Dansk Musiktidsskrift - Register 67. årgang 1992/93

Af
| DMT Årgang 68 (1993-1994) nr. 01 - side 19-19

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

REGISTER

67. årgang 1992/93

Dansk Musiktidsskrift

c/o Musikvidenskabeligt Institut

Klerkegade 2

1308 København K

Tlf. +4533150726

Telefax +45 33 91 81 39

Udgiver:

Foreningen Dansk Musiktidsskrift: Det Unge Tonekunstnerselskab

Fyns Unge Tonekunstnere

Nordjyllands Unge Tonekunstnere

Aarhus Unge Tonekunstnere

Dansk Musiktidsskrifts bestyrelse:

Per Erik Veng (formand) Per Erland Rasmussen

Jacob Schmidt Knud Riishøjgaard

Ansvarshavende redaktør:

Anders Beyer

Redaktionskomité:

Erik Christensen Bertel Krarup

Michael Nyvang Karl Aage Rasmussen Søren Møller Sørensen

Tryk:

Werks Offset Sjællandsgade 6-8

DMT REGISTER

67. ÅRGANG 1992/93 ved Niels Krabbe

Nr. 1s. 1-36 Udsyn

Nr. 2 s. 37 - 72 Indblik

Nr. 3 s. 73-108

Nr. 4 s. 109 -144 Andre former (tema: Kvindemusik)

Nr. 5 s. 145-180

Nr. 6 s. 181 -216 Ny svensk

Nr. 7 s. 217-252

Nr. 8 s. 253-288

LEDERE

Beyer, Anders: Udsyn (om DUT og Verdensmusikdagene)................................................................................... 1

Beyer, Anders: Indblik (om aktuel ny dansk musik)................................................................................................ 37

Beyer, Anders: Efter Gage...................................................................................................................................... 73

Beyer, Anders: Bâretale (om lukning af Numus-festivalen).................................................................................... 145

Beyer, Anders: Ny svensk...................................................................................................................................... 181

Beyer, Anders: Pletskud (om kompositoriske problemer)...................................................................................... 217

Beyer, Anders: Udvanding (om P2's formidling af ny musik)................................................................................. 253

DANSKE KOMPONISTER OG DERES VÆRKER

Beyer, Anders: En etableret outsider (samtale med Pelle Gudmundsen-Holmgreen)........................................... 38

Brincker, Jens: Brev til en ukendt adressat om en afdød komponist (om Poul Rovsing Olsen og hans operaer) . 84

Brødsgaard, Anders: Hvad har toner med musik at gøre (om Karl Aage Rasmussen).......................................... 264

Hvidt, Eva: Sjælens lyriske bevægelser (samtale med Svend Nielsen)................................................................. 163

Kullberg, Erling: Ny enkelhed - på ny. Komponisten Ole Buck før og nu.............................................................. 270

Levinsen, Jacob: Det' så udansk (om Anne Linnet)............................................................................................... 122

Lewkovitch, Bernhard: Omkring en støvets sanger (om sit eget Lauda alla povertá)............................................ 62

Nielsen, Svend Hvidtfelt: Windshapes - et skoleeksempel (om Rosing-Schows Windshapes)............................. 229

Nielsen, Hanne Smidt: Musikkens åndedrag (samtale med Niels la Cour)............................................................ 224

Nyvang, Michael: Wild Life (portræt af Niels Marthinsen)...................................................................................... 166

Warnaby, John: Ruders ført ajour.......................................................................................................................... 158

Wern, Vibeke: Fra bruttoton til tonekunst. Portræt af komponisten Hans-Henrik Nordstrøm................................. 240

UDENLANDSKE KOMPONISTER OG DERES VÆRKER

Bergendal, Göran: Anders Eliasson og musikkens engel...................................................................................... 188

Beyer, Anders: En ideologifri kunst. Et interview med komponisten György Ligeti................................................ 254

Beyer, Anders: Mellem tradition og fornyelse. Interview med den polske komponist Pawel Szymanski............... 97

Beyer, Anders: På sporet af en fremmed skønhed - interview med komponisten Karlheinz Stockhausen........... 2

Christensen, Erik: Fuglene synger videre (i anledning af Olivier Messiaens død)................................................. 16

Christensen, Erik: Sensualiteten og evigheden (om Messiaen og Cage).............................................................. 146

Jasinskaitè-Jankauskienè, Inga: Nogle hemmeligheder i Den magiske sanskritscirkel

(om Bronius Kutavicius' værk).................................................................................................................... 93

Kolberg, Kare: Ett Drömspel - nyt musikdramatisk storværk (om Ingvar Lidholms opera).................................... 211

Mathiasen, Hans: Lissabon - en mellemstation på vejen til Leipzig (om uropførelsen af Stockhausens

Dienstag aus Licht)..................................................................................................................................... 34

Narbutienè, Ona: Bronius Kutavicius. En præsentation af den 60-årige litauiske komponist................................. 92

Rasmussen, Karl Aage: John var her. John Cage, 1912 til 1992........................................................................... 75

Roca, Octavio: The Voyage to the Future (om Philip Glass' opera)....................................................................... 140

Ruders, Poul: Hund æder hund (om komponisterne Diana Burrell og Hugh Wood).............................................. 218

Søegaard, Frederik: Spektrale muligheder hos J.S.Bach...................................................................................... 22

Wern, Vibeke: At se verden i et sandskorn. Elena Firsova-en russer i England................................................. 134

Wern, Vibeke: Mod en ny musikalsk bevidsthed (anmeldelse af Stockhausens Dienstag aus Licht).................... 277

MUSIKERE

Beyer, Anders: Musikken er ikke kun det, der står i noderne

(interview med Anssi Karttunen om ny musik i Finland)............................................................................. 25

Kristensen, Esben Tange: At spille er en måde at elske på (om fløjtenisten Manuela Wiesler)............................ 20

Levinsen, Jacob: Vejen til alverden (om Kronos kvartetten).................................................................................. 12

Mathiasen, Hans: Wauv, kan det også lyde sådan (præsentation af Ny dansk Saxofonkvartet)........................... 50

Persson, Göran: Svenske fristelser (om diverse svenske ensembler med ny musik)............................................ 205

Rasmussen, Pia: Farverig aitmuligkvinde - et signalement af Hanne Rømer....................................................... 132

Wiedemann, Erik: Tre danske jazzkvinder. Om Irene Becker, Marilyn Mazur og Lotte Anker............................... 126

MUSIK OG MUSIKKULTUR l ENKELTE OMRÅDER EL. PERIODER

Beyer, Anders: Jeg har ren samvittighed. Et interview med Tichon Chrennikov.................................................... 151

Billing, Björn: Letsindighedens dyd eller modstandens æstetik

-tanker omkring postmodernismen og svensk musik................................................................................ 182

Bruland, Inge: Profiler (om kvindelige komponister i Danmark)............................................................................. 110

Levinsen, Jakob: Anarki der vil noget (om dansk elektron- og computermusik).................................................... 46

Llambias, Pablo: Fra arkæologens dagbog. Noter omkring PEEP......................................................................... 69

Morthenson, Jan W.: Rapport fra Limboland (om musik og samfund i Sverige).................................................... 194

Rosing-Schow, Niels: Yes, you were there all alone (om Peep på Charlottenborg).............................................. 67

Ruders, Poul: Underground-tanker om kunst (rapport fra London)........................................................................ 100

Stahl, Erik: Kommentar til interviewet med Tichon Chrennikov.............................................................................. 155

Strömberg, Mikael: Elektroakustisk musik i Sverige............................................................................................... 198

Wern, Vibeke: Ny musik ved løvfaldstid (om efterårets koncerter med ny musik) ................................................. 54

RAPPORTER

Beyer, Anders: Musikhøst 92................................................................................................................................. 170

Beyer, Anders: Mellem nødvendighed og ligegyldighed. ISCM-festivalen i Warszawa 15.-23. maj 1992............. 32

Beyer, Anders: Ny SNG-musik på Lerchenborg slot. Lerchenborg Musikdage 24.- 26. juli 1991.......................... 30

Beyer, Anders: Ultima-festival i Oslo...................................................................................................................... 102

Billing, Björn: Tilbage til samtiden. Rapport fra Stockholm New Music.................................................................. 244

Frederiksen, Lotte Rønne: Musikshow og Business. Musikmesse Frankfurt marts 1993...................................... 172

Frederiksen, Lotte Rønne: Festivaler for ny musik................................................................................................. 237

Frederiksen, Lotte Rønne: De gode viljers kræfter. Conmposers Biennale 1992.................................................. 138

Jensen, Niels Martin: De slovenske musikdage i april 1993.................................................................................. 276

Mathiasen, Hans: Er der land i sigte, kaptajn?

En kommentar i forbindelse med NEMO-festival 1992 og Ebeltoft Festivalen 1992................................... 71

Sørensen, Søren Møller: Darmstadt 1992.............................................................................................................. 29

DEBAT

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Hvad vil vi med DMT og med musikken?....................................................................... 250

Bruun, Peter: Hvornår holder det op? (om virksomheden som komponist)............................................................ 179

Malthe, Harald Andreas: Register savnes.............................................................................................................. 251

Mortensen, Jørgen: Svar på Ivar Frounbergs anmeldelse af min bog Per Nørgards Tonesøer............................ 286

Nørgård, Per: Rigtig musik: - ""falske tonesøer""?

(om Frounbergs anmeldelse af Mortensens bog om Per Nørgård) ............................................................ 287

Rehnqvist, Karin: Öppet brev til Björn Billing.......................................................................................................... 251

Werner, Sven Erik og Højris, Mikael: (Svar til Jens Brincker om Musik Export Initiativets 4 CD'er)....................... 35

BOGANMELDELSER

Beyer, Anders: Christoph von Blumröder, Die Grundlegung der Musik Karlheinz Stockhausens.......................... 282

Frounberg, Ivar: Jørgen Mortensen, Per Nørgårds Tonesøer................................................................................ 249

Frounberg, Ivar: Martin Knakkergaard, IO - om musikteknologi, musik og teknologi............................................ 280

Jensen, Jørgen l.: Birgit Bjørnum og Klaus Møllerhøj, Carl Nielsen Samling........................................................ 104

Krabbe, Niels: Folkehøjskolens Melodibog, 9. udg................................................................................................ 281

Maegaard, Jan: O.Kolleritsch (udg.), Beethoven und die zweite Wienerschule..................................................... 177

Rosenbaum, Poul: Ny musikhistorie (Elliott Schwartz og Daniel Godfrey, Music since 1945)............................... 248

Sørensen, Søren Møller: Philosophia, arg. 20, 3/4................................................................................................ 105

PLADEANMELDELSER

Beyer, Anders: Karlheinz Stockhausen, Momente (1962-64/69)........................................................................... 282

Beyer, Anders: (CD'er m. musik fra SNG).............................................................................................................. 35

Beyer, Anders: Out of Africa (m. Kronos kvartetten).............................................................................................. 35

Beyer, Anders: Mere Stockhausen......................................................................................................................... 34

Beyer, Anders: Nye Plader (specielt fra selskabet Kontrapunkt)............................................................................ 142

Brincker, Jens: Alle Holmboes symfonier på CD.................................................................................................... 176

Griffith, Paul: Radiosymfoniorkestret på compact disc

(Mahler, Nielsen, Gade, Schönberg, Henze, Nørgård, Langgaard, Sibelius)............................................. 107

Krarup, Bertel: Dansk - med perspektiv og bredde (musik af Bentzon, Kayser, Nørholm og Christensen).......... 71

Mathiasen, Hans: Nye Plader (Rosing-Schow, Pape, Rovsing Olsen, Erik Bach, Mogens Christensen,

Bentzon, Bjerno, Riishøjgård, Victoria samt Josquin)................................................................................. 174

Rapoport, Paul: Rued Langgaards symfonier på CD............................................................................................. 247

Sørensen, Søren Møller: Per Nørgård blandt andet (Nørgård, Holmboe, Schulz, Ruders)................................... 283

Sørensen, Søren Møller: Broderfolket spiller ud (Sandström, Eliasson, Strindberg, Hambraeus, o.m.a.)............. 214

REDAKTIONELT

Tidsskriftsoversigt (v. Hans Mathiasen) s. 36, 108, 144, 180, 252, 288

PERSONREGISTER

(Forfattere med normalskrift - omhandlede eller interview'ede personer med fed skrift; kun mere indgående omtale er registreret).

Adorno, Th.W...................... 22

Alsted, Birgitte................... 119,

120

Anker, Lotte........................ 131

Bach, J. S............................. 22-24

Becker, Irene...................... 126-

128

Bentzon, Niels Viggo......... 71-72

Bergendal, Göran.................. 188

Bergstrøm-Nielsen, Carl....... 250

Beyer, Anders........................ l, 2,

25, 30, 32, 35, 37, 38, 73, 97,102,

109,142,145,151,170,181,217,

253, 254, 282

Billing, Björn......................... 182,

244

Bjelkeborn, Thomas.......... 204

Blomdahl, Karl-Birger...... 199

Blomqvist, Anders............. 203

Bodin, Lars-Gunner.......... 201

Brincker, Jens....................... 84,

176

Bronson, William............... 203

Bruland, Inge........................ 110

Bruun, Peter.......................... 179

Brødsgaard, Anders.............. 264

Buck, Ole............................. 270-

275

Burrell, Diana..................... 218-

220 Cage, John...........................69,75-

83,146-169

Charles, Daniel................... 146-

149

Chrennikov, Tichon.......... 151-

156

Christensen, Mogens........ 72

Christensen, Erik.................. 16

Cornelins, Margit.............. 126

Dahl, Vivian........................ 121

Denisov, Edison................. 31

Egholm, Per........................ 51-52

Elggren, Leif....................... 204

Eliasson, Anders................ 188-

192

Enghoff, Torben................. 51-52

Enström, Rolf...................... 203

Feiler, Dror......................... 204

Ferneyhough, Brian.......... 28

Firsova, Elena.................... 134-

137

Frederiksen, Grete H........ 126

Frederiksen, Lotte Rønne..... 138,

172,237

Frounberg, Ivar..................... 280,

249

Glass, Philip........................ 140-

141

Gubajdulina, Sofia ............ 244

Gudmundsen-Holmgreen,

Pelle................................ 38-44

Hambraeus, Bengt............. 199

Hanson, Sten....................... 201

Hausswolff, Michael von.. 204

Hodell, Ake.......................... 201

Holmboe, Vagn................... 176-

177

Hvidt, Eva............................. 163

Højris, Mikael........................ 35

Jacopone da Todi.............. 62-66

Jasinskaitè-Jankauskienè,

Inga.................................. 93

Jensen, Jørgen I.................... 104

Jensen, Niels Martin............ 276

Johnson, Bengt Emil......... 200

Karttunen, Anssi................ 25-28

Kayser, Leif......................... 72

Kolberg, Kåre........................ 211

Kondrup, Eva Noer........... 112,

121

Krabbe, Niels......................... 281

Krarup, Bertel....................... 71

Kristensen, Esben Tange...... 20

Kronos kvartetten.............12-14,

35

Kullberg, Erling.................... 270

Kutavicius, Bronius.......... 92-96

la Cour, Niels...................... 224-

228

Langgaard, Rued............... 247-

48 Levinsen, Jacob.....................12,46,

122

Lewkovitch, Bernhard.......... 62

Lewkovitch, Bernhard..... 62-66

Lidholm, Ingvar................. 211-

213

Ligeti György...................... 254-

263

Lindberg, Magnus ............. 102-

103, 245-46

Lindblad, Rune .................. 199

Lindgren, Pär..................... 203

Linnet, Anne....................... 122-

125

Llambias, Pablo..................... 69

Lund, Gudrun..................... 114,

120

Laaban, Ilmar..................... 201

Maegaard, Jan...................... 177

Malthe, Harald Andreas....... 251

Marthinsen, Niels.............. 166-

169 Mathiasen, Hans...................34,36,

50,71,108,144,174,180,252,288

Mazur, Marilyn................... 128-

131 Messiaen, Olivier...............16-19,

146-149

Mortensen, Jørgen................ 286

Morthenson, Jan W............... 194

Morthenson, Jan W........... 201-

202

Narbutieneè, Ona.................. 92

Nielsen, Carl....................... 104-

105

Nielsen, Svend.................... 163-

165

Nielsen, Hanne Smith.......... 224

Nielsen, Svend Hvidtfelt...... 229

Nordstrøm, Hans-Henrik. 240-

243

Nyvang, Michael................... 166

Nørgård, Per....................... 172,

249

Nørgård, Per.......................... 287

Nørholm,Ib......................... 72

Olsen, Poul Rovsing.......... 84-91

Pade, Else Marie................ 114-

116,122

Paik, Nam June.................. 69

Parmerud, Åke................... 202

Pauser, Erik........................ 204

Pereira, Diana.................... 114-

115,121

Persson, Göran...................... 205

Rapoport, Paul ...................... 247

Rasmussen, Pia..................... 132

Rasmussen, Karl Aage.......... 75

Rasmussen, Karl Aage...... 264-

269

Rehnqvist, Karin................... 251

Rihm, Wolfgang.................. 29

Roca, Octavio......................... 140

Rosenbaum, Poul.................. 248

Rosing-Schow, Niels.............. 67

Rosing-Schow, Niels.......... 171,

229-236

Rozmann, Akos................... 202

Ruders, Poul....................... 158-

161

Ruders, Poul.......................... 100,

218

Rydberg, Bo........................ 204

Rømer, Hanne..................... 132-

133

Smitt, Christina Wagner .. 112-

113,121

Stahl, Erik............................. 155

Stockhausen, Karlheinz ... 2-10,

34-35, 277-279, 282-83

Strömberg, Mikael................ 199

Szymanski, Pawel..............97-99,

171

Søegaard, Frederik............... 22

Sørensen, Søren Møller......... 29,

105, 214, 283

Saariaho, Kaija................... 26

Tankred, Kent.................... 204

Wallin, Rolf.......................... 103

Warnaby, John...................... 158

Wern, Vibeke......................... 54,

134, 277, 240

Werner, Sven Erik................ 35

Whiteread, Rachel............. 69

Wiedemann, Erik.................. 126

Wiesler, Manuela............... 20-21

Wiggen, Knut...................... 199

Wood, Hugh......................... 221-

223

Xenakis, lannis................... 244

Ørvad, Hanne..................... 113