Status quo i DUT

Af
| DMT Årgang 68 (1993-1994) nr. 06 - side 215-215

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra den afgåede DUT-bestyrelse har vi modtaget en pressemeddelelse (ved Lars Fenger), som beskriver fremtidsplanerne.

De planlagte koncerter i foråret 1994 vil blive gennemført uafhængigt af foreningens ophør.

Den nuværende forenings opløsning og oprettelsen af en ny vil senere blive bekendtgjort.

Den nye forening forventer at flytte ind i Den Anden Operas lokaler i Kronprinsens Gade i København.

Vedr. ISCM-festivalen 1996 i København, så er der oprettet en komité bestående af repræsentanter fra de institutioner, hvis aktive medvirken er påkrævet for gennemførelsen af Verdensmusikdagene (Det Nye DUT, DR, Dansk Musik Informations Center, Dansk Institut for Elektroakustisk Musik (DIEM)).

Komiteen påtager sig at etablere den fornødne organisation og inddrage dén kunstneriske ekspertise, der er nødvendig for musikdagenes gennemførelse. Den ansøger fonde m.m. for at tilvejebringe det finansielle grundlag for gennemførelsen af festivalen.

Komiteen opretter i slutningen af april 1994 et sekretariat i MIC's lokaler på Gråbrødretorv. Komiteens handlingsplan for festivalen vil blive endeligt godkendt af Verdensmusikdagenes præsidium, som holder møde i Amsterdam i maj måned.

Red.