Anmeldelser

Af
| DMT Årgang 67 (1992-1993) nr. 07 - side 248-248

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Ny musikhistorie

Elliot Schwartz and Daniel Godfrey: Music since 1945, Issues, Materials and Literature. 537 sider, Schirmer Books, 1993.

Af Poul Rosenbaum

Elliot Schwartz og Daniel Godfrey har skrevet en ny bog om et gammelt emne, "Musikken efter 1945".

Til trods for at emnet er genstand for omtale og analyse i et utal af bøger og artikler, er det ikke for meget sagt, at det for ikke-fagfolk er noget nær lukket land'. Selv personer, der er almindeligt velorienterede om kultur og samfund, bliver ofte underligt famlende og distancerede, når det drejer sig om ny musik.

Dette forhold kan denne bog være med til at rette op på. Jeg siger udtrykkeligt Være med til', fordi bogen naturligvis både har positive og negative sider.

På positivsiden skal det siges, at "Music since 1945" faktisk giver læseren utroligt meget lyst til at høre ny musik og lytte til værkerne på en ny og anderledes forberedt måde.

En meget stor mængde værker omtales, hovedtendenser og udviklingslinjer analyseres, og et stort antal komponister introduceres. Alt dette formidles i et direkte og levende sprog med en kreativ kærlighed til stoffet, som bevirker, at læseren fanges ind på en meget smittende måde.

Schwartz og Godfrey er ikke tilhængere af lange knudrede, filosofiske udredninger om musikkens baggrund, hverken set ud fra fænomenologiske, sociologiske, semiologiske eller andre fortrinsvis kontinentaleuropæiske opfattelsers synsvinkel.

De benytter først og fremmest de mere æstetiske og beskrivende an-skuelsesmetoder og sætter til en vis grad iagttagelserne ind i en sammenlignende kulturhistorisk reference.

Forfatterne mener, det er nødvendigt at benytte nogle anderledes analyseparametre, når man skal beskrive og forstå musikken efter 1945. De opstiller ni begreber som deres analyseredskaber:

1. Pitch logic, organisation af melodik og harmonik

2. Time, organisation af tid og rytmik

3. Sound color, organisation af lydkvaliteter

4. Texture, musikalsk stoflighed

5. Process, kompositorisk proces eller strukturprincipper

6. Performance ritual, musikalsk performance

7. Parody (Historicism), værkets referencer - metamusik

8. Technology, teknologiske præmisser

9. Notation, udformning af notationsteknikker

De syv første begreber tager udgangspunkt i forskellige aspekter af musikalsk erfaring med stoffet, mens de to sidste begreber mere ses som kompositoriske redskaber.

Forfatterne giver en masse eksempler på anvendelsen af ovennævnte parametre, og det er faktisk spændende at gå til kendte værker med et nyt sæt analyseredskaber, især når beskrivelsen faktisk giver god mening og sammenhæng.

Et af bogens store fortrin er, at der igennem de forskellige afsnit opsummeres værklister, som kommer rundt i de vigtigste udviklingslinjer i musikken efter 1945.

Det er med andre ord en fascinerende og begejstret guide til vor tid(s musik), en ikke ringe bedrift i betragtning af, at den historiske filtrering af stoffet først er ved at gøre sin virkning.

Man kan undre sig over, at bogen ikke kommer ind på jazz, rock eller andre former for rytmisk musik, navnlig de mange eksempler på grænseoverskridende tendenser i ny musik. I den henseende fokuserer bogen udelukkende på ny kompositionsmusik, Der er masser af udmærket information, udsyn og sammenhæng i indholdet, men når man tænker på, at bogen handler om musik efter 1945, forekommer det alligevel som en mangel, at en væsentlig del af nutidig musikkultur helt er forsvundet.

Der er ingen tvivl om, at "Music since 1945" af Schwartz og Godfrey vil have en central placering i enhver studiesammenhæng, hvor ny kompositionsmusik er på studieplanen. Som sådan er bogen fantastisk velegnet, ja, måske en af de bedste grundbøger om emnet.

Elliot Schwartz gæsteforelæser på Musikvidenskabeligt Institut i København den 24. maj 1993, kl. 15.15. Samme dag kl. 19.30 er der koncert samme sted, hvor musik af Elliot Schwartz og Schönberg står på programmet.