunstnere

Dansk Musiktidsskrifts bestyrelse: Per Erik Veng (formand) Per Erland Rasmussen Svend Nielsen Knud Riishøjgaard

Ansvarhavende redaktør: Anders Beyer

l redaktionen: Jens Brincker Bertel Krarup Karl Aage Rasmussen Søren Møller Sørensen

Annoncer og layout: Anders Beyer

Tryk:

Werkso Offset, Sjællandsgade 6-8

8000 Århus C

Nr. 1s. 1-36

Nr. 2s. 37 - 72

Nr. 3 s. 73-108

Nr. 4 s. 109 -144 Tema: Elektron- og computermusik

Nr. 5 s. 145 -180 Tema: Ib Nørholm

Nr. 6 s. 181 - 216 Tema: Modernistiske temaer

Nr. 7 s. 217-252

Nr. 8 s. 253 - 288 Tema: Karlheinz Stockhausen

DMT REGISTER

65. ÅRGANG 1990/91 ved Niels Krabbe

LEDERE

Beyer, Anders: How about letting in some fresh air?............................................................................ 2

Beyer, Anders: Nørholms musikalske prosa......................................................................................... 146

Beyer, Anders: Modernisme med mere................................................................................................ 218

Beyer, Anders: Partiturmusikkens trendsetter (Karlheinz Stockhausen).............................................. 254

Sørensen, Søren Møller: Ud af isolationen........................................................................................... 38

Sørensen, Søren Møller: Ny musik i Østeuropa................................................................................... 74

Sørensen, Søren Møller: En maskine, der ændrer vores opfattelse af os selv.................................... 110

Sørensen, Søren Møller: National egenart........................................................................................... 182

DANSKE KOMPONISTER OG DERES VÆRKER

Beyer, Anders: Om Nørgårds 5. Symfoni - et interview med Per Nørgård........................................... 75

Brincker, Jens: Ib Nørholm portræt....................................................................................................... 149

Goldbæk, Henning: En forunderlig musikhistorie

- et interview med komponisten Bent Lorentzen (incl. værkfortegnelse)........................................ 3

Gudmundsen-Holmgreen, Pelle: Fra en landsbytosses optegnelser.................................................... 115

Hytten, Agnete: Ib Nørholms operaer................................................................................................... 163

Krarup, Bertel: Niels Viggo Bentzon og Det Tempererede Klaver........................................................ 50

Krarup, Bertel: Franz Syberg - en outsider i dansk mellemkrigsmusik (incl. værkfortegnelse)............ 88

Michelsen, Morten: Pelle Gudmundsen-Holmgreens ""Concerto Grosso""............................................. 111

Nørholm, Ib: Hvordan være en anstændig reaktionær?....................................................................... 147

Pade, Steen: Mine tidlige læreår hos Ib Nørholm - en imaginær skåltale............................................. 168

Rasmussen, Per Erland: At spille Poul Ruders' Polydrama.................................................................. 82

Rasmussen, Per Erland: Ib Nørholms Symfoni nr.8, ""Tro og Længsel""................................................ 154

UDENLANDSKE KOMPONISTER OG DERES VÆRKER

Beyer, Anders: Mellem håb og fortvivlelse

- et møde med den russiske komponist Alfred Schnittke (incl. diskografi).................................... 226

Blumröder, Christoph von: Karlheinz Stockhausens ""Mantra"" for 2 pianister....................................... 280

Brødsgaard, Anders: Et dansk syn på Stockhausens musik................................................................ 276

Castiglioni, Niccolö: Om Anton Webern - en improvisation.................................................................. 132

Christiansen, Svend: Peter Maxwell Davies - en introduktion.............................................................. 39

Coenen, Alcedo: Stockhausens paradigme (incl. fyldig bibliografi)...................................................... 268

Gronemeyer, Gisela: Den udgrænsede avantgarde - interview med Karlheinz Stockhausen.............. 259

Lekfeldt, Jørgen og Vincze, Ivan: Tæthed, intensitet og sammenhæng

- om den tyske komponist Dieter Schnebel..................................................................................... 229

Lorentzen, Bent: Ligetis revolution........................................................................................................ 120

Maegaard, Jan: Kærlighed og død og hvad deraf fulgte. Tanker om nogle værker af Schönberg....... 192

Murail, Tristan: Kristi syv ord på korset................................................................................................. 183

Stockhausen, Karlheinz: Musikkens evolution...................................................................................... 255

MUSIKERE

Beyer, Anders: »I only play music I like«. Portræt af cembalisten Elisabeth Chojnacka...................... 10

Beyer, Anders: Mikkelborg møder Stockhausen................................................................................... 31

Krarup, Bertel: LIN Ensemble: ""Ny musik så hatten passer""................................................................ 196

MUSIK OG MUSIKLIV l ENKELTE OMRÅDER EL. PERIODER

»Vi kan godt være her begge to«. Interview med Mogens Wenzel Andreasen og Nils Winther........... 44

Beyer, Anders: »Weiter so«. Interview med Gisela Nauck og Reinhard Oehlschlägel......................... 95

Beyer, Anders: Danske festivaler for ny musik..................................................................................... 240

Brincker, Jens: Ruders receptionen - London, København, Horsens................................................... 86

Christensen, Erik: Fire spor i den musikalske modernisme.................................................................. 237

Filtenborg, Peter: Ungarn og den magtbeskyttede inderlighed............................................................. 219

Frederiksen Olga: Musikken i Tjekkoslovakiet efter revolutionen......................................................... 174

Goldbæk, Henning: Fin de siècle musik. Ny musik i Københavnn foråret 1990................................... 13

Goldbæk, Henning: Modenisme, avantgarde, symfoniens værkkritik. Ny musik i København............. 170

Mc Burney, Gerard: Musikken i Sovjet idag - en introduktion................................................................ 199

Mortensen, Trine Boje: Efterårets tilbud: ny musik i stort omfang........................................................ 56

Mortensen, Trine Boje og Wivel, Jacob: Animation - en levende formidling af ny musik...................... 177

Rasmussen, Karl Aage: Spejlet i spejlet - scener fra et computer-samliv............................................ 128

Siegel, Wayne: Deus ex machina......................................................................................................... 123

Sørensen, Søren Møller: Elektron- og computermusik - en historisk skitse......................................... 117

Sørensen, Søren Møller: Modernistiske temaer

(i anledning af „Wien 1900. Kunst & Design"" på Louisiana............................................................. 187

Werner, Sven Erik: Uden hænder......................................................................................................... 234

Zietsch, Heinz: Ny skandinavisk musik................................................................................................. 23

RAPPORTER

Beyer, Anders: Festival i Finland.......................................................................................................... 28

Beyer, Anders: Lerchenborg workshop 1990........................................................................................ 67

Grevsen, Sussie: »Musik kender ingen grænser«. Musikmesse i Frankfurt, marts '91........................ 141

Lauritzen, Ole: Ny musik på Fyn........................................................................................................... 100

Mathiasen, Hans: Ebeltoft-festivalen - et frugtbart syndefald............................................................... 102

Michelsen, Morten: UNM'90................................................................................................................. 134

Mortensen, Trine Boje: Musikhøst 1990 - rapport fra FUTs festival for ny musik................................. 212

Pedersen, Peder Kaj: NUT-festiyal....................................................................................................... 136

Sørensen, Per: Den ny musik i Århus................................................................................................... 99

Sørensen, Søren Møller: Darmstadt 1990............................................................................................ 64

Sørensen, Søren Møller: Danmark i Skåne. ""Nutida Musikdagar"" i Malmø 24.-27, oktober................. 137

DEBAT

MIC-enquete. 10 år med et dansk musikinformationscenter................................................................ 20

Beyer, Anders: »Oh, grosse Macabre, töte uns nicht« - svar til Ivar Frounberg................................... 105

Frounberg, Ivar: Skal U udskiftes med E?............................................................................................ 104

Holm, Mogens Winkel: Hovsa! (MIC-debat).......................................................................................... 107

Ketting, Knud :10 år med et dansk musikinformationscenter (II). Undren (MIC-debat)........................ 61

Krarup, Bertel: Korrektioner (MIC-debat).............................................................................................. 107

Nielsen, Bendt Viinholt: Vedr. MIC-debat............................................................................................. 140

Nyvang, Michael: Koncerten der blev væk........................................................................................... 36

Ruby, Bjarne: Hvorfor spiller Danmarks Radio ikke ny musik på P3?.................................................. 244

Slumstrup, Finn: Venlig hilsen til Werner.............................................................................................. 63

Werner, Sven Erik: Venlig hilsen til Slumstrup og andre (MIC-debat).................................................. 106

Zeuthen, Morten: Suppehøns i Århus................................................................................................... 104

BOGANMELDELSER

Beyer, Anders: Danuser/Gerlach/Köchel, Sowjetische Musik im Licht der Perestroika........................ 228

Beyer, Anders: Rasmussen/Høm, Toneangivende danskere............................................................... 287

Brincker, Jens: Inger Sørensen, Gads Operaleksikon.......................................................................... 140

Krabbe, Niels: Festskrift Søren Sørensen............................................................................................ 139

Maegaard, Jan: Kollerisch (ed), Die Wienerschule und das Hagenkreuz............................................. 213

PLADEANMELDELSER

Borum, Poul: Borum om Nørholm (Nørholms 3.,4.,7. og 8 str.kvartetter)............................................. 160

Brincker, Jens: Tag tre dirigenter - betal for en! (pladeudgivelser på Da Capo)................................... 285

Krarup, Bertel: Stockhausen, Mantra.................................................................................................... 284

Tyson, Alan: Fra tysk vækkelsesmusik til dansk eventyr (Stockhausen samt Mikkelborg/N.H.Ø.P).... 33

REDAKTIONELT

Beyer, Anders: Finsk kultufremstød i København................................................................................. 30

Beyer, Anders: Fra vor egen verden..................................................................................................... 179

Krabbe, Niels: Tidsskrifter (oversigter) s. 70,142, 214, 251

Ny musik-aktiviteter (månedlige oversigter) s. 72,108,144, 216, 252

PERSONREGISTER

(Forfattere med normalskrift - omhandlede eller interview'ede personer med fed skrift; kun mere indgående omtale er registreret!)

Andreasen, Mogens Wenzel................. 44

Athelas Ensemble.................................. 67, 173

Bentzon, Niels Viggo............................. 50

Beyer, Anders.......................................... 2, 9,10,

28, 30, 31, 67, 75, 105,146,179, 217, 226,

228, 240, 254, 280, 287

Harrison Birthwistle............................... 15

Borum, Poul............................................. 160

Brincker, Jens.......................................... 86,140,

149,285

Brødsgaard, Anders................................. 276

Cage, John.............................................. 19, 65

Castiglioni, Niccolö................................... 132

Castiglioni, Niccolö................................ 68

Chojnacka, Elisabeth............................. 10

Christensen, Erik...................................... 237

Christiansen, Svend................................. 39

Coenen, Alcedo....................................... 268

Davies, Peter Maxwell............................ 39

Denisov, Edison..................................... 199

Ferneyhoug, Brian................................. 65

Filtenborg, Peter...................................... 219

Frederiksen Olga..................................... 174

Frounberg, Ivar........................................ 104

Frounberg, Ivar....................................... 68

Goldbæk, Henning................................... 3,13,

170

Grevsen, Sussie....................................... 141

Gronemeyer, Gisela................................. 259

Gubaidulina, Sofia.................................. 199

Gudmundsen-Holmgreen, Pelle............... 115

Gudmundsen-Holmgreen, Pelle........... 15,111

Holm, Mogens Winkel.............................. 107

Holt, Simon............................................. 68

Holten Bo................................................ 15

Højsgaard, Erik....................................... 16

Hytten, Agnete......................................... 163

Ives, Charles........................................... 16

Ketting, Knud........................................... 61

Knaifel, Alexander.................................. 207

Koppel Herman D................................... 14

Krabbe, Niels........................................... 70,139,

142,214,251

Krarup, Bertel........................................... 22, 50,

88,107,196,284

Larsen, Freddy......................................... 21

Lauritzen, Ole........................................... 101

Lekfeldt, Jørgen....................................... 229

Levinsen, Jakob....................................... 20

Ligeti, György......................................... 17,120

LIN-ensemble......................................... 67,196

Lorentzen, Bent........................................ 120

Lorentzen, Bent...................................... 3,16

Lutoslawski, Witold................................ 100

Maegaard, Jan......................................... 192, 213

Mahler, Gustav....................................... 13

Mathiasen, Hans...................................... 102

Mc Burney, Gerard.................................... 199

Michelsen, Morten.................................... 111,135

Mikkelborg, Palle.................................... 31, 33

Mortensen, Trine Boje.............................. 56, 177,

212

Murail, Tristan........................................ 183

Murail, Tristan.......................................... 183

Nauck, Gisela.......................................... 95

Nielsen, Bendt Viinholt............................. 140

Nielsen, Carl........................................... 14,100

Nyvang, Michael....................................... 36

Nørgård, Per........................................... 75, 285

Nørholm, Ib............................................. 15, 146-

169

Nørholm, Ib.............................................. 147

Oehlschlägel, Reinhard......................... 95

Pade, Steen............................................. 168

Part, Arvo............................................... 17

Pedersen, Niels Henning Ørsted.......... 33

Pedersen, Peder Kaj................................ 136

Rasmussen, Bent-Erik............................. 20

Rasmussen, Karl Aage............................ 128

Rasmussen, Per Erland........................... 82,154

Ruby, Bjarne............................................ 244

Ruders, Poul........................................... 82

Rørbye, Ingeborg..................................... 21

Schnebel, Dieter..................................... 229

Schnittke, Alfred..................................... 202, 226

Schönberg, Arnold................................. 188,192

Siegel, Wayne.......................................... 123

Silvestrov, Vaklentin.............................. 201

Slumstrup, Finn........................................ 63

Stockhausen, Markus........................... 31, 33

Stockhausen, Karlheinz......................... 235,

254-284

Stockhausen Karlheinz............................ 255

Syberg, Franz......................................... 88

Sørensen, Bent....................................... 286

Sørensen, Per.......................................... 99

Sørensen, Søren Møller........................... 38, 64,

74,110,117,137,182,187

Tyson, Alan.............................................. 33

Werner, Sven Erik.................................... 21, 106,

234

Vincze, Ivan............................................. 129

Webern, Anton........................................ 132

Winther, Nils........................................... 44

Wivel, Jacob............................................. 177

Xenakis, lannis....................................... 65

Zeuthen, Morten....................................... 104

Zietsch, Heinz.......................................... 23

Årgang 66/1991-1992, nr. 01