Per Nørgård: Korbogen

Af
| DMT Årgang 68 (1993-1994) nr. 04 - side 140-140

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Per Nørgård. Korbogen. Redaktion: Ivan Hansen. Wilhelm Hansens forlag 1993, 212 sider.

I 1992 fyldte Per Nørgård 60, og samme år blev han desuden udnævnt til 'Årets Korkomponist' af Dansk Amatørkor Union. Disse to begivenheder var en oplagt lejlighed til at gøre status over et bestemt område af Nørgårds omfattende produktion, nemlig kompositioner for kor.

Initiativtageren til et sådant tilbageblik skulle blive Ivan Hansen, en af de personer i dansk musikliv, der har beskæftiget sig mest indgående med Nørgårds kormusik, både som dirigent, akkompagnerende percussionist og mangeårigt medlem af vokalgruppen Ars Nova. Han har valgt at benytte anledningen til at forene statusopgørelsen med ønsket om at gøre Nørgårds kormusik kendt og mere tilgængelig for en bredere kreds af skandinaviske kor.

Resultatet foreligger nu i skikkelse af et meget smukt, gennemarbejdet og fyldigt værk, Per Nørgård. Korbogen 1952-1992. Med smukke tegninger af Helle Rahbæk (inspireret af uendelighedsrækken?). Her har Ivan Hansen samlet 45 korsatser, der i omfang er mindre og i sværhedsgrad ligger niveauet under de store, mere kendte korværker, som f.eks. Wie Ein Kind, Frostsalme, Singe Die Gärten o.a. Dermed foreligger Nørgårds samlede værker for kor, på nær nogle enkelte satser, der er udeladt i samråd med komponisten.

Ivan Hansen har, som sagt, i mange år beskæftiget sig med at realisere Nørgårds musik, og har i den forbindelse forestået adskillige opførelser af korværker, også med amatør- og børnekor. Erfaringerne fra dette arbejde viser sig i den måde, ønsket om en praktisk-pædagogisk udgivelse har udmøntet sig i et velgennemtænkt koncept.

For Korbogen består af flere forskellige elementer. Alle 45 satser er udgivet i en fornem, stift indbundet bog på 212 sider. Nodebilledet er roligt, klart og logisk i sine angivelser af satsernes form. Hver sats er desuden ledsaget af forbilledlige noter om dels opførelse, dels proveniens. I noterne til opførelse af værkerne træder Ivan Hansens praktiske erfaring tydeligt frem, da der her er anvisninger på eventuelle udeladelser hhv. tilføjelser af instrumentalstemmer, ideer til dramatisering, sammenstilling af flere satser til suitelignende forløb m.m.

Noterne om satsernes oprindelse og senere revisioner giver Korbogen en stor værdi også som kilde til Nørgårds udvikling som korkomponist. For selvom samtlige satser er opdaterede og reviderede, nogle nyarrangerede og nogle genkomponerede, så giver disse noter oplysninger om de enkelte satsers ofte temmeligt snoede vej til den nuværende version. Skønt de mange revisioner i forbindelse med bogens tilblivelse tilslører muligheden for helt nøjagtigt at følge Nørgårds udvikling som korkomponist, så afspejler netop dette forhold hans dynamiske og levende forhold til sine egne værker. Udgiverens intention har jo desuden også mere været en praktisk-pædagogisk publikation end en stilhistorisk oversigt. Og revisionerne er da heller ikke mere radikale end at udviklingslinier stadig er tydelige.

Dette, i sammenhæng med noternes udtømmende oplysninger om versioner for andre besætninger, baggrundslitteratur m.m., er med til at give Korbogen et præg af autoritativ kilde. Et forhold, der forstærkes af det faktum, at bogen er blevet til i et meget nært samarbejde med Nørgård selv.

Udover denne samlede udgave (beregnet til korledere), findes alle satserne som enkeltsatser i løsark til korsangere (10 af satserne dog kun i to nyere samlinger). Ydermere har Ivan Hansen i samarbejde med Gert Sørensen indspillet alle satser (instrumentalt) på et kassettebånd, der er ligeså pædagogisk gennemtænkt som selve bogen. Her (på båndet) er en kort introduktion til udførelsen af hver sats, og der er mulighed for separation af stemmerne, da disse parvist er indspillede i hver sin kanal, og derfor kan isoleres med balancereguleringen på afspilleudstyret. Med båndet, der købes separat, tilstræbes, med udgivernes egne ord, »en nøgtern, neutral gengivelse af musikken,. uden fortolkninger - beregnet til brug for stemmeindstuderingen.«

Endelig informerer WH i forbindelse med udgivelsen om kurser i Nørgårds kormusik: "Introduktion og indstudering - for alle niveauer", igen ved Ivan Hansen. Det falder mig svært at finde noget at sætte fingeren på i denne ambitiøse og gennemtænkte udgivelse. Og netop det store forarbejde er formodentlig årsagen til forsinkelserne i udgivelsesprocessen. Men resultatet har været værd at vente på.

At gøre Per Nørgårds musik mere alment kendt - og værdsat - ligger i høj grad Ivan Hansen på sinde. Og med Korbogen har han ydet en væsentlig indsats for dette.