Dansk Musiktidsskrift - Register 66. årgang 1991/92

Af
| DMT Årgang 67 (1992-1993) nr. 01 - side 19-19

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

REGISTER 66. årgang 1991/92

Dansk Musiktidsskrift

c/o Musikvidenskabeligt Institut

Klerkegade 2

1308 København K

Tlf.+4533150726

Telefax +45 33 91 81 39

Udgiver:

Foreningen Dansk Musiktidsskrift: Det Unge Tonekunstnerselskab

Fyns Unge Tonekunstnere

Nordjyllands Unge Tonekunstnere

Aarhus Unge Tonekunstnere

Dansk Musiktidsskrifts bestyrelse:

Per Erik Veng (formand) Per Erland Rasmussen

Svend Nielsen Knud Riishøjgaard

Ansvarhavende redaktør:

Anders Beyer

Redaktion:

Bertel Krarup

Michael Nyvang

Søren Møller Sørensen

Annoncer og layout:

Anders Beyer

Tryk:

Werks Offset

Sjællandsgade 6-8

8000 Århus C

DMT REGISTER

66. ÅRGANG 1991/92 ved Niels Krabbe

Nr. 1s. 1-36

Nr. 2s. 37 - 72

Nr. 3 s. 73-108

Nr. 4 s. 109 -144 Tema: Ny amerikansk musik

Nr. 5 s. 145-180

Nr. 6 s. 181 - 216 Tema: Kulturpolitik i 90erne

Nr. 7 s. 217-252

Nr.8 s. 253-288

LEDERE

Beyer, Anders: Klangens udforskning (om Spektralmusik)........................................................................... 2

Beyer, Anders: Op og slå på tromme (om den ny musiks vilkår).................................................................. 37

Beyer, Anders: Import & eksport (om dansk musik i udlandet og udenlandsk musik i Danmark)................. 73

Beyer, Anders: Fremskridt eller reaktion (indledning til temanummer om ny amerikansk musik)................. 109

Beyer, Anders: Intermediær kunst (om kunst, der kombinerer flere medier)................................................ 145

Beyer, Anders: Konserveringskultur (Indledning til temanummer om 90'ernes kulturpolitik)........................ 181

Beyer, Anders: Kunstværket, der blev væk (om DUT's Peep- projekt)......................................................... 217

Beyer, Anders: Musik til tiden (om tidsdimensionen i musikken).................................................................. 253

DANSKE KOMPONISTER OG DERES VÆRKER

Beyer, Anders: Skygge eller skikkelse. Billederne bagved. Interview med komponisten Bent Sørensen .... 146

Frej, Maria, Peep - DUT præsenterer ambitiøst multi-media- projekt........................................................... 154

Holten, Kasper: En moderne Don Juan (om Erik Højsgårds opera Don Juan kommt aus dem Krieg)......... 278

Jensen, Jørgen l.: Skjulte dagsordener. Nye udfordringer - og naboer - i Per Nørgårds musik................... 254

Kullberg, Erling: Mellem dur og mol: INTERFERENS (om værker af Per Nørgård)..................................... 266

Rasmussen, Per Erland: Karsten Fundal - ung dansk komponist................................................................ 229

Rasmussen, Per Erland: Højt at flyve, vidt at skue. Forsøg på et signalement af Mogens Winkel Holm..... 38

Sørensen, Søren Møller: Ekspressionisme som stil (om Erik Højsgårds Don Juan vender hjem fra krigen) 284

UDENLANDSKE KOMPONISTER OG DERES VÆRKER

Beyer, Anders: At give sine tanker musikalsk form (interview med Jukka Tiensuu)..................................... 10

Beyer, Anders: Musik skal give lys. Et møde med den sovjetiske komponist Edison Denisov..................... 74

Brincker, Jens: Sjælens koloraturer (om Gefors' opera Parken ).................................................................. 285

Gefors, Hans: Tiden og operaen (om Gefors' opera Parken)....................................................................... 282

Holten, Kasper: Bergman, Börtz og Bacchanterne....................................................................................... 140

Krarup, Bertel: Med udtrykket i højsædet - portræt af George Rochberg..................................................... 46

Michelsen, Morten: Louis Andriessens dramatiske tal.................................................................................. 162

Michelsen, Morten: Tiden og den klingende verden

- et interview med den amerikanske komponist George Crumb......................................................... 236

Mortensen, Trine B.: Er det meningen, jeg skal synes om det her?

(om et møde med den engelske komponist Dennis Smalley)............................................................. 94

MUSIKERE

Andersen, Jan: De er skøre med ny musik. Ny sinfonietta til dansk musikliv............................................... 80

Beyer, Anders: Rejsende i ny musik. Cellisten Francis Marie Uitti om sig selv og nogle af de andre.......... 126

Beyer, Anders: Wölfli on the Beach. Aarhus symfoniorkester i Alicante....................................................... 99

Gronemeyer, Gisela: Alvor og indlevelse (om cellisten Charlotte Moorman)................................................ 218

Hendze, Jesper: Rablende tonalitet og dodekafonisk Götterdämmerung (om pianisten Yvar Mikhashoff).. 116

Lambertsen, Morten: Et åndehul i Århus - portræt af Århus Sinfonietta....................................................... 15

Marmorstein Dan A.: Shhh/Peaceful. Miles Davis - as cool as they come................................................... 97

MUSIK OG MUSIKKULTUR l ENKELTE OMRÅDER EL. PERIODER

Andersen, Jan: Nu eller aldrig for MIC og nybagt leder................................................................................ 197

Anderson, Julian: Spektralmusik................................................................................................................... 3

Beyer, Anders: Den lige vej til sagen - interview med Lars Grunth............................................................... 84

Beyer, Anders: Statskulturens tornerosesøvn............................................................................................... 195

Borum, Poul: Og hvad skal vi så med det (om den ny musiks stilling).......................................................... 93

Christensen, Erik: Klangens dimensioner..................................................................................................... 56

Frounberg, Ivar: Kaos og spektralerne.......................................................................................................... 89

Frounberg, Ivar: Hvor blev computermusikken af, da computeren blev voksen?......................................... 274

Gann, Kyle. Pulitzer fuskere - om amatørerne og de professionelle............................................................. 131

Harrison, Carl: Musikalsk darwinisme

- samtale med Poul Ruders om vilkårene for den ny musik i Amerika................................................ 120

Hatting, Carsten E.: Mozart-året - et tilbageblik............................................................................................ 170

Krarup, Bertel: Samtidsmusikken: dødsyg tvangsbolle eller kunstnerisk livsnerve.

Om udøverne og den ny musik........................................................................................................... 134

Krarup, Bertel: Samtidsmusikken amputeret.... bemærkninger til [...] "Fremtidens Musikuddannelser"...... 192

Langsted, Jørgen: Danmarks Kulturpolitik og -støtte i dag. Roller og dilemmaer......................................... 182

Levinsen, Jacob: Ud af osteklokken (om den ny musiks stilling).................................................................. 53

Nyvang, Michael: The Sound of Music (om spektralmusikken).................................................................... 87

Pedersen, Niels Ulrik: Har vi billeder nok - eller hva'???.............................................................................. 157

Pedersen, Peder Kaj: Musikken og Fællesskabets krav

- en brik i dansk musikkritiks historie (om Sven Møller Kristensen).................................................... 63

Rasmussen, Karl Aage: Øgledage. En replik om fremtidens kulturpolitik..................................................... 190

Schwartz, Elliot, Amerikansk musik i dag...................................................................................................... 110

RAPPORTER

Beyer, Anders: Museum for ny musik. Verdensmusikdagene i Zürich 1991................................................. 100

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Fri improvisation i Bremen.................................................................................... 205

Grevsen, Sussie: Sounds like Business. Messe Frankfurt 1992................................................................... 177

Gunge, Bo: Fornyelser i AUT........................................................................................................................ 204

Krabbe, Niels: Den ny musik til debat på Musikvidenskabeligt Institut i København.................................... 132

Mathiasen, Hans: Frugtbar forvirring på slottet. Lerchenborg Workshop 1.-4.august 1991.......................... 31

Mathiasen, Hans: Den ny musik på sommerferie. Ebeltoft- festivalen 8.-11 august 1991............................ 66

Mortensen, Trine B.: På musikalsk oplevelsesrejse - ny musik i efteråret 1991 ........................................... 60

Nielsen, Steen K.: Gang i ghettoen. Numus Festivalen 1992....................................................................... 287

Sørensen, Søren Møller: Ung Nordisk Musik i København.......................................................................... 137

Wern, Vibeke: Rundt i landet efter ny musik................................................................................................. 200

Wern, Vibeke: Lerchenborg Musikdage og Ebeltoft Festival........................................................................ 242

Wivel, Jacob: Professionelle græsrødder- rapport fra Numus Festival 1991............................................... 30

DEBAT

Bentzon, Jørgen: Den danske fællessangs situation.................................................................................... 71

Nyvang, Michael: 12 milliarder fluer kan ikke tage fejl.................................................................................. 28

Om Karl Aage Rasmussens bog, Toneangivende Danskere

(indlæg af Svend Erik Tarp, Karl Aage Rasmussen samt Anders Beyer).......................................... 35

BOGANMELDELSER

Beyer, Anders: Musik & Forskning 16........................................................................................................... 68

Beyer, Anders: Sven Erik Werner, Efterslag - musikpolitiske randbemærkninger........................................ 69

Beyer, Anders: Bo Wallner, Wilhelm Stenhammar och hans tid................................................................... 175

Christensen, Erik: Jon-Roar Bjørkvold, Der musiske menneske................................................................... 252

Christensen, Erik: Pierre Boulez. John Cage. Correspondence and documents.......................................... 128

Dürrfeld, Peter: Carsten E.Hatting, Mozart og Danmark.............................................................................. 173

Fjeldsøe, Michael: Jørgen Lekfeldt, Sølle og Stockhausen - musikkens teologi og teologiens musik.......... 209

Hatting, Carsten E.: Erik A. Nielsen og Jørgen l. Jensen, Tryllefløjten - tekst og musik............................... 106

Jensen, Niels Martin: Dan Fog, Fortegnelse over J.P.E.Hartmanns trykte kompositioner........................... 214

Maegaard, Jan: O.Kolleritsch (udg.), Die Musik Luigi Nonos........................................................................ 69

Mathiasen, Hans: Hermann Conen,

Formel-Komposition. Zu Karlheinz Stockhausens Musik der siebziger Jahre.................................... 210

Schousboe, Torben: Bendt Viinholt Nielsen, Rued Langgaards kompositioner............................................ 174

Sørensen, Søren Møller: Cæcilia. Årbog 1991............................................................................................. 212

Wallner, Bo: Jørgen I.Jensen, Carl Nielsen. Danskeren............................................................................... 142

Werner, Sven Erik: Fremtidens musikuddannelser. En rapport.................................................................... 176

PLADEANMELDELSER

Beyer, Anders: Tre orgelværker af Per Nørgård (Partita Concertante, Canon og Trepartita)...................... 29

Beyer, Anders: Stockhausen udgiver Stockhausen...................................................................................... 208

Beyer, Anders: Pladerundgang med omveje - nyt og gammelt på compact disc.......................................... 246

Borum, Poul: Den mindre komma kendte Nielsen (diverse Carl Nielsen plader).......................................... 20

Brincker, Jens: Dansk Musik Export (fire CD'er fra Kultur Export Initiativet 1992)........................................ 207

Holten, Kasper: Sang og klaver (sange af Schubert, Brahms, Nielsen, Nørgård,

Heise og Lutoslawski med Hanne Stavad og Peter Westenholz)....................................................... 206

Holten Kasper: Houdini den Store................................................................................................................. 206

Krarup, Bertel: Jörgen Jersilds klavermusik i ny CD- indspilning (værker for klaver).................................... 29

Rasmussen, Karl Aage: Uitti som Cage - og omvendt (Celloværker af John Gage)..................................... 125

Rasmussen, Per Erland: Ny Ruders CD (Poul Ruders, Violinkoncert, klarinetkoncert & cellokoncert)........ 107

REDAKTIONELT

Koncertkalender, s.36,107 • Tidsskriftsoversigt (v. Niels Krabbe) s. 33, 72,108, 179, 216

PERSONREGISTER

(Forfattere med normalskrift - omhandlede eller interview'ede personer med fed skrift; kun mere indgående omtale er registreret!)

Andersen, Jan.................................. 80,197

Anderson, Julian.............................. 3

Andriessen, Louis.......................... 138-139,162-

169

Bentzon, Jørgen............................... 71

Berg, Gunnar.................................. 249-250

Bergman, Ingmar............................ 140-141

Bergstrøm-Nielsen, Carl................... 205

Beyer, Anders..................................2, 10, 29, 35, 37

68,69,73,74,84,99,100,109,126,145,146,175,

181,195,208,217,246,253

Borum, Poul..................................... 20, 93

Boulez, Pierre................................. 128-138

Brincker, Niels................................ 68

Brincker, Jens.................................. 207, 285

Börtz, Daniel................................... 140-141

Cage, John...................................... 105, 125, 128-

130,223-224

Carter, Elliot.................................... 121

Christensen, Erik.............................. 56,128

Crumb, George............................... 236-240

Davis, Miles..................................... 97-98

Denisov, Edison............................. 74-78, 242-244

Dürrfeld, Peter,................................. 173

Feldman, Morton............................ 121,131

Fjeldsøe, Michael............................. 209

Frej, Maria........................................ 154

Frounberg, Ivar............................... 89-92

Frounberg, Ivar................................. 89, 274

Fundal, Karsten.............................. 229-234

Gade, Niels W................................. 248

Gann, Kyle...................................... 121-123

Gann, Kyle....................................... 131

Gefors, Hans................................... 282-283, 285-

288

Gefors, Hans.................................... 282

Grevsen, Sussie............................... 177

Grisey, Gerard.................................. 5-6

Gronemeyer, Gisela......................... 218

Grunth, Lars.................................... 84-86

Gubaidulina, Sofia.......................... 105

Gunge, Bo........................................ 204

Harrison, Carl................................... 120

Hartmann, J.P.E.............................. 214

Hatting, Carsten E............................ 106,170

Hendze, Jesper................................ 119

Holm, Mogens Winkel.................... 38-44,104

Holten, Kasper................................. 140, 206, 278

Højsgård, Erik................................. 278-281, 284

Jensen, Jørgen l.............................. 254

Jensen, Niels Martin......................... 214

Jersild, Jörgen................................ 29

Krabbe, Niels....................................33, 72,108,132,

179,216

Krarup, Bertel................................... 29, 46, 134,192

Kristensen, Sven Møller................ 63-65

Kullberg, Erling................................. 266

Lambertsen, Morten......................... 15

Langgaard, Rued............................ 174-175

Langsted, Jørgen............................. 182

Levinsen, Jacob............................... 53

Ligeti, György................................. 57

Llambias, Pablo.............................. 154-165

Lorentzen, Bent.............................. 244-245

Madsen, Flemming......................... 197-199

Maegaard, Jan................................. 69

Marmorstein, Dan............................. 97

Mathiasen, Hans.............................. 31, 66, 103, 210

Messlaen, Olivier............................ 3-4

Michelsen, Morten............................ 162, 236

Mikhashoff, Yvar............................ 116-118

Moorman, Charlotte....................... 218-228

Mortensen, Trine B........................... 60, 94

Mozart, W.A..................................... 106, 170-173,

246-247

Murail, Tristan................................. 5-6

Nielsen, Steen K.............................. 287

Nielsen, Carl................................... 20-27, 142-144

Nono, Luigi..................................... 30, 69-70

Nyvang, Michael,............................ 87-88

Nyvang, Michael............................... 28, 87

Nørgård, Per................................... 5, 29, 249, 254-

264, 266-273

Ono, Yoko....................................... 219

Pajk, Nam June............................... 158-160, 221

Pape, Andy...................................... 206

Pedersen, Peder Kaj........................ 63

Pedersen, Niels Ulrik........................ 157

Rasmussen, Per Erland................... 38, 107,190,

229

Rasmussen, Karl Aage.................. 104

Rasmussen, Karl Aage.................... 35,125

Rochberg, George.......................... 46-52,105

Rosing-Schow, Niels...................... 154-156

Ruders, Poul................................... 107

Ruders, Poul.................................... 120

Scelsi, Giacinto.............................. 4, 30

Schnittke, Alfred............................. 104

Schousboe, Torben.......................... 174

Schwartz, Elliot................................. 110

Smalley, Dennis.............................. 94-96

Stenhammar, Wilhelm.................... 175

Stockhausen, Karlheinz................. 208, 209, 210

Stravinsky, Igor.............................. 250

Sørensen, Søren Møller................... 137, 212, 284

Sørensen, Bent............................... 146-153

Tarp, Svend Erik.............................. 35

Tiensuu, Jukka............................... 10-14

Tremblay, Gilles............................. 7

Uitti, Francis Marie......................... 125,126-127

Wallner, Bo....................................... 142

Webern, Anton von........................ 251

Wern, Vibeke.................................... 200, 242

Werner, Svend Erik.......................... 176

Werner, Sven Erik.......................... 69, 249

Wivel, Jacob..................................... 30