World Music Days, Stockholm

Af
| DMT Årgang 67 (1992-1993) nr. 05 - side 175-175

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Idealistic Festival
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

1.-8. oktober 1994

Indkaldelse af værker til den nationale sektion for ISCM, Det Unge Tonekunstnerselskab

Kategorier:

A. Symfoniske værker med eller uden solister, orgel eller kor.

B. Sinfonietta eller strygeorkester med eller uden solister.

C. Symfonisk blæserorkester.

D. Kammermusik for ensemble og solister.

E. Kor- eller vokalensemble a cappella.

F. Orgel med eller uden begrænset instrumental-ensemble.

G. Elektroakustiske- og live-elektroniske værker, alene eller kombineret med kategorierne A-F. Til bedømmelsen skal medsendes en digital kasette, eller et to-spors, 38 eller 19 cm/sek. bånd med angivelse af begyndelse og slutning. Det er vigtigt, at en angivelse af det nødvendige elektroniske udstyr, inklusive computersystem, er vedlagt.

H. Multimedia-værker, performance og indendørs installationer. Værker med video eller anden visuel dokumentation vedlagt, vil få førsteprioritet.

Den nationale jury kan yderligere foreslå værker af følgende kategorier: 1. Instrumental-teater • 2. Ny musik med udgangspunkt i folkemusik

Dokumentation af værkerne i form af bånd eller video-optagelse skal være vedlagt.

1. Den nationale jury må indsende op til seks værker. Kun et værk pr. komponist og højst to orkesterværker.

2. Komponister må indsende individuelt til ISCM's internationale jury: World Music Days Stockholm 1994, ISCM Swedish section, c/o Svenska Rikskonserter, Boks 1225, S - III 82 Stockholm, Sweden

Dog kun et værk pr. komponist. Deadline 1. april 1993.

3. Indsendelser fra forlag skal medsendes en tilladelse fra komponisten.

4. Hverken ISCM-festivalen eller DUT kan afholde udgifter i forbindelse med nodemateriale. Til alle indsendelser vedlægges: den nøjagtige varighed af værket; komponistforlag; et kort CV og adresse på komponisten samt en indspilning af værket på kasettebånd eller CD.

Værkerne skal være DUT i hænde senest den 1. marts 1993. DUT, Klerkegade 2, 1308 København K. Dersom indsenderen ønsker sit materiale tilbage, skal han/hun vedlægge frankeret svarkuvert. De fleste værker vil blive optaget af svensk radio og stå til rådighed for udenlandske radiostationer. Den danske jury vil blive offentliggjort senere. Den internationale jury er: Magnus Andersson, Sverige, Franco Donatoni, Italien, Helmut Lachenmann, Tyskland, Kaija Saariaho, Finland, Michael Finnissy (formand), England.

Med venlig hilsen

DUT

Årgang 67/1992-1993, nr. 05