PEEP - DUT præsenterer ambitiøst multi-media-projekt

Af
| DMT Årgang 66 (1991-1992) nr. 05 - side 154-156

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Hvad er det, der består af mere end 168 monitorer, 38 videomaskiner, computere, musikere og elektrofoni? Det er hovedattraktionen i vinterprogrammet fra Det Unge Tonekunstnerselskab, DUT; et gigantisk anlagt multi-media- projekt, der finder sted dels i Husets Video Galleri, dels i Charlottenborgs Udstillingsbygning fra d. 26. februar - 15. marts. Det er videokunstneren Pablo LJambias og komponisten Niels Rosing-Schow, der er de kunstnerisk ansvarlige for videoinstallationen PEEP.

Ifølge DUT's program stammer titlen på projektet »fra de såkaldte PEEP-shows på Reberbahn i Hamborg, hvor det frivole liv leves. Til disse shows kan interesserede gå ind og se på det uartige. Det let anløbne genfinder man ikke i DUTs PEEP-projekt, men det aktive, udforskende er overtaget og udgør et formdannende element for sansernes frie spil. Projektet giver mulighed for den enkelte til at gå ind i nye billedverdener fyldt med levende musikere og den nyeste video- og computerteknologi: PEEP. «

Projektet har været undervejs i et par år og udgør et godt eksempel på, at man ikke behøver at give op overfor visioner af lidt større karakter, end man måske er vant til i Danmark. Ikke mindst pga. den evigt-energiske DUT-formand Kuno Kjærbye Kristensen er det, i samarbejde med fundraisor'en Lone Ømann, lykkedes at få finansieret denne ressourcekrævende sag, der med al sin teknik, bl.a. en til lejligheden udviklet computer-styrings-dims, en såkaldt ACD-l'er, kan lede tankerne hen på en audio/video-apparat-messe i Bellacentret eller et afsnit af en sience-fiction-serie.

Denne ACD-l'er er en styringsenhed mellem computeren, skærmene og videomaskinerne. De mange forskellige inputs og koblinger kan ACD-1'eren styre. I PEEP-projektet er der én slags billeder på hvert af båndene i videomaskinerne, og hvilket som helst billede kan via computeren distribueres til hvilket som helst antal af de mange skærme. Denne kontrol over de mange data kan ske i kraft af fotoceller, laserstråler eller lydpåvirkninger.

Hvad der så skal ske med al isenkrammet, når PEEPs dage er ovre, er endnu uvist. Der arbejdes i øjeblikket en del med at etablere en 'teknik-bank', som skal indeholde udstyret - interesserede kan så i fremtiden bruge det. Og ud over at være noget helt for sig selv, kan PEEP måske vise sig at være en løftestang for en sådan teknik-bank- oprettelse, hvem ved?

Kig i kassen

En skærm er vel ikke just fremmed for en almindelig dansker, der hjemme i sin stue kan vælge mellem efterhånden temmelig mange programmer (for ikke at tale om leje-video-muligheden) og forsyne den sorte skærm med billeder og lyd, alt efter humøret.

Og så er der jo ikke mindst den personlige computer, man må sige er blevet hverdagskost, men som måske kræver lidt mere ulejlighed end fjernbetjeningen, - i hvert fald et større antal bevægelser. Men i det føromtalte tidsrum kan man nu vælge helt at Cerne sig fra sofaerv Tijemmeskærmen og trave hen og smug-kigge lidt på verdenen udenfor og ifølge PEEP.

Man starter vandringen på Charlottenborg i trapperummet. Det skal straks bemærkes at musikken - som man allerede møder her i form af computergene-reret lyd - IKKE fungerer som underlægningsmusik eller super-markeds-lydtæppe. Den er en ligeværdig udstillingspartner med det visuelle (billed-figurer, storskærme m.m). På den videre tur gennem 7 rum adskilt af tunge forhæng finder man bl.a. en trio (cello, fløjte og klarinet) + dirigent, en slagtøjsduo, der følger dirigenten via skærmmonitor og endelig - som rosinen i pølseenden - CUBE'n. Sidstnævnte lyder unægtelig som et nyt voksenlegetøj i stil med Rubiks terning, hvilket det måske i virkeligheden også kan siges at være (?). I hvert fald er det en kasse på 2x2x2 meter indvendigt, hvis vægge og gulv består af skærme (for gulvets vedkommende dækket med plexiglas) og med spejl i loftet. Her samles de forskellige musikalske dele til ét og man præsenteres for en vekslende strøm af billeder, og er således deltager i en audio-visuel totaloplevelse, der slår selv TV set med 3-D-briller.

I Huset udstilles 3 såkaldte video-hatte, HATS. Her er ikke plads til at få hele kroppen med, man nøjes med at sørge for den øverste del. Hovedet stikkes simpelthen op i en ophængt liat, der indvendig består af 2-4 skærme, hvoraf det kun er muligt at se en af gangen.

I øvrigt producerer Danmarks Radios TV1 en udsendelse, der samsendes med radioens P2, hvor man på højst utraditionel vis prøver at give en fornemmelse af, hvordan udstillingen (kan) opleves. F.eks. sendes forskellige lydspor i hhv. radio og TV. Denne audiovisuelle installation bliver sendt d. 1. marts.

Så langt så godt. Hvordan er livet så set og hørt via PEEP? Mest interessant er grænseområder mellem komposition/de-komposition, styring/tilfældigheder og del/helhed, mener bagmændene Llambias og Rosing-Schow. Så man kan ikke vide sig sikker, når man kigger indenfor i DTierrers kosmos-kaos-univers i marts.

En computer klarer det uforudsigelige. Den er af menneskehånd fodret med valgmuligheder og sandsynligheder, og styrer dele af elektronmusikken og skærmbilleder med en vis synkronisering. Mht. tlive-instru-mental-musikken' vælger dirigenten ligeledes mellem forskellige muligheder/partitur-sider afhængig af forløbet i CUBE'n, som han kan følge på en monitor. Slag-tøjsduoen, placeret i et rum for sig selv, kan som sagt følge dirigenten via deres skærm, og sådan kan det hele gå op i en højere enhed. Og som med livet, kan det vise sig, at helheden er/bliver større end summen af delene.

Man har altså forsøgt at skabe en mini-verden med hårfin balance mellem den nødvendige sammenhæng og overordnede struktur og det ligeså nødvendige element af foranderlighed, overraskelse - det ukendte; en cyklus på 20 minutter, hvilket i øvrigt er den tid, det formodes, turen fra forhal til centrum vil tage. Resten er op til tilfældighedernes spil og publikum. Der er ikke nogen 'oplevelses-opskrift', til gengæld er der sørget for alle ingredienserne. Velbekomme!

præsenterer:

PEEP

videoinstallation • live electronics Charlottenborgs Udstillingsbygning og Video Galleriet, Huset

Live performance på Charlottenborg 28. februar -15. marts

Programtidspunkter:

28.2: kl. 17-18.45 (uropførelse), • 29.2: kl. 16-19.30, • 1.3: kl. 13-16.30, - 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 8.3,10.3,11.3: kl. 16.30-20, • 12.3: kl. 16.30-19.30, • 13.3, 14.3,15.3: kl. 16.30-20.

l udstillingsperioden dagligt åben 13-20,30 Når der ikke er live koncert-opførelser fungerer installationen som video/computer-musik-udstilling

Installation i Husets Videogalleri 28. februar -15. marts Programtidspunkter:

28.2: fernisering kl. 15 • Installationen er åben dagligt fra 13-20, weekend 13-18

Charlottenborgs Udstillingsbygning: Nyhavn 2, 1051 Kbh. K. • Husets Video Galleri: Rådhusstræde 13,1466 Kbh. K. Entre: 30 kr. (gælder for begge udstillingssteder) DUT-medlemmer gratis adgang

6 KAMMERKONCERTER

Charlottenborgs Udstillingsbygning og Huset, Salon K.

Tirsdag d. 3. marts

Kl. 20: Kammerkoncert i Huset, Salon K. Guitar-duo: Per Dybro Sørensen og Karl Petersen Værker af: Borup-Jørgensen, Ruders, Maxwell-Davies, Riishøjgaard

Onsdag d. 4. marts

Kl. 20: Kammerkoncert i Huset, Salon K. Klaver-recital med Anne Marie Fjord Abildskov Værker af: Nørgård, Carsten Dahl, Abrahamsen

Fredag d. 6. marts

Kl. 20: Kammerkoncert i Huset, Salon K.

Accordéon og live-electronics

Værker af: Hans Peter Stubbe Teglbjærg, Henrik Helstinius,

Svend Aaquist Johansen

Lørdag d. 7. marts

Kl. 14: Koncert i Charlottenborgs Udstillingsbygning.

Vokalgruppen Års Nova. Dirigent: Bo Holten

Værker af: Jacobsson, Rasmussen, Gudmundsen-Holmgreen

Søndag d. 8. marts

Kl. 14: Koncert i Charlottenborgs Udstillingsbygning. Vokalgruppen Års Nova og PEEP-musik-ensemblet. Dirigent: Bo Holten

Værker af: Christina Wagner Smitt, Bo Lundby Jæger, Kim Kristensen

Tirsdag d. 10. marts

Kl. 20: Tåle-koncert i Huset

Elever fra Forfatterskole i samarbejde med Poul Borum, Bo

Holten og 4 sangere.

Det Unge Tonekuntnerselskab, Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K.

Tlf. 33910109 Giro 5 00 34 74. Medlemsskab af DUT: Forårsæson 1992:

100 kr. Pensionister og studerende: 75 kr.