Magister Jürgen Balzers Fond

Af
| DMT Årgang 68 (1993-1994) nr. 01 - side 29-29

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Ovennævnte fond er oprettet i 1992 som arv efter fru Ragna Balzer. Fondens formål er i første række videreførelse af magister Jürgen Balzers arbejde med fonografiske optagelser og udgivelser af høj kvalitet, jfr. bl.a. ""Edition Balzer"", der i særlig grad tilgodeså dansk musik og danske kunstnere. Fonden kan desuden yde støtte til udgivelse af videnskabelig musiklitteratur.

Til de nævnte formål vil fonden i år kunne uddele ca. 70.000 kr. Ansøgninger til fonden skal sendes til Musikhistorisk Museum, Åbenrå 30,1124 København K inden 1. oktober 1993. En besvarelse på ansøgninger vil kunne forventes medio november 1993.