Dansk musiktidsskrift - Indhold

Af
| DMT Årgang 66 (1991-1992) nr. 02 - side 37-37

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

INDHOLD

LEDER

Op og slå på tromme.

Anders Beyer..................................................................... 37

ARTIKLER

Højt at flyve, vidt at skue

Forsøg på signalement af Mogens Winkel Holm.

Per Erland Rasmussen.................................................... 38

Med udtrykket i højsædet

- portræt af George Rochberg.

Bertel Krarup.................................................................... 46

Ud af osteklokken.

Jakob Levinsen................................................................. 53

Klangens dimensioner

- omrids af en teori om klingende musik.

Erik Christensen............................................................... 56

På musikalsk opdagelsesrejse

- ny musik i efteråret 1991.

Trine Boje Mortensen....................................................... 60

Musikken og fællesskabets krav

- en brik til dansk musikkritiks historie.

Peder Kaj Pedersen........................................................... 63

RAPPORTER

Den ny musik på sommerferie

Ebeltoft-festivalen 1991.

Hans Mathiasen............................................................... 66

ANMELDELSER

Videnskabeligt skidt og kanel.

Anders Beyer..................................................................... 68

En uundværlig revser.

Anders Beyer..................................................................... 69

Luigi Nonos musik.

Jan Maegaard.................................................................. 69

DEBAT.............................................................................. 71

TIDSSKRIFTSOVERSIGT.............................................. 72

DMTs venner.................................................................... 67

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Bertel Krarup, Michael Nyvang, Søren Møller Sørensen.

Forretningsfører: Sussie Grevsen.

Redaktion og ekspedition:

DMT, Q/O Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K. Tlf. 33 15 07 26. Fax: 33 91 81 39. Giro 3 56 36 50.

Tryk: Werks Offset.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter otte numre. Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (ind. moms): kr. 185,00. Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 185,00 (exd. postage). Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. 33 91 01 09.

FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Q/O Det Fynske Musikkonservatorium, Islandsgade 2, 5000 Odense C. Tlf. 661106 63. Fax: 6617 7763.

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: Q/O Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Tlf. 86 11 83 27.

NUT - Nordjyllands Unge Tonekunstnere: Bispensgade 16, 3. th. 9000 Ålborg. Tlf. 98 16 98 08.

Annoncepriser i DMT arg. 66:

l/l side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 21991/92 - 66. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

Årgang 66/1991-1992, nr. 02