Festivaler for ny musik

Af
| DMT Årgang 67 (1992-1993) nr. 07 - side 237-239

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Den ny musik har i år, med aflysningen af både NUMUS festival og Lerchenborg Musikdage, mistet to af sine væsentligste institutioner. Lerchenborg Musikdage vender tilbage i 1994 - forhåbentlig vil det også lykkes at genetablere NUMUS festivalen. Det betyder dog ikke, at festivalfolket kommer til at sygne helt hen i år, for ud over den fjerde Ebeltoft Festival, ser hele to nye musikarrangementer dagens lys til sommer. Det drejer sig om NY MUSIK I SUSÅ, samt MUSIANA, der som navnet antyder får til huse på Louisiana i Humlebæk.

Musiana

På Louisiana sættes der fra den 20.-29. august fokus på elektron-og computermusik ved en række koncerter med både danske og udenlandske navne på programmet. Og sikkert er det, at også det internationale elektronmusikstudie IRCAM vil komme til at sætte sit præg på festivalens begivenheder, der realiseres gennem et samarbejde mellem DUT, DR og DIEM i Århus. Bl.a. har den amerikanske komponist Gort Lippe, der i mange år har arbejdet som vejleder for unge komponister på IRCAM, sagt ja til at afholde et seminar i forbindelse med festivalen, særligt møntet på komponister med en vis erfaring inden for området elektronmusik. De få heldige vil gennem demonstrationer blive introduceret til de dele af det avancerede com-puterhard- og software, som Cort Lippe agter at bringe med sig til landet fra studiet i Paris. Og når der sidst på ugen afholdes en koncert med musik fra IRCAM, vil anvendelsen af netop dette udstyr være en nødvendig forudsætning for, at koncerten overhovedet kan gennemføres.

Gennem værker af Cort Lippe, Zack Settel og franskmanden Phillip Manoury, vil man ved denne koncert, der iøvrigt udføres af danske musikere, få indsigt i, hvad det er, der optager komponisterne fra IRCAM. Et af nøgleordene synes at være 'interaktion', som man vil kunne opleve det i Manourys værk for fløjte og computer.

Samspillet mellem akustiske instrumenter og elektronik vil under festivalen blive belyst fra mange sider, men kun guderne kan vide, hvad det udvikler sig til, når Smith Quartet to dage i træk går på scenen i Louisianas store sal med masser af musik for strygekvartet og elektronik.

Smith Quartet er navnet på en ny fremadstormende strygekvartet fra London, der i stil og navnligt i repertoire lægger sig tæt op ad Kronoskvartetten. Særligt for Smith Quartet er, at de indtil videre har arbejdet så meget med elektronik og computere, at man ligefrem kan tale om en specialisering inden for genren. Der er værker af både danske og udenlandske komponister på kvartettens to programmer.

Smith Quartet bliver ikke de eneste opsigtsvækkende englændere i Humlebæk, for også den engelske sopran Frances Lynch, der bl.a. kunne opleves på den norske Ultima festival i efteråret, er inviteret til at optræde på Louisiana. Frances Lynch har, foruden værker af Judith Weir, Cathy Berba-rian, og Elisabeth Sikora, også to værker af argentineren Alejandro Vinao på programmet: "Borges y el espejo" og "Chant d'ailleurs". Og Frances Lynch må siges at have et særligt forhold til netop "Chant d'ailleurs", hvori det er hendes egen stemme, der udgør den oprindelige lydkilde for alle de computertransformationer, som Vinao i dette stykke arbejder med.

For de sanginteresserede vil der i starten af ugen være mulighed for at deltage i et eftermiddags-seminar/workshop, der vil give et indblik i den særlige vokalteknik, hun behersker, og sorn bl.a. ligger til grund for hendes umådeligt velkontrollerede klangtransformationer.

Ud over festivalens omfattende program af livekoncerter, vil der, ud over bl.a. Lars Graugaards "lydhandske"-installation, også være mulighed for at lytte til rent elektronisk musik; hver formiddag afspilles der båndmusikkoncerter i udstillingssalen af bl.a. Gunner Møller Pedersen og Per Nørgård. For en gangs skyld har man her chancen for at gå på 'musikmuseum', og mulighed for at opleve musikken i rolige omgivelser ikke bare een, men flere gange.

Som optakt til festivalen planlægger man animation (pædagogisk formidlingsprojekt) af en række af de danske koncerter rundt omkring på skoler, gymnasier og arbejdspladser, og der bliver nok at tage fat på.

Med festivalen for ny musik på Louisiana tegner Nordsjælland sig ind som sikker destination på sommerens festivalrute.

Ny musik i Suså

Med masser af ny musik, ensemblespil og uropførelser på programmet vil man i Suså byde velkommen til en ny dansk sommerfestival, der for første gang løber af stablen den 21.-22. august. Festivalens ialt fire koncerter vil blive afholdt på Susåskolen i Skelby mellem Næstved og Sorø.

I Suså tror man ikke på mirakler, og slet ikke i form af en pludselig overvældende interesse for ny musik. Men stemningen er alligevel blevet optimistisk, efter at man sidste år ved en lokal kirkekoncert med ny musik erfarede, at koncerten ikke bare var velbesøgt, men også at musikken fik en overraskende positiv modtagelse af de lokale koncertgængere.

Lokalbefolkningen, der jo ikke ligefrem drukner i tilbud om anderledes koncerter, synes at være meget åbne for det nye, som projektets primus motor, komponisten Hans Henrik Nordstrøm, udtrykker det (se også artikel om komponisten andetsteds i bladet, red.). Set udfra en lokal synsvinkel er det vigtigt at etablere en seriøs festival for ny musik som en pendant til egnens allerede eksisterende musikfestivaler af mere traditionelt tilsnit.

Paul Terracini og Jakob Westh spiller ved åbningskoncerten tidligt lørdag aften musik for trompet og klaver, og lægger meget symbolsk ud med at uropføre et nyt værk for trompet af Gunner Møller Pedersen. Derudover opføres Poul Ruders "Tretten Postludier" for klaver, samt et værk af Per Nørgård "Through the Looking Glass, l-3" fra 1992.

Begge de to musikere er fast knyttet til Storstrøms Kammerensemble, som man dagen efter vil kunne høre under ledelse af Svend Aaquist Johansen.

Storstrøms Kammerensemble vil ved denne lejlighed spille værker af Hans Henrik Nordstrøm, Ib Nørholm, Niels Rosing-Schow, uropføre Svend Hvidtfelt Nielsens "Flowerfall" og endnu engang sætte trompeten i fokus, når de indledningsvis opfører Svend Aaquist Johansens "Concertino" for trompet og orkester.

Værker for slagtøj af Ruders, Nørgård og Tage Nielsen opføres på festivalens første aften af den dynamiske slagtøjstrio Touché. De vil desuden spille Anders Nordentofts "Ved Havet", Niels Marthin-sens "Vulcans Forge" og dertil uropføre Hans Henrik Nordstrøms "Tympanon".

Også Kontra Kvartetten kommer til Suså, og har ligeledes en uropførelse af Nordstrøm på programmet, der endvidere består af Vagn Holmboes "Strygekvartet nr. l" fra 1949, Niels Viggo Bentzons "Strygekvartet nr. 14", samt værker af Abrahamsen og Per Nørgård.

Musikalske oplevelser skulle der efter alt at dømme blive nok af i Suså, så hvis festivalen kan leve op til også at blive en publikums-mæssig succes, har man allerede nu planer om at vende stærkt tilbage i 1994.

Ebeltoft Festival

I Ebeltoft arbejdes der energisk for på fjerde år at kunne præsentere et væld af musikalske begivenheder på byens store musikfestival; ny og gammel musik, musikdramatik, friluftskoncerter, lydinstallationer og meget mere.

Festivalen løber af stablen i dagene fra den 28. juli til den 2. august, og ligesom de foregående år vil koncerterne finde sted rundt omkring i byen og dens omegn.

Blandt dette års udsøgte lokaliteter er intet mindre end Cargo-hallen i Tirstrup Lufthavn, hvor uropførelsen af Bent Lorentzens bronzealderopera "Fakeltanz" skal foregå. Michael Leinert, som er intendant ved Staatstheater Kassel, står for instruktionen af operaen, en grum og blodig historie, der handler om kærlighed og jalousi. Handlingen er baseret på overleveringen af en dansk folkevise, men også rent musikalsk søger Bent Lorentzen i "Fakeltanz" tilbage til rødderne. Denne gang ikke de danske for det, som Bent Lorentzen med et skævt smil kalder for stenalder-agtig musik, består i denne sammenhæng af latinrytmer og klange, som han gennem rejser til Brasilien har oplevet på tæt hold. Operaen opføres på tysk, og den til lejligheden sammensatte festival-sinfonietta vil blive dirigeret af Mogens Dahl.

For festivalarrangørene i Ebeltoft synes lukningen af NUMUS i år at stille endnu større krav til arrangementernes kvalitet, hvad der kun kan komme festivalens brede publikumsskare til gode. Den uhøjtidelige stemning omkring de musikalske begivenheder er altafgørende, og en sådan skaber man netop gennem begivenheder som glasmusik på Glasmuseet, musikfilm på byens nye stolthed; den europæiske Filmhøjskole og åbning af festivalen med bl.a. Tuba -Kvartetten, der tager publikum med ud på »en munter rejse gennem musikhistorien«, men også har en uropførelse af Erik Bach på listen over musikalske indslag og taler. Det er også i den forbindelse at Bent Lorentzens levende klokkespil Carillons IV bliver opført for første gang. De eventyrlystne vil hver dag kunne opleve det lille klokkespil på torvet foran Det Gamle rådhus.

Ved en midnatskoncert er det fløjtenisten Manuela Wiesler, der med en solo-recital, vil sørge for den magiske stemning, og man vil bl.a. kunne høre hende spille "Sequenza I" af Luciano Berio og Sonate i a-mol af J.S. Bach.

Når Aarhus Symfoniorkester, under ledelse af Woldemar Nels-son, i sportshallen ved feriebyen "De syv Øer" bl.a. opfører Carl Nielsens Fløjtekoncert, er det igen med Manuela Wiesler som solist.

Det norske Borealis ensemble og sopranen Annelise Berntsen springer ud i at give en scenisk opførelse af Schønbergs "Pierrot Lunaire", men med sig har de også værker af Gustav Mahler og finnen Paavo Heininen, som igen er på programmet, når Lin Ensemble ved en senere lejlighed giver koncert.

Også Kim Sjøgren og Lars Hannibal har ny og gammel musik på repertoiret, heriblandt Eduard Lalos "Symphonie Espagnole", nyligt transskriberet for violin og guitar, og konceptet nyt-gammelt holder stik for en koncert med den dybtklingende trio, kontrabassist Frank Reinecke, basunist Niels-Ole Bo Johansen og Ulrik Spang-Hanssen ved orgelet.

I Farvergaarden kan man høre ny musik for el-guitar, hvor guitaristen Jesper Lutzhøft bl.a. vil uropføre et nyt stykke af Kenneth Knudsen. Udendørs, omkring Wayne Siegels monterede lydskulptur "Wind music", vil man festivalen igennem, via elektronisk vindmåler, fire højttalere og en computer, hele tiden kunne lytte til lyden af den elektronmusik, som vind og vejr i Ebeltoft måtte frembringe.

For de udflugtslystne vil der igen i år være arrangeret picnickoncert i Mols Bjerge. Musikken leveres af Den danske Blæser-oktet, som for nyligt fik en dansk Grammy for deres Mozart-CD, men også Frisenborg-jagtblæserne vil med horn og heste gøre deres for at bidrage til den specielle stemning i de skønne bakker.

Der vil dog uden tvivl være endnu flere blæsere samlet, når masser af messing under navnet "Orchestre français des Cuivres" under festivalen giver koncert på dækket af Fregatten Jylland. Her sættes alle sejl til, for at publikum skal få en oplevelse ud over det sædvanlige. Og så er der vel ikke andet for end at pakke rygsækken. Afsted til Ebeltoft.